eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/10 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv   her
2020/95 20200703 03.07.2020 Inngående brev HASTESAK - Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene Fylkesmannen i Nordland   her
2020/95 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Helsetilsynet - Mathilde Rimestad   her
2019/4 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Røst kommune Kystverket   her
2018/184 20200703 03.07.2020 Inngående brev Røstøyan landskapsvernområde - levendelagringsanlegg ved Tennholmen FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Røst kommune 2020/2021 Nordland fylkeskommune   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svensk helsepersonell må testes før arbeid i Norge Fylkesmannen - Løkken, Eli   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Dokument 20/9713-194 Røst kommune - Godkjenning av sykehjem for gjennomføring av isolasjon etter smittevernloven sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet - no-reply@helsedirektoratet.no   her
2020/12 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Einar Stamnes   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Oddfrid Mikalsen   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Querinioperaens venneforening v/Frøydis Jensen Sæther   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring AVINOR AS AVD RØST LUFTHAVN   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring QUERINI PUB OG RESTAURANT AS   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KF QUERINIHALLEN RØST   her
2020/34 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring Røst kommune   her
2020/200 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rundskriv - Skjønnsmidler 2021 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/200 20200629 29.06.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/4 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad etablerertilskudd - This is Lofoten - Lofoten Film Collective AS Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte - Rådgiving/driftsstøtte landbruk på Røst Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200625 25.06.2020 Inngående brev opplevrost.no - reiselivsportal, aktivitetskalender og turkart Anne Cecilie Pedersen   her
2020/95 20200625 25.06.2020 Inngående brev 20/1476-6 Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Postmottak KMD   her
2020/43 20200625 25.06.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) post@miljodir.no   her
2020/34 20200625 25.06.2020 Inngående brev skolerute 2020-2021 Rost Kommune - Tove Andreassen   her
2020/95 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2018/71 20200624 24.06.2020 Inngående brev Manglende rapportering - Den Kulturelle Spaserstokken Nordland fylkeskommune   her
2020/12 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2020/95 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester   her
2020/191 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brukerundersøkelse blant arbeidsgivere 2020 Nav - Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
2020/191 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brukerundersøkelse 2020 - besvart spørreskjema NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20200623 23.06.2020 Inngående brev Planlagt manglende beredskap for pasienttransport på Røst NORDLANDSSYKEHUSET HF   her
2020/159 20200622 22.06.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst kommune   her
2020/34 20200622 22.06.2020 Inngående brev Dokument 20/05414-1 Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet sendt fra NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN ( NOKUT ) Nokut - Postmottak@nokut.no   her
2020/40 20200622 22.06.2020 Inngående brev Oppdateringer av kundeopplysninger Husbanken   her
Ingen tilgang 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid Postmottak KD   her
2020/156 20200619 19.06.2020 Utgående brev Valg av styre i KF Querinihallen Røst KF QUERINIHALLEN RØST   her
2020/12 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
Ingen tilgang 20200619 19.06.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
2019/168 20200619 19.06.2020 Utgående brev Etterspurte dokumenter Torbjørn Arthur Eide   her
2020/12 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/126 20200618 18.06.2020 Inngående brev Utvidet hjemmel til kommunene som åpner for å kunne nedlegge forbud mot å gjøre opp ild Dsb - Reidun.Mo@dsb.no   her
Ingen tilgang 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat   her
2020/32 20200617 17.06.2020 Inngående brev Til øverste leder for helse og omsorg i kommunen Ntnu - Hanne Marie Rostad   her
2020/188 20200617 17.06.2020 Inngående brev Forslag kulturminnetiltak sommer 2020 Rost Kommune - Inge Albriktsen   her
2020/143 20200617 17.06.2020 Inngående brev Kommunepins Anette Buer Lia   her
2020/143 20200617 17.06.2020 Utgående brev Kommunepins Anette Buer Lia   her
2020/95 20200617 17.06.2020 Inngående brev Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/34 20200617 17.06.2020 Inngående brev Utkast til rammeplan for SFO – les og gi innspill Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/12 20200617 17.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/36 20200616 16.06.2020 Inngående brev Godkjent protokoll fra Kontrollutvalgets møte den 11.6.20 K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2019/57 20200616 16.06.2020 Inngående brev Kommunenes arbeid med jordbruk i forbindelse med revurdering og oppdatering av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200615 15.06.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse om Røst kommunes årsregnskap for 2019 K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2020/156 20200615 15.06.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse om Querinihallen KF årsregnskap for 2019 K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2020/95 20200615 15.06.2020 Inngående brev 20_19991-1Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF Helsedir - smittevern   her
2020/95 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF Helsedir - Beredskap Hdir   her
Ingen tilgang 20200612 12.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/95 20200612 12.06.2020 Inngående brev Beredskapsbrev fra KD og BFD Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
2018/115 20200612 12.06.2020 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20200612 12.06.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/155 20200611 11.06.2020 Inngående brev Svar - Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst Fiskeindustri AS   her
2020/43 20200611 11.06.2020 Inngående brev Varsel om planoppstart - kommunedelplan for klima, miljø og energi - Vågan kommune Vågan kommune   her
2020/95 20200611 11.06.2020 Inngående brev Kartlegging av skolehverdagen som følge av koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. utdanningsstipend 2019/2020 Ronja Bortheim   her
2020/166 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst kommune   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr.utdanningsstipend 2019/2020 Live - Karen Sofie Johansen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Karianne Jorgensen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr.søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Jangaard - Christel Eide   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Hotmail - Hedda Karlsen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr.søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Student Nord - Prabhjot Jassal   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Jangaard - Christel Eide m.fl.   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad utdanningsstipend 2019/2020. Tldata - Mariann Rånes   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend år 2019/2020 Mvh Lovepreet Jassal   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr . søknad om utdanningstipend 2019/2020 Kim Andreassen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Harinder Jassal   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Anette Sagmo   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Aurora Sofhie Karlsen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr søknad om utdanningstipend for skoleåret 2019/2020 Sofie   her
2020/34 20200610 10.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/34 20200610 10.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET   her
Ingen tilgang 20200610 10.06.2020 Inngående brev 20/2311 Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker - nye avgjørelser fra Høyesterett Postmottak   her
2020/155 20200610 10.06.2020 Inngående brev Epost fra Røst kommune Rost Kommune - postkasse@rost.kommune.no   her
Ingen tilgang 20200609 09.06.2020 Utgående brev Sletting av adresse Røst kommune   her
2017/327 20200609 09.06.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utdypning av mindre område i fjære. Tom Ragnar Pedersen   her
2020/163 20200609 09.06.2020 Utgående brev Söker som sykepleier *****   her
2020/163 20200609 09.06.2020 Utgående brev Søknad på 100% sykepleierstilling med fagansvar i hjemmetjenesten *****   her
Ingen tilgang 20200609 09.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/11 20200609 09.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/30 20200609 09.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder 04.06-08.06.2020-råvann, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-95584 Labora - firmapost@labora.no   her
Ingen tilgang 20200609 09.06.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/4 20200609 09.06.2020 Inngående brev Orientering om styrking av kommunale næringsfond Nordland fylkeskommune   her
2020/167 20200609 09.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/166 20200609 09.06.2020 Inngående brev Nytt til barnehagestart Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/12 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/12 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/143 20200609 09.06.2020 Utgående brev Pins Frank Visser   her
2020/127 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad til sykehjemmet som assistent *****   her
2020/56 20200608 08.06.2020 Inngående brev Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett for perioden 2021-2024 Hilde-Beate Johansen   her
2020/14 20200608 08.06.2020 Inngående brev Svar på søknad - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/155 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn Rost Kommune - Arnhild Adolfsen   her
2020/166 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst kommune   her
2020/34 20200605 05.06.2020 Inngående brev Informasjon og skoleskyss og kollektivtrafikk i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2020/95 20200605 05.06.2020 Inngående brev COVID-19 - referat fra møte med K-overlegene 4.5.20 Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2020/95 20200605 05.06.2020 Inngående brev Koronadugnaden - Ansatte skal tilbake på jobb - skap avstand til besøkende Procondigital - Tor-Arne L. Jensen   her
2020/174 20200605 05.06.2020 Inngående brev Røst kommune - utlysningstekst Fagforbundet, kompetansesenteret i Nord-Norge   her
2020/175 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling Dyrsrettigheter - Malin Prytz   her
2020/3 20200605 05.06.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 3. juni Nordland fylkeskommune   her
2020/155 20200604 04.06.2020 Inngående brev TILBAKEMELDING SAKSNR 2020/155. LØPNR 773/2020 776/2020 Johngreger - Gøran Greger   her
2020/56 20200604 04.06.2020 Inngående brev Forslag til lagrettemedlemmer og meddommer Jangaard - Christel Eide   her
2020/45 20200604 04.06.2020 Inngående brev Tilskudd - aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/172 20200604 04.06.2020 Inngående brev 20/3092-1 Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov Kmd Dep - Lian Sissel   her
2020/172 20200604 04.06.2020 Inngående brev 19/1204-6 Invitasjon til webinar om ny valglov Kmd Dep - Lian Sissel   her
Ingen tilgang 20200604 04.06.2020 Inngående brev Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd, søknadsomgangen 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/34 20200604 04.06.2020 Inngående brev Utbetaling av midler til desentralisert kompetanseutvikling i skolen 2020 - Lofoten FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/30 20200603 03.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder 28.05-02.06.2020 - råvann, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-95390 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/12 20200603 03.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/12 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2020/151 20200603 03.06.2020 Inngående brev engangssum Anette Sagmo   her
2020/151 20200603 03.06.2020 Inngående brev Utdanningsstipend 2019/2020 Aurora Sofhie Karlsen   her
2020/151 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om stipend for skoleåret 2019/2020 Sofie   her
2020/74 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte for personvernombud Sarpsborg kommune   her
2020/143 20200602 02.06.2020 Inngående brev Pins fisser17@hotmail.com   her
2020/151 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stipend Søknad Kim Andreassen   her
2020/151 20200602 02.06.2020 Inngående brev søknad till utdanningsstipend Harinder Jassal   her
2020/84 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler fra Røst andelslandbruk SA Orkana - Elisabeth Johansen   her
2020/95 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200602 02.06.2020 Inngående brev Ny krisepakke covid-19 Ks - Sigmund Engdal   her
2020/151 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om stipend 2019/2020 Line Buschmann   her
2020/11 20200529 29.05.2020 Inngående brev Dokument 2018/01164-152 Forvaltningsrevisjon om psykisk helse - spørreundersøkelse i kommunene sendt fra Riksrevisjonen Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
2020/120 20200529 29.05.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Elisabeth Kristin Mikalsen   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Utgående brev Godkjenning av samarbeidsavtale med Bodø kommune for landbruksområdet Finn Skagen   her
2017/198 20200529 29.05.2020 Utgående brev Fritak fra eiendomsskatt gnr. 10. bnr 28 VESTVÅGØY ASVO AS   her
2020/162 20200529 29.05.2020 Utgående brev Bekreftelse Terje Roy Henriksen   her
2020/155 20200529 29.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn Røst Havfiskecamping AS v/May Storåker   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/170 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tildeling prosjektskjønnsmidler 2020 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat   her
2018/163 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
2019/69 20200526 26.05.2020 Inngående brev mulig samarbeid/kommunepsykologstilling *****   her
2020/11 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften Postmottak HOD   her
2020/148 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilleggssak - økning av antall LIS 1 - kommunale koordinatorer Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2020/143 20200525 25.05.2020 Utgående brev Kommunepins. Kai-Vidar Mathinsen   her
2020/3 20200525 25.05.2020 Inngående brev Dialog med kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat   her
2020/150 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tv-Aksjonen 2020 Tvaksjonen - Hanne Myrvang   her
2020/34 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst kommune   her
2020/127 20200522 22.05.2020 Utgående brev Bekreftelse - tilbud på lønnstilskudd for å engasjere ungdom til sommerjobb 2020. Nordland Fylkeskommune   her
2020/69 20200522 22.05.2020 Utgående brev Bekymringsmelding MATTILSYNET LOKASJON BODØ   her
2020/167 20200520 20.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/51 20200520 20.05.2020 Inngående brev Protokoll møte representantskapet HMTS 110520 Hmts - Katalin Nagy   her
2020/165 20200520 20.05.2020 Inngående brev 200515 Røst kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon (INTERNAL) Telenor - modernisering@telenor.com   her
2020/127 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ansökan för sommarjobb 2020 *****   her
2020/45 20200519 19.05.2020 Inngående brev Invitasjon til Webinar (10. juni): Sosial bærekraft i et attraktivt nordlandssamfunn - Presentasjon av resultatene fra Nordlands største innbyggerundersøkelse i 2020 (Fylkeshelseundersøkelsen) Nfk - Daniel Albert Weiss   her
2020/164 20200519 19.05.2020 Inngående brev Generalforsamlingsprotokoll Lofotkrat Holding AS Lofotkraft - Randi Berg   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - gnr. 3, bnr. 13 - Røst kommune Samediggi/Sametinget   her
2020/163 20200519 19.05.2020 Inngående brev Söker som sykepleier *****   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nordlandssykehuset,Bodø   her
2020/46 20200519 19.05.2020 Inngående brev 20/2628-10 Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon Nfk - Kristin Hunstad   her
2020/127 20200519 19.05.2020 Inngående brev VB: Arbeid sommer 2020 *****   her
2020/163 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad på 100% sykepleierstilling med fagansvar i hjemmetjenesten *****   her
2020/24 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kartlegging av forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvann og renvann Fhi - Svendsen, Camilla   her
2020/151 20200518 18.05.2020 Inngående brev Fwd: Utdanningsstipend Student Nord - Prabhjot Jassal   her
2020/46 20200518 18.05.2020 Inngående brev 20/9325-1 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 Nfk - Kristin Hunstad   her
2020/151 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunalt Utdanningsstipend Hotmail - Hedda Karlsen   her
2020/142 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om pleie og omsorgstjenester *****   her
2020/17 20200515 15.05.2020 Inngående brev Oppsigelse husleieavtale Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev Marinarkeologisk vurdering: Søknad om dispensasjon fra Røst kommunes kommuneplan - oppføring av garasje og mudring - gnr 3 bnr 13 - Røst kommune Uit - Stephen Wickler   her
2020/116 20200514 14.05.2020 Inngående brev Geodataplanen for Nordland 2021-2024 - Innspill Anders Westlund   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - Dispensasjon - Garasje og mudring i sjø - gnr 3 bnr 13 - Røst kommune. Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev Dispensasjon Johngreger - Steinar Greger   her
2020/116 20200514 14.05.2020 Inngående brev Påminnelse - forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne i samsvar med matrikkellova Nordland fylkeskommune   her
2017/291 20200512 12.05.2020 Inngående brev Røst sjømat 5/1 Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2020/95 20200512 12.05.2020 Inngående brev Koronatiltak Salonger Hmts - Kurt Stien   her
2020/95 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Nfvb - Anne Mari Halsan   her
2020/151 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om utdanningsstipend Karianne Jorgensen   her
2020/54 20200512 12.05.2020 Inngående brev Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn Den indre sjømannsmisjon,Havly Røst   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn RØST BRYGGEHOTELL AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn KAIKANTEN EIENDOM RØST AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn RØST SJØMAT AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn JOHN GREGER AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn RØST FISKEINDUSTRI AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn HJALMAR EKREM FISKEINDUSTRI AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn JANGAARD EXPORT AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn QUERINI PUB OG RESTAURANT AS   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn RØST BARNEHAGE   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn RØST HELSESENTER AVD SYKEHJEM   her
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Utgående brev Test svarinn RØST KOMMUNE   her
2020/151 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Jangaard - Christel Eide   her
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ansøkning Lærerstilling Røst Skole. *****   her
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev ledige stillinger *****   her
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn Røst kirke   her
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Inngående brev Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 Rost Kommune - ROST Postkasse   her
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Røst kommune Dss Dep - regjeringen.no - Helse- og omsorgsdepartementet   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn KF QUERINIHALLEN RØST   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttisyn AVINOR AS AVD RØST LUFTHAVN   her
2020/155 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn A.Johansen AS   her
Versjon:5.2.2.1