eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999555349 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976025482 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999555349 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 818082452 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976025482 Landbruksdirektoratet   her
2018/184 20191115 15.11.2019 Inngående brev Avklaringer angående etablering av ventemerder ved Tennholmen i Røstøyan landskapsvernområde FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst kommune   her
2017/73 20191114 14.11.2019 Inngående brev Invitasjon til privatarkivnettverk i Nordland Nordland Fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad Enhetsleder for helse og omsorg Arne Melsom   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad Næringssjef på Røst – toårig prosjektstilling Arne Melsom   her
2017/333 20191114 14.11.2019 Inngående brev Rapport om besøk og dronebruk på Røst i 2019 Nina - Tycho Anker-Nilssen   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad, ledig stilling som sykepleier Ellen Bjørnvald   her
2019/26 20191113 13.11.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn Den indre sjømannsmisjon   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev Reglement for folkevalgtes innsynsrett Røst kommune   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Postmottak HOD   her
2019/164 20191112 12.11.2019 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring Teknisk   her
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av underskudd - KF Querinihallen Max Evjen   her
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om årlig tilskudd - KF Querinihallen Max Evjen   her
2019/4 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om lån vedr. utskifting til større fartøy Regionalforvaltning - RF13.50   her
2019/4 20191111 11.11.2019 Inngående brev Rapport gjennomføring saubåt Næringsfondet Rost Kommune - Hilde Grimstad   her
2018/246 20191111 11.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Evry   her
2018/52 20191111 11.11.2019 Inngående brev Utelatt tilbakemelding-purring, branntilsyn Teknisk   her
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljodir - Katarina Enevoldsen   her
2019/15 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kapasitet ved avfallsmottak registrert på kommunene FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/51 20191111 11.11.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i Representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Hmts - Katalin Nagy   her
2019/26 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar på rapport fra tilsyn - Røst kirke Kirken - Hilde-Beate Johansen   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Har kommunen fastsatt frist for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder? Fylkesmannen - Kvavik, Grete Nytrøen   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til fårefestival og smaksverksted - Utvalgt kulturlandskap (UKL) Røst - Røst lam v/Kari-Anne Nilsen Fylkesmannen i Nordland   her
2017/73 20191108 08.11.2019 Inngående brev Invitasjon til privatarkivnettverk i Nordland Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Nordland   her
2019/4 20191101 01.11.2019 Inngående brev Klage over vedtak- Avvisning av klage på vedtak om avvisning av søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner - Røst kommune Kystverket   her
2019/26 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på rapport fra tilsyn Røst Fiskeindustri AS   her
2019/37 20191101 01.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Gnr 9 , bnr 38 Statens Kartverk   her
2019/26 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - svar på tilsynsrapport Kaikanten Eiendom AS   her
2017/90 20191101 01.11.2019 Inngående brev ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak ..... Røst kommune   her
Ingen tilgang 20191028 28.10.2019 Inngående brev Program - politikeropplæring Røst kommune   her
Ingen tilgang 20191028 28.10.2019 Inngående brev Reglement for godtgjørelse - politisk arbeid Røst kommune   her
Ingen tilgang 20191028 28.10.2019 Inngående brev Reglement for Røst kommunestyre Røst kommune   her
Ingen tilgang 20191028 28.10.2019 Inngående brev Planlagt budsjettprosess høst 2019 Røst kommune   her
2019/26 20191025 25.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding - svar på tilsynsrapport Kaikanten Eiendom AS   her
2019/109 20191023 23.10.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for merverdiavgift Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2018/184 20191021 21.10.2019 Utgående brev Mellomlagringsanlegg for fisk KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR KABELVÅG   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn AS GLEA   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn Den indre sjømannsmisjon,Havly Røst   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn Hj.Ekrem fiskeindustri AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn JOHN GREGER AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn Røst kommune   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn JANGAARD EXPORT AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Inngående brev Vedrørende saksnumre 2019/26, Kaikanten eiendom Røst AS Kaikanten Eiendom AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Inngående brev Svar på forespørsel angående brannsikkerhet i Querinihallen KF Querinihallen   her
2019/28 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet avdeling Salten   her
2019/4 20191021 21.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd via Næringsfondet - sak 2019/4 Hildegunn Pettersen   her
2018/215 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse Ks - Ann-Solveig Hansteen   her
Ingen tilgang 20191021 21.10.2019 Inngående brev FylkesROS for Nordland 2019 Fylkesmannen i Nordland   her
2019/21 20191021 21.10.2019 Inngående brev Analyseresultater fra Labora. Røst vannverk fra 17.10 - 21.10.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
Ingen tilgang 20191021 21.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar Proarkitekt - Magnus Solheim   her
2018/219 20191021 21.10.2019 Utgående brev Røst lufthavn - ferdsel på/over rullebanen AVINOR AS   her
2018/184 20191021 21.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar- ventemerder post@kystverket.no   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn RØST FISKEINDUSTRI AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn KAIKANTEN EIENDOM RØST AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn RØST BARNEHAGE   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt KF QUERINIHALLEN RØST   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn Røst Kirke   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn RØST HELSESENTER AVD SYKEHJEM   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn RØST SJØMAT AS   her
2019/26 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn RØST BRYGGEHOTELL AS   her
2018/208 20191021 21.10.2019 Utgående brev Godkjent avløpsanlegg-Gnr. 2, bnr. 54 og 26 HJALMAR EKREM FISKEINDUSTRI AS   her
2018/208 20191021 21.10.2019 Utgående brev Godkjent avløpsanlegg-Gnr. 3, bnr. 21 Lone Nikolaisen   her
2018/5 20191018 18.10.2019 Utgående brev Tillatelse til avfyring av fyrverkeri Signe Anita Josdal   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Utgående brev Riving av enebolig - Vassnesveien 5, gnr 7, bnr 70 Johnny Tvenning Greger   her
2019/15 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på deres redegjørelse om avfallshåndtering Fylkesmannen i Nordland   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev Invitasjon til bruk av regionalt planforum Nordland Fylkeskommune   her
2017/302 20191018 18.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse Bufdir   her
2019/1 20191018 18.10.2019 Inngående brev Turnustjeneste for fysioterapeuter fra august 2020 til august 2021 - anmodning om turnusplasser i Nordland, m/svarskjema Fylkesmannen i Nordland   her
2017/302 20191018 18.10.2019 Inngående brev Endring av domstolstruktur - uttalelse Nordland fylkes eldreråd Nordland Fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev Hvilket finansieringsbehov vil kommunen ha til tiltak i beiteområder 2020? Fylkesmannen i Nordland   her
2019/4 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad- bedriftsrettet-/etableringsstøtte Adalia AS   her
2018/70 20191018 18.10.2019 Inngående brev Luftkvalitet i Norge - kommunens ansvar og bidrag Vegvesen - Rosland Pål   her
2019/4 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til markedsføring av Lofotlam Lofotlam SA   her
Ingen tilgang 20191017 17.10.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til slått på Værøy - Røstlam Kari-Anne Nilsen Altinn for TOM RAGNAR PEDERSEN   her
Ingen tilgang 20191015 15.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rost Kommune - Vigdis Jensen   her
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/164 20191014 14.10.2019 Inngående brev Rapport fra branntilsyn - Røst skole, samfunnssal Tom Ragnar Pedersen   her
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/315 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tildelingsbrev - siste fordeling skjønnsmidler 2019 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2017/273 20191010 10.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Helsedir - Kirsten Petersen   her
2017/88 20191007 07.10.2019 Inngående brev Avsluttet oppryddingsarbeid etter akutt utslipp av diesel - Skomvær fyr - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/74 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om Bufdirs nye veiledningsfunksjon i menneskehandelsaker Bufetat   her
2018/166 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innsynskrav faktura kjøp av IKT-utstyr Angelladvokatfirma - Børge Helstrøm   her
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
2018/184 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om lokalitet for levendelagring av torsk - Tennholmen - Røst kommune - Uttalelse Fiskarlaget - Elisabeth Karlsen   her
2017/78 20191001 01.10.2019 Inngående brev Trekk av tilsagn - Miljømillionen Nordland fylkeskommune   her
2019/26 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra tilsyn Røst Havfiske Camp AS   her
2017/74 20191001 01.10.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Bodø FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/166 20190930 30.09.2019 Inngående brev Klage - Offentlighetsloven - iTet AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/24 20190930 30.09.2019 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2019 Nordland fylkeskommune   her
2019/9 20190930 30.09.2019 Inngående brev Midlertidig bussrute Røst Nordland fylkeskommune   her
2018/184 20190930 30.09.2019 Inngående brev Uttalelse vedr. søknad om lokalitet for levendelagring av torsk - Tennholman - Røst kommune - Nordland fylke, ref. 2019/3359-3 Norges Kystfiskarlag (post)   her
2017/151 20190930 30.09.2019 Inngående brev Status i kommunen for arealplanlegging i sjø Nordland fylkeskommune   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon Septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank. Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/208 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon septiktank Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2019/6 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ansökan till sommararbete hos er 2020 svenska lakarstudenter   her
2017/386 20190930 30.09.2019 Inngående brev Til alle landets kommuner - Boligstiftelsene - uttalelse fra Stiftelsesforeningen Ks - Ann-Solveig Hansteen   her
2017/180 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt bidrag i 2020 Nlr - Tone Andersen   her
2018/184 20190927 27.09.2019 Inngående brev Saksnr 2018/184 Etablering av ventemærde ved Sør-Tennholmen. håvard vikedal pedersen   her
2017/90 20190926 26.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Geir Mangen   her
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eli Hermine Heyerdahl Eide   her
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Konsesjonsforhold Geir Mangen   her
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Konsesjonsforhold Eli Hermine Heyerdahl Eide   her
2018/184 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om lokalitet for levendelagring av torsk - Tennholmen - Rost kommune - Uttalelse Fiskarlaget - Elisabeth Karlsen   her
2019/60 20190925 25.09.2019 Inngående brev Helsearbeiderfaget - melding om ny faglig leder Nordland Fylkeskommune   her
2018/5 20190925 25.09.2019 Inngående brev fyrverkeri Yahoo - Anita Josdal   her
2019/21 20190924 24.09.2019 Inngående brev Analyseresultater , Røst vannverk fra 19.09- 23.09.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
Ingen tilgang 20190924 24.09.2019 Inngående brev Byggesøknad garasje og mudring Proarkitekt - Magnus Solheim   her
2017/109 20190924 24.09.2019 Inngående brev Krisesenteret i Salten Kommunaldirektør   her
2018/184 20190924 24.09.2019 Inngående brev Marinarkeologisk vurdering: Oversendelse av sak for marinarkeologisk vurdering - Dispensasjon - Etablering av ventemerder - Røst kommune Uit - Stephen Wickler   her
2019/53 20190924 24.09.2019 Inngående brev Kommentarer til saksbehandlingen av søknader om miljøtilskudd i jordbruket i Nordland - søknadsomgangen 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20190924 24.09.2019 Inngående brev Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 Kystverket   her
2018/210 20190924 24.09.2019 Inngående brev Høring - Kommuneplanens samfunnsdel for Rødøy kommune Rødøy kommune   her
2017/184 20190924 24.09.2019 Inngående brev Plan til offentlig ettersyn - kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv Rødøy kommune   her
2019/26 20190923 23.09.2019 Inngående brev Brann - Rømningsøvelse ved Røst Barnehage Ragnhild Ekrem   her
2019/37 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad om Boligtilskudd *****   her
Ingen tilgang 20190923 23.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190923 23.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190923 23.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190923 23.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190923 23.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav dialyse 01.10 - 31.12.18 Nordlandssykehuset   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav dialyse 01.01.19 - 30.04.19 Nordlandssykehuset   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav dialyse 01.05.19 -31.08.19 Nordlandssykehuset   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/4 20190920 20.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til bytte av motor i fiskebåt Jørn Buschmann   her
2019/4 20190920 20.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy Nerijus Sabockis   her
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Internt notat uten oppfølging Refusjonskrav - Barnevernstjenesten Hanne Skjefstad   her
2019/4 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svar på deres spørsmål om datoer i forbindelse med klagesak Kystverket   her
2018/184 20190920 20.09.2019 Utgående brev Høring - etablering av ventemærder ved Tennholmen Fiskerne på Røst m.fl.   her
2017/299 20190920 20.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/44 20190920 20.09.2019 Utgående brev Bortfall av beredskapsordning for strømforsyning FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/4 20190920 20.09.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om skoleprosjekt, studietur til Sandrigo   her
2017/225 20190920 20.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig BOLIGMILJØ AS   her
2019/26 20190920 20.09.2019 Utgående brev Pålegg om innsending av dokumentasjon Røst Havfiske Camp AS   her
2019/26 20190920 20.09.2019 Utgående brev Pålegg om innsending av dokumentasjon KF Querinihallen Røst   her
2018/48 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass Ida Hansen   her
2018/48 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass Frida Österdahl   her
2018/48 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass Heidrun Hermann Rasmussen   her
2017/22 20190919 19.09.2019 Inngående brev Røst fiskerihavn, tilbud miljø- og geologiske undersøkelser Multiconsult - iselin.johnsen@multiconsult.no   her
2017/278 20190919 19.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Rapportering for SMIL og NMSK for 2019 og innmelding av behov for 2020 Bodo Kommune - Lydia Nesje   her
2019/37 20190919 19.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/6 20190919 19.09.2019 Utgående brev Utlysningstekst kokk 12.2% Servicetorg, butikk og hjemmeside   her
2017/28 20190919 19.09.2019 Utgående brev Rapportering ungjobb - ny utgave, feil med den første Nordland Fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav dialyse 25.04.18 - 30.09.18 Nordlandssykehuset   her
2019/4 20190918 18.09.2019 Utgående brev AAGE STEINAR - LK2034 Sdir - Elisabeth Almeland   her
2017/106 20190918 18.09.2019 Utgående brev Refusjon pasientreise Nordlandssykehuset, oppgjørsenheten pasientreiser,   her
2017/328 20190918 18.09.2019 Utgående brev Mattilsynet erstatter vedtak av 15.juli - vi gir ny frist for utbedring av pålegg Mattilsynet Region Nord   her
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Tom-Ragnar Pedersen   her
2019/138 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tilsetting av servicemedarbeider/kultursekretær Lisbeth Karlsen   her
2019/138 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tilsetting av servicemedarbeider/kultursekretær Kine Elisabeth Jensen   her
2017/225 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - riving av bolig 5/17 Johan Fredrik Johansen   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
2019/21 20190916 16.09.2019 Inngående brev Analyseresultater , Røst vannverk fra 22.08- 14.09.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
2019/142 20190916 16.09.2019 Inngående brev Prosjektrapport NAV i Nordland i en ny tid Nav - Stavnes, Cathrine   her
2019/4 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad - Sandrigotur- skole 2019 Regionalforvaltning - RF13.50   her
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Informasjon og påminnelse om forhåndsmelding av søkere til videregående opplæring, jfr § 6-15 og § 6-17 Nordland fylkeskommune   her
2017/286 20190913 13.09.2019 Inngående brev Referat fra styremøte for Brygga 10.09.2019 Røst kommune   her
2018/184 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oversendelse av sak for marinarkeologisk vurdering - Dispensasjon - Etablering av ventemerder - Røst kommune. Nordland fylkeskommune   her
2017/183 20190912 12.09.2019 Inngående brev Trekking av tilsagn. Nordland fylkeskommune   her
2017/22 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilskudd til ferdigsprosjektering av fiskerihavnetiltak - Røst fiskerihavn Kystverket   her
2019/4 20190910 10.09.2019 Inngående brev AAGE STEINAR - LK2034 Sdir - Elisabeth Almeland   her
2017/328 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet avdeling Salten   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2017/415 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lofotrådets strategi ETT LOFOTEN 2019-2031 Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2017/216 20190909 09.09.2019 Inngående brev Slirekneplanter til besvær June Grønseth   her
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge Helse-Nord - Hamran Unn   her
2017/315 20190909 09.09.2019 Inngående brev Tildelingsbrev - Skjønnsmidler ressurskrevende tjenester 2019 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2017/216 20190909 09.09.2019 Inngående brev Utvelging av områder for naturtypekartlegging 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/4 20190909 09.09.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse i forbindelse med klagesak Kystverket   her
2017/277 20190906 06.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/26 20190905 05.09.2019 Inngående brev Tilsvar etter brann og eksplosjonsloven Jangaard - Christel Eide   her
Versjon:5.2.2.1