eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/53 20200331 31.03.2020 Inngående brev Hvordan sikrer dere standpunktvurdering? Fylkesmannen - Arntsen, Eirik   her
2020/84 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler for 2020 - Røst idrettslag Røst Idrettslag   her
2020/53 20200331 31.03.2020 Inngående brev Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200330 30.03.2020 Inngående brev Regjeringens 3. krisepakke.og anslag fra KS på de økonomiske konsekvensene av Korona-pandemien for kommunesektoren Ks - Sigmund Engdal   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Fhi - Wøien, Gunhild   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedir - Henning Lahn   her
2020/95 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Postmottak HOD   her
2020/95 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Postmottak HOD   her
2020/75 20200330 30.03.2020 Utgående brev Leve hele livet, tilbud om individuelt veilednings-/planleggingsmøte FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/95 20200327 27.03.2020 Inngående brev VENNLIGST: Videresend til kommunens sykehjem, dagsenter og øvrige helseinstitusjoner Mona H.L.   her
2020/95 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/95 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er Helsedir - Trykk-Tjenester   her
Ingen tilgang 20200327 27.03.2020 Inngående brev Viktig info om ny portal for registrering av gravemeldinger til Lofotkraft AS og Lofotkraft Bredbånd AS Lofotkraft - Julie Nilssen   her
2020/121 20200326 26.03.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
2020/120 20200326 26.03.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Stabsleder service og støttetjenester. Røst kommune   her
2020/95 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon om kommuneøkonomi og ekstra skjønnsmidler til kommunene Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/95 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten Helse-Nord - Sætermo Rune   her
2020/4 20200326 26.03.2020 Inngående brev Forprosjekt Il Viaggio Thomas Dubourcq   her
2020/95 20200325 25.03.2020 Inngående brev Forespørsel om møteoffentlighet etter kommunelovens §31 Rost Kommune - Inge Albriktsen   her
2020/95 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Postmottak HOD   her
2020/95 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200324 24.03.2020 Inngående brev Info fra Norsk Fyrhistorisk Forening Fyr - Norsk Fyrhistorisk Forening   her
2020/95 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kan koronasjekk.no være til hjelp i RØST kommune? Koronasjekk.no   her
2020/95 20200324 24.03.2020 Inngående brev Spørsmål om barnehage- og skoletilbud for utsatte barn og unge Fylkesmannen - Iversen, Guri Adelsten   her
2020/5 20200324 24.03.2020 Inngående brev Brev fra Avinor med referansenummer: 20/02279-2 Avinor - noreply@avinor.no   her
2020/61 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bæreevnemåling, vegbilder og hovedplan veg Safecontrol - Ivar Faksdal   her
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utsettelse av tilsynsaksjon - avfallsanlegg - grunnet covid-19 utbruddet Dsb - Anita.Kronlund@dsb.no   her
2020/95 20200324 24.03.2020 Inngående brev Karantenebestemmelser Fiskarlaget - Steinar Jonassen   her
2020/95 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/23 20200324 24.03.2020 Utgående brev Purring salg og omsetningsoppgave for 2019 Røst bryggehotell m.fl.   her
2020/95 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utfordringer til næringslivet og fiskere i forbindelse med korona-krisen Næringslivet på Røst   her
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev Forespørsel kjøp av middag til sykehjemmet QUERINI PUB OG RESTAURANT AS m.fl.   her
2019/26 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring JANGAARD EXPORT AS   her
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** Nordlandssykehuset   her
2020/4 20200324 24.03.2020 Utgående brev Reiselivssatsing på Røst, videre arbeid Hilde Grimstad   her
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nordlandssykehuset HF   her
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev Varekataloger i Ajour Rolf-Inge Sleipnes   her
2020/88 20200323 23.03.2020 Inngående brev STILLING LEDIG SOM STABSLEDER FOR SERVICE OG STØTTEFUNKSJONER I RØST KOMMUNE *****   her
2020/88 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som stabsleder for service og støttetjenester *****   her
2020/95 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/88 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som stabsleder for service og støttetjenester *****   her
2020/40 20200323 23.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid Husbanken - Bostøtte Husbanken   her
2020/95 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Helsedir - Toril Kolås   her
2020/88 20200323 23.03.2020 Inngående brev utlysning - Svar på brev fra fagforbundet ang. utlysning av stilling. Rost Kommune - Inge Albriktsen   her
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/13 20200323 23.03.2020 Inngående brev Dokument 18/05274-11 Utsatt bispevisitas Røst sendt fra en enhet i Den norske kirke Kirken - noreply@kirken.no   her
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Politiet - Hanne Knutsen Jørgensen   her
2020/95 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/88 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad stilling som stabsleder for service og støttetjenester *****   her
2017/291 20200320 20.03.2020 Inngående brev Røst Sjømat as - Søknad om oppføring av tørrfisklager mm. - Arbeidstilsynets samtykke Lofotrba - Reidar Samuelsen   her
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Inngående brev Svarbrev fra NLSH HF - Utskrivningsklar pasient - innsigelse fra Røst kommune, faktura 31906857 - oktober 2019 Nordlandssykehuset, Regnskapsavdelingen   her
2020/48 20200320 20.03.2020 Inngående brev Bevaring og kassasjons plan - forslag til mal Røst kommune   her
2020/95 20200320 20.03.2020 Inngående brev Til alle landets brann- og redningssjefer og 110-ledere Dsb - Reidun.Mo@dsb.no   her
2020/95 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene om lokale forskrifter etter smittevernloven Fylkesmannen i Nordland   her
2020/95 20200320 20.03.2020 Inngående brev Rapporteringsmal for ukentlig rapportering fra kommune til Fylkesmann. Fylkesmannen i Nordland   her
2020/95 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om standpunkt og fravær Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200319 19.03.2020 Inngående brev Covid-19 – ber om innspill på kunnskapsbehov fra kommunene Ks - Lisa Friborg   her
2020/95 20200319 19.03.2020 Inngående brev CGM: Covid-19 / koronavirus – informasjon og tiltak Cgm - CGM.NO.Norway.CGMFirmapost   her
2020/95 20200319 19.03.2020 Inngående brev Påminnelse behandling av søknader til nasjonal lederutdanning for styrere Udir - Solveig Innerdal   her
2020/88 20200319 19.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/88 20200319 19.03.2020 Inngående brev utlysning - Brev fra fagforbundet ang. utlysning av stilling *****   her
Ingen tilgang 20200319 19.03.2020 Inngående brev Skattetall for februar Ks - Ingunn Monsen   her
2020/95 20200319 19.03.2020 Inngående brev Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona viruset Ks - Sigmund Engdal   her
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet   her
2020/95 20200318 18.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur 27498360_1_1.PDF Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/95 20200318 18.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært 27498713_1_1.PDF Helsedir - Trykk-Tjenester   her
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien Kmd Dep - Øvernes Else-Karin   her
2020/84 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om Kulturminner for 2020 Røst Historielag Einar Stamnes   her
2020/95 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kornoavirus: Informasjon knyttet til driften av ulike tilbud i Bufetat, region nord Bufetat - Styring.nord   her
2020/95 20200318 18.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200318 18.03.2020 Inngående brev Samarbeid med kommunal beredskapsledelse Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2020/95 20200317 17.03.2020 Inngående brev Brev til ordfører ang kompensasjon i koronakrisen håvard vikedal pedersen   her
2020/95 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Fylkesmannen - Hellem, Åsa   her
2020/95 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet   her
2020/95 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/95 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/95 20200316 16.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
2020/96 20200316 16.03.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet post@miljodir.no   her
2020/43 20200316 16.03.2020 Inngående brev Fagbrukertjeneste for lokal luftkvalitet er nå tilgjengelig for dere som jobber i kommunen Miljodir - Luft   her
2020/11 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utsatt søknadsfrist - Tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - 2020 Helsedir - Christina Hildonen   her
2020/95 20200313 13.03.2020 Inngående brev VIKTIG informasjon i forbindelse med koronavirusutbruddet Nav - Høidahl, Mariann   her
2020/88 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad stabsleder *****   her
2020/11 20200312 12.03.2020 Inngående brev Høring - Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm) Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
Ingen tilgang 20200312 12.03.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet i Nordland Pasientogbrukerombudet - Pasient- og brukerombudet i Nordland   her
2020/88 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad og CV *****   her
2020/11 20200309 09.03.2020 Inngående brev Brev til landets kommuner Helsedir - Trykk-Tjenester   her
Ingen tilgang 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 999555349 Landbruksdirektoratet   her
2020/88 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad stabsleder for service og støttetjenester *****   her
2020/16 20200309 09.03.2020 Inngående brev Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller. Nordfjeldske Kontroll AS   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Inngående brev Brev - egenerklæring om konsesjonsfrihet [WSWR-LEGAL.FID921277] Wr - Kristine Hirsti   her
2020/4 20200306 06.03.2020 Inngående brev Forprosjekt Il Viaggio Thomas Dubourcq   her
2020/29 20200306 06.03.2020 Inngående brev Oppfordring til ny trafikksikkerhetsplan Nordland fylkeskommune   her
2020/46 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte bispevisitas Kirken - Kjersti Ryan   her
2020/93 20200304 04.03.2020 Inngående brev Egenerklæring av konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
2020/88 20200302 02.03.2020 Inngående brev Stabsleder for service og støttetjenester *****   her
2020/88 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling som Stabsleder for Service og Støttetjenester *****   her
2020/56 20200302 02.03.2020 Inngående brev Valg av alminnelige meddommer 2021 - 2024 Domstol - Breivik, Olav   her
2020/11 20200302 02.03.2020 Inngående brev Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2017/299 20200302 02.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Utgående brev Telia Norge AS - Omtaksering av eiendom TELIA NORGE AS   her
2020/84 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om Kulturmidler - Querinioperaens venneforening Querinioperaens venneforening v/Frøydis Jensen Sæther   her
2020/27 20200227 27.02.2020 Inngående brev Nye læreplaner for Vg1 yrkesfag er nå klare Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/84 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om Kulturmidler - NettNo Røst NettNo v/kasserer Oddfrid Mikalsen   her
2019/29 20200226 26.02.2020 Utgående brev K-sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale fra 01.01.2020 K - sekreteriatet IKS   her
2020/4 20200226 26.02.2020 Utgående brev Il Viaggio, søknad om forprosjektmidler til filmproduksjon Thomas Dubourcq   her
2020/11 20200226 26.02.2020 Utgående brev Rapportering på tilskudd til Helsedirektoratet Dagaktivitetsplasser HELSEDIREKTORATET   her
2020/24 20200225 25.02.2020 Inngående brev Mattilsynet: registrere hensynssoner for drikkevann Mattilsynet - Anders Bekkelund   her
2020/82 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad *****   her
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Inngående brev 18/18123-3 Ny forskrift for dekning av skyssutgifter for pasienter under § 1-3 i Lov om tannhelsetjeneste som søker tannhelsehjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland (gjeldende fra 01.03.2020) Nfk - Henrik Schmidt   her
2020/20 20200224 24.02.2020 Inngående brev En oppdatering på Fylkeshelseundersøkelsen! Nfk - Daniel Albert Weiss   her
2020/20 20200224 24.02.2020 Inngående brev En oppdatering på Fylkeshelseundersøkelsen! Nfk - Daniel Albert Weiss   her
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sjøfartsdirektoratet   her
2020/67 20200221 21.02.2020 Inngående brev Budirs tolkningsansvar for krisesenterloven Postmottak BUFDIR   her
2020/76 20200221 21.02.2020 Inngående brev Dispensasjon til flyving med helikopter i Røstøyan landskapsvernområde, Røst kommune Fylkesmannen - Andersen, Åsmund   her
2017/393 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåler - Ernst Hansen Rost Kommune - Julie Benedicte Hansen   her
2017/393 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning Røstlandveien 5 Rost Kommune - Jill Andreassen   her
2020/11 20200220 20.02.2020 Inngående brev Nasjonal informasjonskampanje om demens - info. til kommunene Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/74 20200220 20.02.2020 Inngående brev Brev til kommunene 8. mai 2020 Fd Dep - Postmottak FD   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Utgående brev Innkalling til møte Halvor Marvin Sandbakk m.fl.   her
2020/40 20200220 20.02.2020 Inngående brev Informasjon om bostøtteordningen i 2020 Husbanken - Bostøtte Husbanken   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Utgående brev Etterlysning av svar FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/47 20200220 20.02.2020 Utgående brev Innrapportering av bruk av stimuleringstilskudd Fylkesmannen i Nordland v/ Grete Nytrøen Kvavik   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nfk - Eivind Herbjørn Bakken   her
2020/11 20200218 18.02.2020 Inngående brev Questback kvittering -> Undersøkelse: Kompetansebygging innen forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Questback - QuestBack   her
2020/11 20200218 18.02.2020 Inngående brev Questback kvittering -> Kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2020 Questback - QuestBack   her
2020/34 20200218 18.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 Imdi - biztalk@imdi.no   her
2020/54 20200217 17.02.2020 Inngående brev Frist for å attestere søknader som skal bli med på hovedutbetalingen er mandag 10. februar Fylkesmannen - Ystad, Åge   her
2020/56 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av Hålogaland lagmannsretts årsmelding Domstol - Hålogaland lagmannsrett (postmottak)   her
2020/5 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kommunale avgifter og eiendomsskatt -Brødrene Greger AS Rost Kommune - Kay Meløysund   her
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Barnevernstjenesten Bodø,Steigen , Værøy og Røst   her
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/69 20200212 12.02.2020 Inngående brev Redegjørelse fra mattilsynet etter epost datert 17.01.20 Mattilsynet avdeling Salten   her
2019/165 20200211 11.02.2020 Utgående brev Kommunepins Berit Spikkeland Bakka   her
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Inngående brev Kartlegging: Innkreving av kommunale krav Skatteetaten - Overføring SKO   her
2017/302 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av representanter til eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Åse Ann Karlsen m.fl.   her
2017/248 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av styremedlem og varamedlem til Lofoten friluftsråd Heidrun Rasmussen m.fl.   her
2017/22 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oversendelse av rapporter - utbygging av Røst fiskerihavn NORDLAND FYLKESKOMMUNE   her
2018/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Suppleringsvalg - representanter til Helse og miljøtilsyn Salten Harjeet Jassal m.fl.   her
2018/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til særskilt klagenemnd for Røst kommune Herlandas Matuza m.fl.   her
2018/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019 - 2023 Harjeet Jassal m.fl.   her
2018/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av arbeidsmiljøutvalg for valgperioden 2019 - 2023 Geir Børre Johansen   her
2018/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av kommunens representant i kirkelig fellesråd for perioden 2019 - 2023 Kine Elisabeth Jensen m.fl.   her
2020/48 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket   her
2018/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Valg av kommunens representanter i Røst boligstiftelse for perioden 2019 - 2023. Torbjørn Eide m.fl.   her
2020/36 20200210 10.02.2020 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgsmøte Røst - 6.2.20 Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2020/36 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets årsrapport 2019 Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2020/36 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2020 Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2020/32 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet - Driftsavtale om fysikalske tjenester i Røst kommune og fysioterapeut R. Bugge Renate Bugge   her
2020/32 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet - Driftsavtale om fysikalske tjenester i Røst kommune og fysioterapeut Morten Solstad Solstad Fysioterapi v/Morten Solstad   her
2020/36 20200210 10.02.2020 Inngående brev Fjernmøter i Kontrollutvalget Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2020/30 20200210 10.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-91586 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/36 20200210 10.02.2020 Inngående brev Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "byggesak" Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2020/67 20200210 10.02.2020 Inngående brev Til Rådmann - Informasjon om nytt krisesenter i Salten Bodo Kommune - Pia-Helen Pedersen   her
Ingen tilgang 20200207 07.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** Barneverntjenesten Bodø, Steigen, Værøy og Røst   her
2019/210 20200207 07.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere 2021 - 2024 Domstol - Hålogaland lagmannsrett (postmottak)   her
Ingen tilgang 20200206 06.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200206 06.02.2020 Inngående brev Referat fra orienteringsmøte sendt fra Statens vegvesen Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2020/36 20200206 06.02.2020 Inngående brev Møteinnkalling og sakspapirer til kontrollutvalgsmøte Røst 6.2.20 - Ekstra sak til behandling Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2020/23 20200206 06.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019: Skomværkroa John Greger AS   her
2019/117 20200206 06.02.2020 Inngående brev Angående katteproblematikken på Røst - link til artikkel på Odda kommune sin hjemmeside Fylkesmannen - Øvervatn, Jostein   her
Ingen tilgang 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 Postmottak Miljødirektoratet   her
2020/33 20200206 06.02.2020 Utgående brev ***** Kredinor SA   her
2020/12 20200206 06.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
Ingen tilgang 20200206 06.02.2020 Inngående brev Dialogmøte barnevern 30.01.2020 klokken 11.00 på Bodø Rådhus Rost Kommune - Inge Albriktsen   her
2020/32 20200206 06.02.2020 Utgående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune og fysioterapeut Renate Bugge OMN FYSIOTERAPI BUGGE STRØMSNES AS   her
2017/247 20200206 06.02.2020 Utgående brev Protokoll fra anbudsåpning - grunnarbeid Johnsen Maskin AS m.fl.   her
2020/32 20200206 06.02.2020 Utgående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune og Tom Jimmy Hanssen JIMMERNS FYSIO Tom Jimmy Hansen   her
2020/32 20200206 06.02.2020 Utgående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune og Morten Solstad SOLSTAD FYSIOTERAPI   her
2017/22 20200206 06.02.2020 Inngående brev 10214243-01 Røst fiskerihavn - geologiske undersøkelser Multiconsult - mariia.pihlainen@multiconsult.no   her
2017/22 20200206 06.02.2020 Inngående brev Røst fiskerihavn - rapport miljøgeologiske undersøkelser Multiconsult - mariia.pihlainen@multiconsult.no   her
2017/22 20200206 06.02.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR KABELVÅG   her
2020/60 20200205 05.02.2020 Inngående brev Røst oppvekstsenter - Avtale om regningsarbeid - Avtale om høyspennings kabelanlegg Lofotkraft - Katherinne Moncada   her
Ingen tilgang 20200205 05.02.2020 Inngående brev Anmodning om rutiner for melding om dødsfall i Værøy og Røst kommune Salten tingrett   her
2020/10 20200204 04.02.2020 Inngående brev Oversikt over havner og felles avfallsplan for havner i Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/165 20200204 04.02.2020 Utgående brev Kommunepins Christopher Als Lindberg   her
2019/165 20200204 04.02.2020 Utgående brev Kommunepins Knut Salve Nilsen   her
2020/23 20200204 04.02.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave 2019: 44412 - Querini Pub & Restaurant AS Margrethe Pedersen   her
2017/200 20200204 04.02.2020 Inngående brev Røst lufthavn - sletting av rettigheter Avinor - Flore, Berit Jorid   her
2020/47 20200204 04.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester 2020 - frist for søknad og rapportering er 22. februar FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Etablering av helsefellesskap Fylkesmannen - Sundnes, Morten Juul   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Fwd: leasing av bil. Rost Kommune - Lisa Mari Jørgensen   her
2020/43 20200204 04.02.2020 Inngående brev Utlysning av og retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Vil ha flest fra din kommune med i Fylkeshelseundersøkelse for en bærekraftig samfunnsutvikling! Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/117 20200203 03.02.2020 Inngående brev Angående katteproblematikken på Røst Dyrebeskyttelsen - Marianne Lunde   her
2020/51 20200131 31.01.2020 Inngående brev Årsrapport HMTS i Røst 2019 Hmts - Katalin Nagy   her
2019/52 20200131 31.01.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn - Røst Fiskeindustri AS FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/247 20200131 31.01.2020 Utgående brev Utsatt innleveringsfrist Maskinentreprenør Knut Rolandsen AS m.fl.   her
2020/46 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til drift -Amathea Nordland Amathea - Randi Karstensen   her
2020/43 20200130 30.01.2020 Inngående brev Kartlegging av massetipper/massemottak i Norge Fylkesmannen - Nygård, Tilde   her
2020/11 20200130 30.01.2020 Inngående brev 19/5399 Rettelse i høring NOU 2019: 24 Postmottak HOD   her
2020/12 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2020/48 20200130 30.01.2020 Inngående brev Digitalisering av eiendomsarkiv – tilbud til IKAN kommuner med prismodell for 2020 Nordland fylkeskommune   her
2020/34 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad tilskudd CHRISTEL EIDE   her
Ingen tilgang 20200129 29.01.2020 Inngående brev ATT. rådmann/kommunedirektør - Informasjon om veiledningsteam for kommunalt barnevern Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2020/34 20200129 29.01.2020 Inngående brev Elevundersøkelsen 10. trinn høsten 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200129 29.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Lindorff Låneadministrasjon   her
Versjon:5.2.2.1