eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/109 20190912 12.09.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdikompensasjon Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2017/183 20190912 12.09.2019 Inngående brev Trekking av tilsagn. Nordland fylkeskommune   her
2017/22 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilskudd til ferdigsprosjektering av fiskerihavnetiltak - Røst fiskerihavn Kystverket   her
2017/328 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet avdeling Salten   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2017/415 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lofotrådets strategi ETT LOFOTEN 2019-2031 Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2019/4 20190910 10.09.2019 Inngående brev AAGE STEINAR - LK2034 Sdir - Elisabeth Almeland   her
2017/216 20190909 09.09.2019 Inngående brev Slirekneplanter til besvær June Grønseth   her
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge Helse-Nord - Hamran Unn   her
2017/315 20190909 09.09.2019 Inngående brev Tildelingsbrev - Skjønnsmidler ressurskrevende tjenester 2019 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2017/216 20190909 09.09.2019 Inngående brev Utvelging av områder for naturtypekartlegging 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/4 20190909 09.09.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse i forbindelse med klagesak Kystverket   her
2017/277 20190906 06.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/286 20190904 04.09.2019 Utgående brev Innkalling til møte i styret for Brygga Styret for Brygga   her
2017/211 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Karl Lorentz Mørch   her
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Inngående brev Ønske om kjøp av tomt Jangaard Export AS   her
2017/28 20190902 02.09.2019 Utgående brev Rapportering ungjobb - midler sommeren 2019 Nordland Fylkeskommune   her
2019/26 20190902 02.09.2019 Inngående brev Svar vedr. branntilsyn A.Johansen AS   her
2019/4 20190902 02.09.2019 Inngående brev AAGE STEINAR - LK2034 Sdir - Elisabeth Almeland   her
Ingen tilgang 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad om undervisning pianotimer Tone Wivi Adolfsen   her
2019/37 20190830 30.08.2019 Inngående brev Søknad vedr. lån *****   her
Ingen tilgang 20190830 30.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/213 20190829 29.08.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Røst kommune 2019/20 Nordland fylkeskommune   her
2017/234 20190828 28.08.2019 Inngående brev Midler til kompetanseheving for lærere og ledere i voksenopplæring FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/26 20190827 27.08.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven JANGAARD EXPORT AS   her
2019/146 20190827 27.08.2019 Utgående brev Staten må ta ansvaret for Fiskerihavnene Samferdselsminister Jon Georg Dale, postmottak@sd.dep.no Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, postmottak@nfd.dep.no Fiskeriminister Harald T. Nesvik, postmottak@ndf.dep.no   her
2017/311 20190827 27.08.2019 Utgående brev Bekreftelse AS GLEA   her
2019/26 20190827 27.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding - branntilsyn Hjalmar Ekrem fiskeindustri AS og John Greger AS   her
2018/92 20190827 27.08.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - om oversendelse av materiell til fylkesvalgstyret i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190827 27.08.2019 Inngående brev Mottatt klage - foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11a Kystverket   her
2019/4 20190827 27.08.2019 Utgående brev Vedr. innvilget lån og panteobjekt Haavard Vikedal Pedersen   her
2019/6 20190827 27.08.2019 Internt notat Ansettelse 12,2 % stilling Arnhild Adolfsen   her
2017/22 20190827 27.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til ferdigstillelse av fiskerihavnetiltak - Røst fiskerihavn Kystverket   her
2019/138 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på innsynskrav - offentliggjøring av søker på stilling som servicemedarbeider/kultursekretær ved servicekontoret i Røst kommune. Rune Kristian Ellingsen   her
2019/28 20190826 26.08.2019 Inngående brev Mattilsynet erstatter vedtak av 15.juli - vi gir dere ny frist for utbedring av pålegg Mattilsynet Region Nord   her
2017/328 20190826 26.08.2019 Inngående brev Mattilsynet erstatter vedtak av 15.juli - vi gir ny frist for utbedring av pålegg Mattilsynet Region Nord   her
2017/326 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Kaikanten Eiendom AS   her
2019/26 20190826 26.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst helsesenter v/avd leder   her
2019/138 20190823 23.08.2019 Inngående brev Utvidet søkerlist Lene Ekrem   her
2019/138 20190823 23.08.2019 Utgående brev Utvidet søkerlist Lene Ekrem   her
Ingen tilgang 20190822 22.08.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg Brannsjef Tom-Ragnar Pedersen   her
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Martin Jensen   her
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Røst   her
2019/145 20190820 20.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Inngående brev Helsearbeiderfaget - ny faglig leder Nordland Fylkeskommune   her
2019/4 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til kjøp av ny motor Vassnes regnskap på vegne av Jørn Buschmann   her
2019/69 20190820 20.08.2019 Inngående brev Utlysningstekst psykolog Værøy Røst og Bodø juli 2019 Bodo Kommune - Ruth Børresen   her
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Internt notat uten oppfølging Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter   her
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Internt notat uten oppfølging Skjema   her
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Viktig å huske for skoleeier og skoleledere høsten 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/4 20190819 19.08.2019 Inngående brev RF13.50 - Søknad om tilskudd og lån til kjøp av båt Vassnes regnskapskontor for Nerijus Sabockis   her
2019/26 20190815 15.08.2019 Utgående brev Registrering som særskilt brannobjekt JANGAARD EXPORT AS   her
2017/88 20190815 15.08.2019 Inngående brev Dispensasjon for flyging med helikopter for ordinært vedlikehold og ved akutte hendelser til Åsvær, Anda og Skomvær fyr i Åsværet landskapsvernområde, Anda naturreservat og Røstøyan landskapsvernområde. 2019-2023. FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/138 20190815 15.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring.... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
2019/138 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring.... Rune Kr. Ellingsen   her
2019/138 20190815 15.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring.... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
2019/138 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring.... Rune Kr. Ellingsen   her
2017/281 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding Tor Jensen   her
2019/124 20190815 15.08.2019 Utgående brev Krav om fast tilsetting Fagforbundet avd 514   her
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Ungdomskonferansen 2019 Bufetat   her
2019/142 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 Nav - Strømmen, Nina   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Røst helsesenter   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Querini pub og resturant   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg KF Qerinihallen Røst   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg John Greger AS   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Ekrem Hjalmar fiskeindustri AS   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg A.Johansen AS   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Røst havfiskecamping AS   her
2019/26 20190812 12.08.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Røst Rådhus   her
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Utgående brev Ang. avvisning av henvisning til artroseskole Dag Emanuel Grundel m.fl.   her
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Utgående brev Ang. tilrettelegging for sykling til nye Røst oppvekstsenter Tom Ragnar Pedersen   her
2017/181 20190812 12.08.2019 Utgående brev Godkjenning av reguleringsendring - Røst havn Fiskerne på Røst v/ Håvard V. Pedersen m.fl.   her
2017/55 20190812 12.08.2019 Utgående brev Fungerende brannsjef Harald Bortheim   her
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fullføring av midlertidige forretninger   her
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Underretning til Røst   her
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter   her
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Underretning til Røst kommune   her
2017/62 20190812 12.08.2019 Utgående brev Søknad redusert renovasjonsgebyr Ellen Aase Adolfsen   her
2017/328 20190812 12.08.2019 Utgående brev Viser til brev med vedtak om temperaturstyring og skadedyrsikring Mattilsynet Region Nord   her
2019/4 20190808 08.08.2019 Inngående brev RF13.50 -Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - eksport Lofotlam Lofotlam SA   her
2019/26 20190805 05.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding tilsynsrapport Kirken - Hilde-Beate Johansen   her
2019/21 20190805 05.08.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 25.07.2019 - 30.07.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
2017/229 20190805 05.08.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Tørrfisksentralen - Querini AS   her
2018/48 20190731 31.07.2019 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass Ida Hansen   her
2017/281 20190729 29.07.2019 Inngående brev Skade etter brøyting - svar Tor Jensen   her
2018/92 20190717 17.07.2019 Inngående brev Ang. enhetsleder og utlysning.... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
2017/225 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad byggetillatelse Gnr 5 bnr 17 Boligmiljo-As - Tore Pettersen   her
2017/62 20190716 16.07.2019 Inngående brev Renovasjonsgebyr Nord - Ellen Aase Adolfsen   her
2019/26 20190716 16.07.2019 Inngående brev Ikke utleie på Kårøya Roald og Kari Reklev Olsen   her
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Avvikmelding fra ansatt Avviks melding fra ansatt   her
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Utvidet TT-ordning Nordland fylkeskommune   her
2017/229 20190715 15.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling, Querinidagene. Politiet - Ole-Anders Schartau Nystrøm   her
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad pianoundervisning - purring på svar Rost Kommune - Tove Marlen Bortheim   her
2019/21 20190712 12.07.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 09.07.2019 - 12.07.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
2018/71 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - Den kulturelle spaserstokken 2019 Nordland fylkeskommune   her
2017/358 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje , Ansgar Pedersen   her
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Inngående brev Endring i rutine for TT-ordningen Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190710 10.07.2019 Inngående brev Vedtak – avvisning av søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Røst kommune Kystverket   her
2017/234 20190710 10.07.2019 Inngående brev Utbetaling av midler til kompetanseutvikling i grunnskolen 2019 - Lofoten FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/26 20190709 09.07.2019 Inngående brev Tilsyn med særskilte brannobjekter, Avinor Røst lufthavn, Saksnr: 2019/26 arkivkode V50 Avinor - Bortheim, Harald   her
2017/229 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Tørrfisksentralen - Querini AS   her
2018/158 20190708 08.07.2019 Inngående brev Informasjon om Fotefar mot nord-prosjektet Nordland fylkeskommune   her
2018/92 20190708 08.07.2019 Inngående brev 19/3547-2 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort Postmottak KMD   her
2018/92 20190708 08.07.2019 Inngående brev 18/4073-101 Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer Postmottak KMD   her
2019/4 20190708 08.07.2019 Inngående brev Ref. forsikring Bud og Hustad forsikring   her
2018/92 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kopi - Informasjon om klageorgan - klage vedrørende valgliste til kommunestyrevalget FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/281 20190708 08.07.2019 Inngående brev Etterlyser svar vedr. brev 23.01 og brev 26.04 -2019 Tor Jensen   her
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/21 20190705 05.07.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Røst vannverk Mattilsynet avdeling Salten   her
2019/21 20190705 05.07.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 27.06.2019 - 05.07.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
2019/96 20190705 05.07.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter - Røst kommune Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til gründerseminar   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring John Greger AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring A.Johansen AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Hj.Ekrem fiskeindustri AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring AVINOR AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst Rådhus   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst havfiskecamping   her
2018/219 20190704 04.07.2019 Utgående brev Brev fra Avinor med referansenummer: 18/08367-9 AVINOR AS AVD RØST LUFTHAVN   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Pålegg om godkjent avløpsanlegg-Gnr. 11, bnr. 4, fnr. 3 JOHN GREGER AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om registrering som særskilt brannobjekt JANGAARD EXPORT AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KÅRØY RORBUCAMPING   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst helsesenter   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Querini pub og resturant   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst kirke   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst samfunnsal   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst skole   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst barnehage   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KF Querinihallen Røst   her
2017/413 20190704 04.07.2019 Inngående brev Ordførere i Lofoten Lofoten House of Veterans   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Etablereropplæring og bruk av kommunalt Gründerfond   her
2017/415 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Veteranplan for Lofoten 2019 - 2023   her
2017/106 20190704 04.07.2019 Utgående brev Refusjon pasientreise Nordlandssykehuset, oppgjørsenheten pasientreiser   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om investeringstilskudd til etablering av reiselivsprodukt   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Godkjent avløpsanlegg-Gnr. 9, bnr. 29 Unni Helen Rånes Åsland   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Godkjent avløpsanlegg-Gnr. 4, bnr. 1, fnr. 1 Åsta Jensen   her
2017/180 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til KF Querinihallen   her
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomi- og finansrapport 1.tertial 2019   her
2018/214 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering vår 2019   her
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om ekstra ressurs, skoleåret 2019 - 2020   her
2019/85 20190704 04.07.2019 Utgående brev Svar vedr. utdanningsstipend 2018/2019 Heine Ekrem-åsland m.fl.   her
2018/92 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage på Valgstyrets sak 6/19- 1. kandidats valgbarhet.   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Utgående brev Søknad om omdisponering, samt utvidelse av innvilget lån Håvard Vikedal Pedersen   her
2017/33 20190704 04.07.2019 Internt notat Delegasjon av anvisningsmyndighet i forbindelse med ferieavvikling Vigdis Jensen m.fl.   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Med Querini til Venezia   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Avløpsanlegg-Gnr. 9, bnr. 33 Harald Rånes   her
2019/6 20190703 03.07.2019 Utgående brev Sommerjobb på Røst Sykehjem Aurora Sofhie Karlsen   her
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Salgsmelding Scania BP 89036 Statens Vegvesen, Bodø trafikkstasjon   her
2019/85 20190703 03.07.2019 Utgående brev Søknad utdanningsstipend sendt 31.5.19 Janne Andreassen   her
2017/343 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst kommune v/teknisk enhet   her
2019/6 20190703 03.07.2019 Utgående brev Søkerliste 12% stilling som kokke på Røst Sykehjem Fagforbundet v/htv   her
2019/125 20190703 03.07.2019 Utgående brev Prosjektbeskrivelse velferdsteknologiske løsninger FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/48 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass - Kaspian Evjen Heidrun Hermann Rasmussen   her
2019/6 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom på Røst helsesenter Sofie-Alexandra Arntsen   her
2017/88 20190702 02.07.2019 Inngående brev Dispensasjon til å gjøre lydopptak i fuglefjell i Nykan naturreservat, Røst kommune Mailbox - Elin Már Øyen Vister   her
2017/328 20190702 02.07.2019 Inngående brev Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om temperaturstyring og skadedyrsikring Mattilsynet -region Nord   her
2019/117 20190702 02.07.2019 Inngående brev Referat samarbeidsmøte ang forvillede katter på Røst Mattilsynet -region Nord   her
2018/92 20190702 02.07.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret post@valg.no   her
Ingen tilgang 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om reiserett *****   her
2018/48 20190701 01.07.2019 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass Punkt - Frida Österdahl   her
Ingen tilgang 20190701 01.07.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Ny bunn i sauebåt Steinar Jarle Mørch   her
2017/88 20190701 01.07.2019 Inngående brev Skomvær fyr, Røst kommune, ferdig oppryddingsarbeid etter akutt utslipp av diesel. post@kystverket.no   her
2017/22 20190701 01.07.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak kystverket   her
2019/96 20190701 01.07.2019 Inngående brev Vedr. 19-02514-2 - Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter i Røst kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
2017/74 20190701 01.07.2019 Inngående brev Informasjonsskriv til barneverntjenestene om håndtering av saker som gjelder barn av fremmedkrigere Bufetat   her
2018/90 20190628 28.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring og kommunikasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/15 20190628 28.06.2019 Inngående brev Ulovlig avfallshåndtering - pålegg om redegjørelse og varsel om tvangsmulkt - AS Glea - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/333 20190628 28.06.2019 Inngående brev Dispensasjon til å gjøre lydopptak i fuglefjell i Nykan naturreservat, Røst kommune Fylkesmannen - Andersen, Åsmund   her
2019/69 20190628 28.06.2019 Inngående brev Kommunepsykolog Bodo Kommune - Stian Wik Rasmussen   her
2019/69 20190628 28.06.2019 Utgående brev Kommunepsykolog Bodo Kommune - Stian Wik Rasmussen   her
2019/96 20190628 28.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter Mattilsynet   her
2019/124 20190628 28.06.2019 Inngående brev Krav om fast tilsetting Fagforbundet avd 514   her
2019/85 20190628 28.06.2019 Inngående brev Søknad utdanningsstipend sendt 31.5.19 Icloud - Janne Andreassen   her
2017/328 20190628 28.06.2019 Inngående brev Røst sykehjem - tilsvar på vedtak - lukking av saken Hmts - Kurt Stien   her
2018/215 20190628 28.06.2019 Inngående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling - brev av 27.6.19. Ks - Ann-Solveig Hansteen   her
2019/1 20190628 28.06.2019 Inngående brev Dokument 19/164693-2 Oppsigelse av oppmålingsavtale med kommunen sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no   her
2019/26 20190627 27.06.2019 Inngående brev Svar på tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst barnehage   her
2019/6 20190627 27.06.2019 Inngående brev Sommerjobb på Røst Sykehjem Aurora Sofhie Karlsen   her
2019/96 20190626 26.06.2019 Inngående brev Brev fra Avinor med referansenummer: 19/04216-2 Avinor - noreply@avinor.no   her
2019/37 20190625 25.06.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev App `er må være universelt utformet Norges Blindeforbund Nordland   her
2017/301 20190625 25.06.2019 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Skatteetaten   her
2017/188 20190625 25.06.2019 Inngående brev Åpent brev til Røst kommune Ida Alexandra Hansen   her
2017/201 20190625 25.06.2019 Inngående brev Til orientering - Arkivverkets brev til leverandører med infomasjon om nedlegging av arkivbaser (sak/arkiv og fagsystem) ved kommunesammenslåingen Nfk - Solfrid Marianne Kjærran   her
2018/92 20190625 25.06.2019 Inngående brev Ang. klagesak partiliste Røst.... Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2017/415 20190621 21.06.2019 Inngående brev 19/176-12 Overføring av oppgaver til fylkeskommunen og muligheter i Lofoten Vestvagoy Kommune - Randi Lervik   her
2018/48 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass - Kaspian Evjen Rost Kommune - Heidrun Hermann Rasmussen   her
2019/4 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om omdisponering /økning av nærings lån Håvard V. Pedersen   her
2018/92 20190620 20.06.2019 Inngående brev Klage valgbarhet.... Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2019/117 20190620 20.06.2019 Inngående brev Håndtering av døde/skadede kjæledyr Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen   her
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad lærerstilling *****   her
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev søknad på stilling som lærer Røst skole *****   her
2019/4 20190619 19.06.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/66 20190619 19.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til planprogram - regional kulturminneplan for Nordland Nordland fylkeskommune   her
2017/229 20190619 19.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om ambulerende skjenkebevilling under Lundefestivalen Værøy og Røst lensmannskontor   her
2019/26 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ref brev av 23.05.2019 Røst Fiskeindustri AS   her
2019/26 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ref brev av 23.05.2019 Kaikanten Eiendom AS   her
2018/208 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedr.tvangsmulkt Åse-Marit Åberg Jensen   her
Versjon:5.2.2.1