eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/28 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding Distriktssenteret   her
2020/247 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning 5/63 - tilleggesopplysning Sissel Henriksen   her
2020/247 20201117 17.11.2020 Utgående brev Tillatelse til deling av eiendom Sissel Henriksen m.fl.   her
2020/30 20201117 17.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-101878 firmapost@labora.no   her
2020/95 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften Postmottak HOD   her
2020/16 20201117 17.11.2020 Utgående brev Høring - Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan Sentrumslista m.fl.   her
2020/95 20201117 17.11.2020 Inngående brev Barne- og ungdomsidretten er et viktig samfunnsbidrag - også i koronatiden Idrettsforbundet - Setså, Kristin   her
2020/95 20201116 16.11.2020 Inngående brev Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker Jd Dep - Lovavdelingen   her
Ingen tilgang 20201116 16.11.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet Simrad - Tonny Algrøy   her
2020/67 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd Bufetat   her
2020/307 20201116 16.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/40 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedrørende utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon for 2020 Husbanken   her
2020/24 20201116 16.11.2020 Inngående brev Inspeksjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere pålegg om å sikre at kritiske abonnenter har tilfredstillende sikring mot tilbakeslag Mattilsynet avdeling Salten   her
2020/305 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 818082452, 1856-9/ 4 Landbruksdirektoratet   her
2020/305 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976025482, 1856-2/ 24 Landbruksdirektoratet   her
2020/305 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999555349, 1856-9/ 42 Landbruksdirektoratet   her
2020/305 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet   her
2020/305 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet   her
2020/35 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Nrk - Christian Kråkenes   her
Ingen tilgang 20201112 12.11.2020 Inngående brev Startlån ***** ***** *****   her
2020/155 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Sjømat AS   her
2020/301 20201112 12.11.2020 Inngående brev Bilder kuvøse corona - Epishuttle Nordlandssykehuset - Edvardsen Jan Ove   her
Ingen tilgang 20201112 12.11.2020 Inngående brev Klage angående søknad om startlån - ***** ***** ***** *****   her
2020/302 20201111 11.11.2020 Inngående brev Helsedirektoratet informerer om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/156 20201111 11.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll - styremøte tirsdag 22.10.20 , budsjettforslag 2021 Querinihallen KF   her
2020/17 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kontrakt ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/17 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kontrakt ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/303 20201111 11.11.2020 Inngående brev Vergefullmakt *****   her
2020/155 20201111 11.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på branntilsyn Dism - Arne Helleland   her
2020/46 20201111 11.11.2020 Inngående brev Hjelp til å gjøre kjent tilskuddsordning på barnevernsområdet for 2021 Bufdir - Ellen Gjeruldsen   her
Ingen tilgang 20201111 11.11.2020 Inngående brev Melding om behov - tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 - Røst Fylkesmannen - fmnogkv@fylkesmannen.no   her
2020/43 20201111 11.11.2020 Inngående brev Høringsbrev - revisjon av regional plan - klimautfordringene i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2020/51 20201110 10.11.2020 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte HMTS 06.11.20 - Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Hmts - Katalin Nagy   her
2020/35 20201110 10.11.2020 Inngående brev Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 og høring av planprogram, Bodø kommune Bodø kommune   her
2020/278 20201110 10.11.2020 Inngående brev Deltakelse i øykommuneprosjektet sammen med Røst og Træna Værøy kommune   her
2017/90 20201110 10.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20201110 10.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/100 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - kvittering for nabovarsel. etc. Svein Stamnes   her
2020/95 20201109 09.11.2020 Inngående brev Brev til kommunelegen og rådmannen/kommunedirektøren Fhi - Aavitsland, Preben   her
2020/46 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa i Nord - Norge Jusshjelpa   her
2020/268 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om betalingsutsettelse - Querini AS Olaf Johan Pedersen   her
2020/95 20201109 09.11.2020 Inngående brev Forlengelse av godkjenning av sykehjem mv. for gjennomføring av tvungen isolering etter smittevernloven Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/95 20201106 06.11.2020 Inngående brev Koronasituasjonen - Anbefalinger Ffo - Lilly Ann Elvestad   her
Ingen tilgang 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021 Kmd Dep - Herje Charlotte   her
2020/114 20201106 06.11.2020 Inngående brev KOMMUNENS SKATTEINNGANG Bodo Kommune - Rune Andre Sørensen   her
2020/4 20201106 06.11.2020 Inngående brev 2020/4-60 Redegjørelse for aktivitet Rune Kristian Ellingsen   her
2020/6 20201106 06.11.2020 Inngående brev Svar på tilbakemelding forenklet etterlevelseskontroll Røst 2019 Komrevnord - Anton Stenberg   her
Ingen tilgang 20201106 06.11.2020 Inngående brev Budsjettforslag 2021 - Røst sokn Kirken - Hilde-Beate Johansen   her
2020/114 20201106 06.11.2020 Inngående brev PERIODISK OPPGJØR September 2020 Bodo Kommune - Rune Andre Sørensen   her
2020/20 20201106 06.11.2020 Inngående brev Vedrørende premier til turløyper i Røst - NettNo 2020 NettNo   her
2020/4 20201106 06.11.2020 Inngående brev Vedlegg søknad støtte til kjøp av digitalt utstyr til egen næring, ref.nr. 2020-0023 CHRISTEL EIDE   her
2020/200 20201105 05.11.2020 Utgående brev SV: Covid-19 og kommuneøkonomi 'Tjønndal, Walter'   her
2020/128 20201105 05.11.2020 Utgående brev Søknad Fyrverkerisalg 2020 AQILA AS AVD RØST   her
2017/247 20201105 05.11.2020 Utgående brev Vedrørende sluttfaktura for grunnarbeider - Røst oppvekstsenter JOHNSEN MASKIN AS   her
2020/260 20201105 05.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding - tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/84 20201105 05.11.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om kulturmidler - Røstkoret Røstkoret   her
2020/268 20201105 05.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd ved skifte av motor Stig Are Jørgensen   her
2020/4 20201105 05.11.2020 Utgående brev Søknad om støtte til innkjøp av bedriftsutstyr Alf Johansen   her
2020/128 20201105 05.11.2020 Inngående brev Fyrverkerisertifikater Aqila - Frode Nordhus   her
Ingen tilgang 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvar - Tegning - Nabovarsel Oddleif Torsteinsen   her
2020/43 20201105 05.11.2020 Inngående brev Høring planprogram- Kommunedelplan for Klima- og energi Vestvågøy kommune Vestvågøy Kommune   her
2020/128 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad Fyrverkerisalg 2020 Aqila - Frode Nordhus   her
2020/268 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kjøp av båt - RF13.50 Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/95 20201104 04.11.2020 Inngående brev Oppdatering veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge Helsedirektoratet   her
2020/264 20201103 03.11.2020 Inngående brev Invitasjon til alle landets kommuner om å bli vurdert til å bli med i utvidelsen av Familie for første gang Bufetat   her
2020/114 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten   her
2020/46 20201103 03.11.2020 Inngående brev Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/114 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten   her
2020/114 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten   her
2020/114 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten   her
2020/114 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten   her
2020/114 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten   her
2020/148 20201103 03.11.2020 Inngående brev Kommunene - Nordlandssykehuset - Dialogmøtet 2020 - referat m vedlegg Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
Ingen tilgang 20201102 02.11.2020 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** *****   her
2020/155 20201102 02.11.2020 Utgående brev Rapport fra tilsyn - Røst sjømat as RØST SJØMAT AS   her
2020/155 20201102 02.11.2020 Utgående brev Rapport fra tilsyn - Den indre sjømannsmisjon Den indre sjømannsmisjon,Havly Røst   her
2020/155 20201102 02.11.2020 Utgående brev Rapport fra tilsyn - A.Johansen as A.Johansen AS   her
2020/95 20201102 02.11.2020 Inngående brev Ingen krav til leirskole for elever på 10. trinn Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20201102 02.11.2020 Inngående brev Forlenger unntak fra fraværsreglene Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
Ingen tilgang 20201102 02.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på eiendomsskattetakst for eiendommen 2/56 Jan Jensen   her
2020/295 20201102 02.11.2020 Inngående brev Henvendelser og spørsmål om føring av konsesjon i matrikkelen - 2017 2018 2019 2020 - konsesjonsmodulen i matrikkelen blir endret fra 1. november 2020 Kartverket, eiendomsdivisjonen   her
2020/155 20201102 02.11.2020 Utgående brev Rapport fra tilsyn - Røst bryggehotell RØST BRYGGEHOTELL AS   her
2020/158 20201102 02.11.2020 Utgående brev Inngåelse av avtale om tjenesteyting mellom Røst kommune og Røst kirkelige fellesråd Røst kirkelige fellesråd   her
2017/291 20201102 02.11.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn i byggesak - industribygg Røst sjømat AS 5/1 LOFOTR BYGG & ANLEGG AS   her
2020/155 20201102 02.11.2020 Utgående brev Rapport fra branntilsyn - Røst kirke RØST SOKN   her
2020/155 20201102 02.11.2020 Utgående brev Rapport fra tilsyn - Kaikanten KAIKANTEN EIENDOM RØST AS   her
2020/17 20201102 02.11.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/17 20201102 02.11.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/17 20201102 02.11.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/17 20201102 02.11.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/17 20201102 02.11.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/17 20201102 02.11.2020 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig *****   her
2020/84 20201102 02.11.2020 Utgående brev Supplerende informasjon vedrørende søknad om kulturmidler 2020 Røst teaterlag m.fl.   her
2020/294 20201101 01.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201101 01.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201031 31.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201031 31.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
2020/294 20201031 31.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Arbeidstilsynet   her
2020/294 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - UKL Landbruksdirektoratet   her
2020/282 20201029 29.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.. Schoop AS   her
Ingen tilgang 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om fritak kommunale avgifter. Til Kommunestyret Mette Buschmann   her
Ingen tilgang 20201029 29.10.2020 Inngående brev Elektronisk søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** *****   her
2020/290 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kartlegging eldre innbyggeres synshelsetilbud Rost Kommune - Arnhild Adolfsen   her
2020/283 20201029 29.10.2020 Inngående brev 20/00439-5 - Svar på søknad om riving og oppsett av ny båke - Røst kommune - Nordland fylke. Kirken - Hilde-Beate Johansen   her
2020/95 20201028 28.10.2020 Inngående brev Engangstillegg til rehabilitering mm Nordland fylkeskommune   her
2020/95 20201027 27.10.2020 Inngående brev Spørsmål fra pensjonistforbundet om koronasituasjonen Pensjonistforbundet   her
2020/278 20201026 26.10.2020 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK - DELTAKELSE I ØYKOMMUNEPROSJEKT - VÆRØY, RØST OG TRÆNA Træna kommune   her
2020/40 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunedirektører i alle kommuner okt 2020 Husbanken   her
2020/84 20201026 26.10.2020 Inngående brev Supplerende informasjon -NettNo NettNo   her
2020/48 20201023 23.10.2020 Inngående brev Referat fra representantskapsmøte 21.10. 2020 Nordland fylkeskommune   her
2020/15 20201022 22.10.2020 Inngående brev Nasjonal tilsynskalender - for samordning av planlagte statlige tilsyn med kommunene FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/257 20201022 22.10.2020 Inngående brev Til kommuner som har tatt i bruk Digisos-løsningene Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos   her
2020/268 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til utarbeidelse av ressursoversikt for Nord-Norge - RF13.50 Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/34 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kompetansepakker som støtter arbeidet med nye læreplaner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/14 20201022 22.10.2020 Inngående brev Dokument 20/02999-1 Ny nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning - et unikt tilbud for distriktene i Trøndelag og Nordland sendt fra Nord universitet postmottak@nord.no   her
2020/95 20201021 21.10.2020 Inngående brev COVID 19 møte - kommunene - Nordlandssykehuset Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2020/84 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Teaterlag Kine Jensen   her
2020/56 20201020 20.10.2020 Utgående brev Supplerende valg av meddommere til Salten tingrett Herlandas Matuza m.fl.   her
2020/3 20201020 20.10.2020 Utgående brev Godkjenning av valg til Røst eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse Stig Rånes m.fl.   her
2020/130 20201020 20.10.2020 Utgående brev Oppsummeringsbrev revisjon 2019 - Røst kommune K-Sekretariatet IKS   her
2020/43 20201020 20.10.2020 Inngående brev Ungdommens fylkesråd kårer årets miljøkommune i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2020/30 20201020 20.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-100613 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/84 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Røstkoret Røstkoret v/Elisabeth Mikalsen   her
2020/285 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fritakelse av feier avgift Iren Sørensen   her
2020/172 20201020 20.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 post@valg.no   her
2020/46 20201020 20.10.2020 Utgående brev Aksept av vilkår - tildeling av tilskudd - aktivitetstiltak Fylkesmannen i Nordland   her
2020/46 20201020 20.10.2020 Utgående brev Aksept av vilkår - tildeling av tilskudd - besøksvert Fylkesmannen i Nordland   her
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Utgående brev Protokoll - Utdanningsforbundet 2020 Utdanningsforbundet Røst   her
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Utgående brev Protokoll - NITO 2020 NITO Røst   her
2020/284 20201019 19.10.2020 Inngående brev 20/4014 Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg Postmottak   her
2020/84 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Røst IL - A-laget Geir Børre   her
2020/84 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - NettNo NettNo v/ Oddfrid Mikalsen   her
2020/84 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Radio Røst Radio Røst v/ Anne Cecilie Pedersen   her
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/3 20201016 16.10.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 12.10.2020 Nordland fylkeskommune   her
2020/284 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Røst kommune Brreg - Brønnøysundregistrene   her
2020/36 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalgssak 19/20; Budsjettramme 2021 for kontroll og tilsyn K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2019/111 20201015 15.10.2020 Utgående brev Økonomi- og finansrapport 2. tertial 2020 KomRev NORD IKS v/Raymond Stenberg m.fl.   her
2019/167 20201015 15.10.2020 Utgående brev Budsjettregulering høst 2020 KomRev NORD IKS v/ Raymond Stenberg m.fl.   her
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte *****   her
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte *****   her
2020/278 20201015 15.10.2020 Utgående brev Deltakelse i øykommuneprosjekt Værøy kommune m.fl.   her
2020/90 20201015 15.10.2020 Inngående brev Informasjon om husleieøkning Røst boligstiftelse   her
2020/95 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/36 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalgssak 24/20 - Rapportering fra revisor - Forenklet etterlevelseskontroll med kommunens økonomiforvaltning K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2020/84 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Røst historielag - Høsten 2020 Røst historielag   her
2020/283 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ny redegjørelse riving og oppsett av ny båke - Røst kommune - Nordland fylke. Kystverket - Terje Abrahamsen   her
2020/7 20201014 14.10.2020 Utgående brev Samfunnssikkerhet ved strømbrudd Arnt M Winther   her
2020/215 20201014 14.10.2020 Utgående brev Høring til ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og deltakerkommunene Saltenbrann - Joakim Jarnæs   her
2020/95 20201014 14.10.2020 Inngående brev Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk Helsedir - Trykksak   her
2020/28 20201014 14.10.2020 Inngående brev 20/14063-4 Invitasjon til digitalt Ungdommens fylkesting 2020 Nfk - Trine Grytøyr   her
2020/215 20201013 13.10.2020 Inngående brev Røst - Høring til ny samarbeidsavtale mellom 110 Nordland og deltakerkommunene - Saknr: 2020/215 Saltenbrann - Joakim Jarnæs   her
2020/36 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalgsmøte Røst 15.10.20 - Sak 28/20; Engasjementsbrev Querinihallen KF K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2019/204 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 bufdir   her
2020/17 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/205 20201012 12.10.2020 Inngående brev Rapport om besøk og dronebruk på Røst i 2020 Nina - Tycho Anker-Nilssen   her
2020/113 20201012 12.10.2020 Inngående brev Velkommen til Plankonferansen 2020 - Webinarrekke Nordland fylkeskommune   her
2020/29 20201012 12.10.2020 Inngående brev Vedr. 20-38820-10 - Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling Statens vegvesen   her
Ingen tilgang 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad på vikariat som renholder (intern utlysning) *****   her
2020/282 20201012 12.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
2020/30 20201012 12.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-99562 - mottatt 16.09.2020 - periode 17.09-12.10.2020 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/67 20201009 09.10.2020 Inngående brev Til Rådmann - Informasjon om nytt krisesenter i Salten Bodo Kommune - Pia-Helen Pedersen   her
Ingen tilgang 20201009 09.10.2020 Utgående brev Referat fra lønnspolitisk drøftingsmøte 06.10.2020 Delta Røst m.fl.   her
2017/118 20201009 09.10.2020 Utgående brev Forslag om etablering av felles forliksråd med Bodø kommune Fylkesmannen i Nordland v/Linda Karin Storjord   her
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Inngående brev Oppnevning av felles forliksråd for Bodø, Værøy og Røst for perioden 1. januar 2021 - 1. januar 2025 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/34 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilsyn etter ny barnehagelov - spørsmål Hmts - Katalin Nagy   her
2020/260 20201007 07.10.2020 Inngående brev Tilsyn kommunal beredskap og helseberedskap Fylkesmannen - Mørkved, Tom   her
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Inngående brev Behov for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2021 kan meldes inn før 1. november FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/279 20201007 07.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom *****   her
2020/136 20201007 07.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet   her
2018/248 20201007 07.10.2020 Inngående brev ***** ***** - Konsesjonsfrihet *****   her
2020/36 20201006 06.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalgsmøte Røst 15.10.20 - Møteinnkalling og sakspapirer K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2019/100 20201006 06.10.2020 Utgående brev Manglende tillatelse til utdyping av fjæreområde Svein Harald Stamnes   her
2020/200 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tildeling - skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/200 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tildelingsbrev - 2 fordeling ordinære skjønnsmidler 2020 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/17 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/17 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
2020/46 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant eldre som bor hjemme FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/46 20201005 05.10.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd til aktivitetstilbud og besøkvert for eldre som bor på institusjon (tiltakspakke for sårbare eldre) - kapittel 761 post 68 Fylkesmannen i Nordland   her
2020/114 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten   her
2020/114 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten   her
2020/136 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 990637830 Landbruksdirektoratet   her
2020/136 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 990637830 Landbruksdirektoratet   her
2020/114 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020- avregning - kommune Skatteetaten   her
2020/114 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020- margin - avsetning og bruk Skatteetaten   her
2020/114 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 Skatteetaten   her
2020/268 20201002 02.10.2020 Inngående brev Søknad om krisepakke Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/136 20201002 02.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 990637830 Landbruksdirektoratet   her
2020/59 20201001 01.10.2020 Utgående brev Ikke eksperimenter med Vestfjorden Knut Arild Hareide   her
2020/277 20201001 01.10.2020 Inngående brev Nasjonal faglig retningslinje om demens hos personer med utviklingshemming FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200930 30.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på eldre samhandlingsavvik - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NORDLANDSSYKEHUSET HF   her
2020/272 20200930 30.09.2020 Inngående brev Omdanning av Lofotrådet som følge av ny Kommunelov (2018) Moskenes kommune   her
Ingen tilgang 20200930 30.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av serviceavtale WINDSOR DOOR AS   her
2020/48 20200930 30.09.2020 Inngående brev Innkalling til nettmøte representantskapet IKAN 21.10. 2020 kl 10.00 Nordland fylkeskommune   her
2020/136 20200930 30.09.2020 Inngående brev Kommunens arbeid med forvaltningen av tilskuddsmidlene til utvalgte kulturlandskap ( UKL ) og verdensarvområder i 2020 Fylkesmannen - Farup, Arne   her
Ingen tilgang 20200930 30.09.2020 Utgående brev Innkalling til lønnspolitisk drøftingsmøte Fagforbundet Røst m.fl.   her
Versjon:5.2.2.1