eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/239 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring Kjell Nesheim   her
2019/4 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Trond Karlsen v/Vassnes regnskap   her
2019/21 20190318 18.03.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 07.03.19 - 07.03.19 Labora - noreply@labora.no   her
2019/53 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 818082452 Landbruksdirektoratet   her
2019/53 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 976025482 Landbruksdirektoratet   her
2019/53 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999555349 Landbruksdirektoratet   her
2019/53 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985903565 Landbruksdirektoratet   her
2019/53 20190315 15.03.2019 Inngående brev Miljøtilskudd 2019, beskrivelse av lokalt verdifulle jordbrukslandskap FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/92 20190315 15.03.2019 Inngående brev 18/3610-2 Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget Kmd Dep - Sørlie Cathrine   her
2017/116 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd Husbanken   her
2017/35 20190314 14.03.2019 Inngående brev oppsigelse av leieavtale 170600 Røst Distribusjon Posten Norge AS v/Rolf Halseth   her
2017/212 20190313 13.03.2019 Inngående brev Invitasjon til Feste del Bacala alla Vicentina i Sandrigo - Italia - 26. - 29.09.2018 Nordland fylkeskommune   her
2019/52 20190313 13.03.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter brevkontroll med Røst Fiskeindustri AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/52 20190313 13.03.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter brevkontroll med Røst Sjømat AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/52 20190313 13.03.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter brevkontroll med Glea AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/52 20190313 13.03.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter brevkontroll med A. Johansen AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/52 20190313 13.03.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter brevkontroll med Hjalmar Ekrem Fiskeindustri AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/52 20190313 13.03.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter brevkontroll med John Greger AS - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler Røst Idrettslag Rostil - Røst IL   her
2019/51 20190313 13.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 Ks - Gerardo Poblete   her
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Utgående brev Omsetningsoppgave 2018 T.H.E Creator m.fl.   her
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev OMSETNINGSOPPGAVER 2018 Joker Røst   her
2017/184 20190313 13.03.2019 Inngående brev Rapportering tiltak 2018 folkehelse Nfk - Nina Skille   her
2019/4 20190313 13.03.2019 Inngående brev RF13.50 -Søknad om tilskudd til reparasjon på garnmontering symaskiner eller tilskudd til å kjøpe 2 nye garnmontering symaskiner . Vassnes regnskapskontor for Rita Sørensen   her
2017/247 20190312 12.03.2019 Inngående brev Røst oppvekstsenter - presentasjoner av nybygg til helsefaglig vurdering Helse og miljøtilsyn Salten IKS v/Kurt Stien   her
2019/6 20190312 12.03.2019 Inngående brev Omdisponering av stilling - helse Fagforbundet - Hilde-Beate Johansen   her
2017/180 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Krafttak mot kreft Kine Elisabeth Jensen   her
2017/66 20190311 11.03.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2017/244 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Røst Trandamperi Huurre - Hilde Arnesen   her
2018/214 20190311 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Røst Kommune   her
2019/6 20190311 11.03.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll: fagarbeiderstilling 40% rus og psykiatritjenesten Inge Johan Albriktsen   her
2019/6 20190311 11.03.2019 Utgående brev Svar på søknad fagarbeiderstilling 40% rus og psykiatritjenesten kine jensen   her
2019/6 20190311 11.03.2019 Utgående brev Svar på søknad fagarbeiderstilling 40% rus og psykiatritjenesten. Veronica Aspenes   her
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Utgående brev Merd - Røst havn Geir Børre Johansen m.fl.   her
2018/205 20190311 11.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Arnfinn Ellingsen   her
2017/121 20190311 11.03.2019 Inngående brev Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller Nordenfjeldske Kontroll AS   her
Ingen tilgang 20190308 08.03.2019 Inngående brev Endring av arbeidsmåte for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Nordland fylkeskommune   her
2017/74 20190308 08.03.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med barnevern og sosiale tjenester i Nav - Bodø kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/238 20190308 08.03.2019 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet post@miljodir.no   her
Ingen tilgang 20190308 08.03.2019 Inngående brev Nytt datautstyr hovedtillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Hilde-Beate Johansen   her
2017/60 20190307 07.03.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 24.01.2019 - 07.03.2019 . Gjelder Røst Helsesenter. Labora - Amund Johnsen   her
Ingen tilgang 20190306 06.03.2019 Utgående brev Avtale med Røst Sjømat AS RØST SJØMAT AS   her
2017/93 20190306 06.03.2019 Inngående brev Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan(OSO) - møte 28.02.19 Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2017/212 20190306 06.03.2019 Inngående brev Svar på invitasjon til Feste del Bacala alla Vicentina i Sandrigo - Italia - 26. - 29.09.2018 Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Håvard V. Pedersen - tilskudd til lærebedrift   her
Ingen tilgang 20190306 06.03.2019 Utgående brev Endring i eiendomsskatt 12/2 Sven Karsten Andreassen   her
Ingen tilgang 20190306 06.03.2019 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse 18.12.18 JANGAARD EXPORT AS AVD RØST   her
2019/6 20190306 06.03.2019 Utgående brev svar på søknad på ledig svangserskapsvikariat på 76 %stilling *****   her
2019/4 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om lån til kjøp av fartøy for rekrutteringskvote   her
2019/6 20190306 06.03.2019 Utgående brev Uttalelse vedrørende utlyst stilling fagarbeider 40% i rus og psykiatritjenesten Fagforbundet avd Røst   her
2019/4 20190306 06.03.2019 Utgående brev Rekruttering til fiskerinæringen Tove Andreassen   her
2017/153 20190306 06.03.2019 Utgående brev Brev om postal inspeksjon Arbeidstilsynet   her
2017/335 20190306 06.03.2019 Utgående brev Tilsetting stilling helsefagarbeider 83,3% Kari Anne Støen   her
Ingen tilgang 20190306 06.03.2019 Utgående brev Forespørsel - brannalarmanlegg Røst kirke Røst kommune   her
Ingen tilgang 20190306 06.03.2019 Utgående brev Tildeling av kontrakt - brannalarm i Røst kirke HOVDAN AS   her
Ingen tilgang 20190306 06.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende brannalarmanlegg Røst kirke HANESETH BODØ AS m.fl.   her
2017/180 20190304 04.03.2019 Utgående brev Kommunesøknad 2019 Amathea - Tove Merethe Lorentzen   her
2017/180 20190304 04.03.2019 Inngående brev Til Tor Arne Andreassen og Røst kommune rundt samarbeid om nynorsk- og dialektspel i matematikk Kristoffer Hundershagen   her
2019/47 20190304 04.03.2019 Inngående brev Vedr. 13-02376-19 - Røst kirke - Statsbudsjettet 2019 kapittel 1429 post 71 - Utbetaling av tilskudd Riksantikvaren   her
Ingen tilgang 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999555349 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976025482 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190304 04.03.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 818082452 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190301 01.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 818082452 Landbruksdirektoratet   her
2018/92 20190228 28.02.2019 Inngående brev Temadager: Universell utforming av valglokaler Nordland fylkeskommune   her
2017/178 20190227 27.02.2019 Inngående brev Informasjon om bostøtteordningen i 2019 Husbanken - Bostøtte Husbanken   her
2019/6 20190227 27.02.2019 Inngående brev Ang stilling som helsefagarbeider. Kari Anne Støen   her
2019/44 20190226 26.02.2019 Utgående brev Konsekvenser med endring i beredskapsordning for strømforsyning LOFOTKRAFT AS   her
2017/322 20190226 26.02.2019 Utgående brev Æresborgere av Røst - historikk/presisering Arnfinn Torbjørn Ellingsen   her
2019/6 20190226 26.02.2019 Inngående brev Vedrørende uttalelese på ledig stilling fagarbeider, rus og psykiatritjenesten 40% Fagforbundet Røst v/HTV   her
2017/83 20190226 26.02.2019 Inngående brev Innsigelse fra Røst kommune Birgitte Cetin, enhetsleder R3, NLSH   her
2019/4 20190226 26.02.2019 Saksframlegg/innstilling Industrikai og sjørettet næringsareal   her
2017/235 20190226 26.02.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring av stilling som næringssjef   her
2017/281 20190226 26.02.2019 Inngående brev Om regelverket for brøytesnø - et informasjons- og forventningsbrev FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/55 20190226 26.02.2019 Utgående brev Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i Nordland SALTEN BRANN IKS   her
Ingen tilgang 20190226 26.02.2019 Utgående brev Oppfølging av forurensningsforskriftens kap 18 Fylkesmannen i Nordland   her
Ingen tilgang 20190226 26.02.2019 Utgående brev Endringer i regelverk om tankanlegg for drivstoff Avinor AS Røst lufthavn m.fl.   her
Ingen tilgang 20190226 26.02.2019 Utgående brev Ang. feilaktig informasjon om ventetid på helsenorge.no Helsedirektoratet, avdeling statistikk og kodeverk (EHSK)   her
2017/212 20190226 26.02.2019 Utgående brev Invitasjon til Sandrigo, Italia 2019 Nordland Fylkeskommune   her
2017/212 20190226 26.02.2019 Utgående brev Invitasjon til Sandrigo, Italia 2019 Nordland Fylkeskommune   her
2017/322 20190225 25.02.2019 Inngående brev Æresborgere av Røst - historikk/presisering Arnfinn Torbjørn Ellingsen   her
2019/4 20190222 22.02.2019 Inngående brev Referat fra EOG Lofoten Matpark AS Dng-Norge - Thor Gunnlaugsson   her
Ingen tilgang 20190222 22.02.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Ivelize Cristina og Ragnar Røymo   her
2017/302 20190220 20.02.2019 Inngående brev Meld. St. 15 Leve hele livet og oppfølging i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2018/140 20190220 20.02.2019 Inngående brev Retur av registrert pantedokument Sjøfartsdirektoratet   her
2019/4 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad om bidrag til Lofotkonferansen Lofoten - Hege Ragni Haugerud   her
2018/90 20190220 20.02.2019 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd, Nordland FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om fri Ingrid Jakobsen og Endre Einvoll   her
2019/6 20190218 18.02.2019 Inngående brev Svar på tilbud om stilling 83% Borghild Karlsen   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på medfinansiering Røst kirkelige fellesråd v/Hilde-Beate Johansen   her
2017/301 20190218 18.02.2019 Inngående brev Diverse vedr. utlevering av folkeregisteropplysninger *****   her
2019/7 20190218 18.02.2019 Inngående brev Rammeavtale signert Maskinentrepenør Knut Rolandsen AS   her
2018/62 20190218 18.02.2019 Inngående brev Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 6 termin Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2017/302 20190218 18.02.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i Nordland fylkes eldreråd 11.02.2019 Nordland fylkeskommune   her
2018/153 20190215 15.02.2019 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunen som behandlingsinstans postmottak   her
2018/92 20190215 15.02.2019 Inngående brev 18/4073-96 Endringer i valgforskriften Kmd Dep - Sørlie Cathrine   her
2019/36 20190215 15.02.2019 Inngående brev 17/4295-58 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2017/302 20190215 15.02.2019 Inngående brev Ledige plasser igjen på Generasjonskonferansen Nordland fylkeskommune   her
2017/184 20190215 15.02.2019 Inngående brev Informasjon om avtaletilskudd for 2019 Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190215 15.02.2019 Inngående brev Næringsprisen for kvinner i Nordland 2018 - invitasjon til kommunene for å komme med forslag til kandidater Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Spørring om fagfornyelsen - skoleeiere i Nordland FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/73 20190212 12.02.2019 Inngående brev Digitalisering av eiendomsarkiv – tilbud til IKAN kommuner med prismodell Nordland fylkeskommune   her
2019/21 20190212 12.02.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 07.02.2019 - 11.02.2019 Labora - Torunn Maurstad   her
2019/37 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tildeling startlån 2019 Husbanken   her
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Protokoll - tilbudsåpning for nytt brannalarmanlegg i Røst kirke Røst kommune   her
2018/239 20190211 11.02.2019 Inngående brev Protokoll - tilbudsåpning for nye veglys på Flyplassvegen. Røst kommune   her
2018/185 20190211 11.02.2019 Inngående brev Eksamen grunnskole vår 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/7 20190211 11.02.2019 Inngående brev Protokoll - tilbudsåpning - rammeavtale om innleie av maskiner Røst kommune   her
2018/140 20190207 07.02.2019 Inngående brev Retur av slettet pantedokument Sjøfartsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190207 07.02.2019 Inngående brev Omsetningsoppgaver 2018 - Kaikanten Louisiann AS   her
2017/124 20190207 07.02.2019 Inngående brev Stimuleringstilskudd veterinærtjenester 2019 - større kvote - flere kan få tilskudd og ny søknadsfrist FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/302 20190207 07.02.2019 Inngående brev VALG OG UNIVERSELL UTFORMING - Invitasjon til temadager 2019 Nordland fylkeskommune   her
2019/33 20190206 06.02.2019 Inngående brev Landsomfattende tilsyn folkehelse 2019 - kommunens egenvurdering av tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler Fylkesmannen - Hovet, Solveig Johnsen   her
2017/88 20190206 06.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for helikopterflyging til Skomvær fyr, 06.02.2019 Fylkesmannen - Husdal, Mia   her
2018/81 20190206 06.02.2019 Inngående brev Kunngjøring - Trafikksikkerhetsmidler 2020 Vegvesen - Fisktjønmo Silje   her
2019/33 20190205 05.02.2019 Inngående brev Landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/239 20190205 05.02.2019 Utgående brev Veglys Flyplassveien HOVDAN AS m.fl.   her
2017/153 20190205 05.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Arbeidstilsynet   her
2019/28 20190205 05.02.2019 Inngående brev Røst barnehage - tilsynsvarsel - tematilsyn fysisk miljø 2019 Hmts - Kurt Stien   her
2019/29 20190205 05.02.2019 Inngående brev Kontrollutvalgssekretariatet - protokoll fra styremøte 23.1.19.pdf Sekretariatsleder Knut Roar Johansen   her
Ingen tilgang 20190205 05.02.2019 Inngående brev Gasslekkasje MF Værøy Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2017/153 20190205 05.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Arbeidstilsynet   her
2019/6 20190205 05.02.2019 Inngående brev Svar vedrørende tilbud om stilling 76% Narinder Kaur   her
Ingen tilgang 20190205 05.02.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten *****   her
Ingen tilgang 20190204 04.02.2019 Inngående brev Kommunevise belastningsfullmakter og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet i 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/2 20190201 01.02.2019 Saksframlegg/innstilling Protokoll lederlønnsforhandlinger 25.10.18   her
Ingen tilgang 20190201 01.02.2019 Inngående brev Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Nordland Kystverket   her
2017/59 20190201 01.02.2019 Inngående brev Handlingsplan mot fremmede skadelige arter og brosjyre om hagerømlinger FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/144 20190201 01.02.2019 Inngående brev ÅRSRAPPORTERING 2018 Bodo Kommune - Rune Andre Sørensen   her
2018/239 20190201 01.02.2019 Inngående brev Tilbudsskjema - veglys Flyplassveien HOVDAN AS   her
2018/205 20190201 01.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Stener Fredrik Johnsen   her
2017/68 20190201 01.02.2019 Saksframlegg/innstilling Røst idrettslag - anmodning om avbetaling/ettergivelse av avtalt økonomisk bidrag til kunstgressbane.   her
2018/84 20190201 01.02.2019 Utgående brev Vedr. tilbakebetaling av tilskudd Runar Andre Kalsen   her
2017/313 20190201 01.02.2019 Utgående brev Spørsmål ang. behov for sommervikarer 2019 Student Uib - Ida Marie Støp Meland   her
2017/313 20190201 01.02.2019 Utgående brev Tilsvar søknad på sommerjobb Ida Støp Meland   her
2017/118 20190201 01.02.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag om etablering av felles forliksråd med Bodø kommune   her
2017/247 20190201 01.02.2019 Saksframlegg/innstilling Nytt oppvekstsenter - godkjenning av forprosjekt   her
Ingen tilgang 20190201 01.02.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2019   her
2017/124 20190201 01.02.2019 Utgående brev Innrapportering av bruk av stimuleringstilskudd Fylkesmannen i Nordland V/Jostein Øvervatn   her
2017/393 20190131 31.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Vannmåleravlesning Jann Arne Walnum   her
2017/124 20190131 31.01.2019 Inngående brev 19/3141-2 Flere kommuner kan tildeles stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester i 2019 Landbruksdirektoratet - Ringereide, Inger-Anne   her
2017/118 20190130 30.01.2019 Inngående brev Sammenslåing av forliksråd Stephen Baines - leder Røst forliksråd   her
2018/208 20190130 30.01.2019 Inngående brev Vedr. pålegg om avløpsnett John Holm   her
Ingen tilgang 20190129 29.01.2019 Inngående brev Informasjon om endringer i inntaksforskriften til videregående opplæring Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190129 29.01.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap   her
2019/6 20190128 28.01.2019 Utgående brev Søknad Vanja Storåker   her
2017/335 20190128 28.01.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider 83,3% fast stilling. Kari Anne Støen   her
2017/335 20190128 28.01.2019 Utgående brev Svar på søknad på ekstern utlyst stilling stilling 83,3 % Åsa Jensen   her
2017/335 20190128 28.01.2019 Utgående brev Tilsetting helsefagarbeider 83,3% fast stilling. Borghild Karlsen   her
2017/335 20190128 28.01.2019 Internt notat Møte i tilsettingsutvalget 24 januar 2019 Inge Johan Albriktsen   her
2019/7 20190128 28.01.2019 Inngående brev Maskinentreprenør Knut Rolandsen AS: Tilbud maskiner og utstyr Anders Rolandsen   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Utgående brev Svar på søknad på 76% stilling Narinder Kaur   her
2019/4 20190125 25.01.2019 Inngående brev Søknad om lån til kjøp av fiskebåt Håvard Vikedal Pedersen - RF13.50   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Utgående brev UTLYSNiNGSTEKST - Fagarbeiderstilling i rus og psykiatritjenesten 40% Publisering offentlig   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Inngående brev Søknad på 40% fagarbeiderstilling i rus og psykiatritjenesten *****   her
2017/281 20190125 25.01.2019 Inngående brev Skade etter brøyting Tor Jensen   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Inngående brev Uttalelser vedrørende utlyste stillinger - deres ref 2017/335 Fagforbundet Røst v/hovedtillitsvalgt   her
2019/22 20190125 25.01.2019 Internt notat Kursbevis HLR 2019 Elisabeth Kristin Mikalsen   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Internt notat PROTOKOLL - 76% stilling Arnhild Adolfsen   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Internt notat PROTOKOLL - 83,3% stilling Arnhild Adolfsen   her
2017/322 20190125 25.01.2019 Utgående brev Invitasjon Fylkesråd for Næring Fylkesråd for Næring, Ingelin Noresjø   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Internt notat uten oppfølging Møte i tilsettingsutvalget 24 januar 2019. Inge Johan Albriktsen   her
2019/6 20190125 25.01.2019 Internt notat Protokoll tilsetting helsefagarbeider 83,3% stilling ved Røst helsesenter. Inge Johan Albriktsen   her
2017/302 20190124 24.01.2019 Inngående brev Invitasjon til Generasjonskonferansen 2019 - Den digitale hverdagen Nordland fylkeskommune   her
2018/84 20190124 24.01.2019 Inngående brev Hovdedutvalg for næring saksnr 18/13 Håvard Vikedal Pedersen   her
2019/4 20190123 23.01.2019 Inngående brev Orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap 2019 Nordland fylkeskommune   her
2017/55 20190122 22.01.2019 Inngående brev Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering Arbeidstilsynet   her
2019/21 20190122 22.01.2019 Inngående brev Tilsyn med vannforsyningssystemenes prøvetakingsplaner i 2019 Mattilsynet Region Nord   her
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Inngående brev Brevkontroll - fiskeforedling - Røst Fylkesmannen i Nordland   her
2017/55 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i Nordland   her
Ingen tilgang 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Ekstra personalressurs Røst skole   her
Ingen tilgang 20190121 21.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rost Kommune - Inge Albriktsen   her
2017/289 20190121 21.01.2019 Inngående brev Sommerjobb tursitvært 2019 Elise Karlsen   her
2018/219 20190121 21.01.2019 Inngående brev Røst lufthavn - ferdsel på/over rullebanen Avinor - noreply@avinor.no   her
2018/59 20190118 18.01.2019 Utgående brev Ny Politi på Røst Tor Håvard Bentzen   her
2017/198 20190118 18.01.2019 Inngående brev VTA - kommunal medfinansiering Asvo - Janne K Hovland   her
2019/18 20190118 18.01.2019 Inngående brev Utlysning av stillinger i Røst kommune Fagforbundet avd. Røst v/hovedtillitsvalgt   her
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Fergetrafikken til Røst Reidar Waage, Torghatten Nord, Tormod Christensen, Statens Vegvesen   her
2017/73 20190117 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Arkiv: Rapport over antall hyllemeter arkiv i depot og prognose for budsjett 2019 Anne Cecilie Pedersen   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 818082452 Steinar Jarle Mørch   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999555349 Kari Anne Nilsen   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring Helsenor - Truls Andresen   her
2017/302 20190116 16.01.2019 Inngående brev Høring ny forskrift om råd for eldre. for personer med funksjonsnedsettelser og for ungdom Nordland fylkeskommune   her
2019/6 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2019/6 20190116 16.01.2019 Utgående brev Uttalese vedrørende utlyst helsefagarbeiderstilling 76% vikariat. Fagforbundet avd Røst   her
2017/181 20190116 16.01.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring Røst havn. Nordland fylkeskommune   her
2017/322 20190116 16.01.2019 Inngående brev UKL Røst - rapportering 2018 og budsjettinnspill 2019 Fylkesmannen - Farup, Arne   her
2017/74 20190116 16.01.2019 Inngående brev PÅMINNELSE FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR LEVERT SVAR TIL POLITIET - VAKTTELEFON BARNEVERN Politiet - Bente Bygdås   her
2019/6 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad 40% stilling rus og psykiatri *****   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Oversendelse av høringsdokument fra Hurtigruten AS Nordland fylkeskommune   her
2017/322 20190116 16.01.2019 Utgående brev Til Røst boligstiftelse - Melding om søppel og rotter Klakkveien 12-14 Hmts - Kurt Stien   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Inngående brev Til Røst boligstiftelse - Melding om søppel og rotter Klakkveien 12-14 Hmts - Kurt Stien   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Inngående brev Invitasjon til offisiell avslutning av miljøsamarbeid Rost Kommune - ROS Postkasse   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Utgående brev Invitasjon til offisiell avslutning av miljøsamarbeid Per Kaare Holdal   her
2019/7 20190115 15.01.2019 Utgående brev Forespørsel om pristilbud - rammeavtale MASKINENTREPRENØR KNUT ROLANDSEN AS m.fl.   her
2018/5 20190115 15.01.2019 Utgående brev Tillatelse til avfyring av fyrverkeri christel@vvasvo.no m.fl.   her
2017/326 20190115 15.01.2019 Utgående brev Ferdigattest plasthall Kaikanten Eiendom AS m.fl.   her
2018/84 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Norsk Landbruksrådgivning - søknad om driftsstøtte   her
2018/84 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Steinar J. Mørch - tilskudd til føringsbåt for sau   her
2018/84 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Håvard V. Pedersen - tilskudd til lærebedrift   her
2018/52 20190115 15.01.2019 Internt notat Innspill til helsebygg for fremtiden i Røst kommune Rådmann   her
Versjon:5.2.2.1