eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad pianoundervisning "øymusikanten" Tove Marlen Bortheim   her
2019/29 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oversendelse kommunestyre - kommunens bevilgninger til kirkelig fellesråd; kontrollutvalgets rolle Sekretariatsleder Knut Roar Johansen   her
2019/85 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om studie stipend Marina Fagervik   her
2019/85 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad til utdanningsstipend for skoleåret 2018/2019 Harinder Jassal   her
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Reisebudsjetter Rost Kommune - Vigdis Jensen   her
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler høsten 2019 NettNo v/ Solveig Holm   her
2019/85 20190514 14.05.2019 Inngående brev Utdanningsstipend 2018/2019 CHRISTEL EIDE   her
2019/29 20190513 13.05.2019 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgsmøte Røst 9.5.19 Sekretariatsleder Knut Roar Johansen   her
2019/85 20190513 13.05.2019 Inngående brev søknad - utdanningsstipend 2018/2019 Sanne Kristin Holm   her
2019/85 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stipend Heine Ekrem-åsland   her
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Reisebudsjetter.... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
2019/29 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets behandling av regnskap og årsmelding 2018 - Querinihallen Sekretariatsleder Knut Roar Johansen   her
2019/29 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets behandling og vedtak - Røst kommunes regnskap og årsberetning 2018 Vagan Kommune - Knut Roar Johansen   her
2019/6 20190510 10.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/117 20190509 09.05.2019 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll innen landbruk - Dokumentkontroll FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/79 20190509 09.05.2019 Utgående brev Bestilling til omsorgsboliger Lofotkraft Bredbånd   her
2019/79 20190509 09.05.2019 Internt notat uten oppfølging TV Hanne Skjefstad   her
2019/79 20190509 09.05.2019 Utgående brev Fellesløsninger TV Ingolf Gundersen   her
2019/85 20190509 09.05.2019 Inngående brev Utlysningstekst -  utdanningsstipend 2018/2019 Rost Kommune - postkasse@rost.kommune.no   her
2019/85 20190509 09.05.2019 Inngående brev Retningslinjer for røst kommunale utdanningsstipend Rost Kommune - postkasse@rost.kommune.no   her
2017/180 20190509 09.05.2019 Inngående brev Økonomisk støtte til KF Querinihallen Røst KF Querinihallen v/styret   her
2017/229 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling under Lundefestivalen 2019 Lundefestivalen v/Elisabeth Mikalsen   her
2017/124 20190509 09.05.2019 Inngående brev Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester 2019 - Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/92 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kopiering av valgmateriell   her
2018/92 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av valglister i Røst kommune   her
2018/92 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Delegering av valgstyrets myndighet   her
2018/92 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av tellekorps/stemmestyre og valgmedarbeidere   her
2017/181 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av reguleringsendring - Røst havn   her
Ingen tilgang 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kulturmidler 2019   her
2019/4 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om bedriftsutviklingstilskudd - Trond Karlsen   her
2019/4 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om bedriftsutviklingstilskudd - Rita Sørensen   her
2019/4 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Norsk Landbruksrådgivning - søknad om driftsstøtte 2019   her
2019/4 20190509 09.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om investeringstilskudd, MKR AS   her
2018/92 20190508 08.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av listenavn   her
2017/51 20190507 07.05.2019 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 06.05.19 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Katalin Nagy   her
2017/247 20190507 07.05.2019 Inngående brev Intensjonsavtale - erverv at tomt Svein Stamnes mfl   her
Ingen tilgang 20190507 07.05.2019 Inngående brev Omsetningsoppgaver 2018 Skomværkroa   her
2019/84 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad tillatelse fiberforbindelse for Telenor Relacom AS   her
2017/209 20190507 07.05.2019 Inngående brev Nasjonal Folkebibliotekstaistikk 2018 Nordland fylkesbibliotek v/Sølvi Riise   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Internt notat Referat fra møte i styringsgruppen for Øymusikanten 150419 Elisabeth Kristin Mikalsen m.fl.   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Pianotimer Lone Nikolaisen   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Søknad om bruk av øymusikant Røst menighet v/Hilde-Beate Johansen   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Purring- omsetningsoppgaver for alkohol 2018 Røst bryggehotell m.fl.   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Søknad om bruk av Øymusikant 2019 Kine Jensen   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev søknad om bruk av Øymusikant under Querinifest 2019 Rost Kommune - Hildegunn Pettersen   her
2018/158 20190506 06.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte Raymond Wardenær   her
2017/313 20190506 06.05.2019 Utgående brev Sommerjobb Elise Karlsen   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Ang kaivederlag på Røst Robin   her
2017/28 20190506 06.05.2019 Utgående brev Søknad tilskudd sommerjobb for ungdom NORDLAND FYLKESKOMMUNE   her
2018/153 20190506 06.05.2019 Inngående brev Refusjon for opplæring av unge (16-18 år) som søker opphold i Norge, våren 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/1 20190506 06.05.2019 Inngående brev Avtale bredbånd og fibernett Altibox Lofotkraft Bredbånd   her
2018/5 20190506 06.05.2019 Utgående brev Tillatelse til avfyring av fyrverkeri RØST IDRETTSLAG   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Ang. lang svartid på telefon til legevakt i påska. Hanne Skjefstad   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Inngående brev Ang. lang svartid på telefon til legevakt i påska. Bodo Kommune - Jørgen Sakarias Bjørnstad   her
Ingen tilgang 20190506 06.05.2019 Utgående brev Ang. lang svartid på telefon til legevakt i påska. Hanne Skjefstad   her
2017/93 20190503 03.05.2019 Inngående brev Referat fra OSOs møte 26.04.19 + særutskrift OSOs vedtekter Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2018/5 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad fyrverkeri. Røst Idrettslag   her
2017/281 20190503 03.05.2019 Inngående brev Viser til mitt skriv av 23.01 - d.å Tor Jensen   her
2019/4 20190503 03.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til investering ved maskinkjøp Maskinentreprenør Knut Rolandsen AS   her
2017/73 20190503 03.05.2019 Inngående brev 19/10106-7 Referat fra representantskapsmøte 25. april 2019 Nordland fylkeskommune v/Lisbet Gavin   her
2017/415 20190502 02.05.2019 Inngående brev Veteranplan Lofoten til Rådmannen Mette Nygård Vågan kommune   her
2017/28 20190502 02.05.2019 Inngående brev Søknad tilskudd sommerjobb for ungdom NORDLAND FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20190502 02.05.2019 Inngående brev Vedlegg søknad om kulturmidler.... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
Ingen tilgang 20190502 02.05.2019 Inngående brev Forespørsel fra Robin Karlsen Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/92 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgansvarlig og stedfortreder   her
2018/92 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av forhåndsstemmemottakere i Røst kommune   her
2019/79 20190430 30.04.2019 Inngående brev Avtale bredbånd og fibernett Altibox Lofotkraft Bredbånd   her
Ingen tilgang 20190430 30.04.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjonen av særregnskapet Querinihallen KF Kommunerevisjonen i Lofoten   her
Ingen tilgang 20190430 30.04.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Heidi Vollen og Benny Hansen   her
2019/4 20190430 30.04.2019 Inngående brev Oppdragsbrev - kommunale næringsfond 2019 Nordland Fylkeskommune   her
2019/75 20190430 30.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd 2019 - dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens Helsedirektoratet via Altinn   her
2017/120 20190430 30.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - avslag Nordland fylkeskommune   her
2017/28 20190430 30.04.2019 Utgående brev Søknad tilskudd kurs akuttmedisin HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO V4   her
2019/75 20190430 30.04.2019 Utgående brev IS-24/8 rapportering 2019 SINTEF AS   her
2018/92 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Tidspunkt for stemmegivning i institusjon og i hjemmet   her
2018/92 20190430 30.04.2019 Saksframlegg/innstilling Tidspunkt for stemmegivning på valgtinget   her
2019/73 20190430 30.04.2019 Utgående brev SIKRING AV BYGNING OG KAI - 11/18 Roar E Buschmann m.fl.   her
2018/131 20190430 30.04.2019 Utgående brev Samhandlingsavvik Helgeland Rehabilitering HELGELAND REHABILITERING   her
2018/208 20190430 30.04.2019 Utgående brev Godkjent Avløpsanlegg Line Merete Buschmann   her
2018/208 20190430 30.04.2019 Utgående brev Vedrørende tvangsmulkt Magnus Åsly Mathisen   her
2018/208 20190430 30.04.2019 Utgående brev Anmodning om utsatt frist på tvangsmulkt Hoistgroup - Harald Ranes - Hoist Group - Norway   her
2017/47 20190430 30.04.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen Ola Moe   her
2018/44 20190430 30.04.2019 Inngående brev Påminnelse om rapportering til Hjorteviltregisteret Nordland fylkeskommune   her
2018/92 20190429 29.04.2019 Inngående brev Bestilling av stemmesedler - Fylkestingsvalget 2019 - bestillingsfrist 16.05.2019 Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190429 29.04.2019 Inngående brev Tilbud leasing YE99302 Moller - Arne Jørgen Leivseth   her
Ingen tilgang 20190429 29.04.2019 Inngående brev Prisoverslag-10958 Moller - Arne Jørgen Leivseth   her
Ingen tilgang 20190429 29.04.2019 Inngående brev Leasingbil Bodo Kommune - Roger B. Fredriksen   her
Ingen tilgang 20190429 29.04.2019 Inngående brev Leasingbil Leaseplan - LPNO kundeservice@leaseplan.no   her
Ingen tilgang 20190429 29.04.2019 Inngående brev Leasingbil - Forlengelse YE99302 Moller - Arne Jørgen Leivseth   her
2018/92 20190426 26.04.2019 Inngående brev Kommunestyrevalg 2019 - krav om fritak fra listeforslag Sentrumslista Endre Einvoll   her
2019/75 20190425 25.04.2019 Inngående brev IS-24/8 rapportering 2019 Sintef   her
2017/393 20190423 23.04.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
2017/232 20190423 23.04.2019 Inngående brev 17.mai Elisabeth Kristin Mikalsen   her
2019/74 20190423 23.04.2019 Inngående brev Dokument 19/00332-3 Tilsagn om OU-midler - Røst kommune sendt fra KS Konsern KS v/Bente Stenberg-Nilsen   her
2019/21 20190416 16.04.2019 Inngående brev Analyseresultater for perioden 11.04.2019 - 15.04.2019 Labora AS   her
2019/72 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999555349 Landbruksdirektoratet   her
2019/72 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 818082452 Landbruksdirektoratet   her
2019/72 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976025482 Landbruksdirektoratet   her
2018/208 20190412 12.04.2019 Inngående brev Melding om tvangsmulkt Johan Magne Karoliussen   her
2017/225 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Johan Fredrik Johansen   her
2017/90 20190412 12.04.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/44 20190412 12.04.2019 Inngående brev Økt sikkerhet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd i "forsterket ekom-kommuner" Nasjonal kommunikasjonsmyndighet   her
2017/93 20190412 12.04.2019 Inngående brev Ettersending av saksdokumenter - OSO 26.04.19 Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2018/158 20190412 12.04.2019 Inngående brev Støtteannonse i ny bok om Røst Raymond Wardenær   her
2019/69 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tilskudd Stian Wik Rasmussen - Bodø kommune   her
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev UPS Røst Rost Kommune - Lisa Mari Jørgensen   her
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Trekkliste januar NAV Røst   her
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Trekkliste februar 19 NAV Røst   her
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Trekkliste mars 19 NAV Røst   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Johan Magne Karoliussen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Unni Helen Rånes Åsland   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Hjalmar Ekrem Fiskeindustri AS   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Hjalmar Ekrem Fiskeindustri AS   her
2018/62 20190410 10.04.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2018/54 20190410 10.04.2019 Inngående brev Trekkoppgjørsliste for perioden 01.10 - 31.10.18 NAV Røst   her
2018/54 20190410 10.04.2019 Inngående brev Trekkoppgjørsliste for perioden 01.11 - 30.11.18 Nav   her
2018/54 20190410 10.04.2019 Inngående brev Trekkoppgjørsliste for perioden 01.12. - 31.12.18 Nav   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Inngående brev Vedrørende tvangsmulkt på avløpsanlegg øvre Kalvøya 16 Magnus Åsly Mathisen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Inngående brev vedtak om tvangsmulkt Hoistgroup - Harald Ranes - Hoist Group - Norway   her
2019/62 20190410 10.04.2019 Inngående brev Lofoten Matpark AS - Emisjon 2019 Dng-Norge - Thor Gunnlaugsson   her
2019/71 20190410 10.04.2019 Inngående brev Sluttutbetaling - forprosjekt Kulturminner som ressurs på Røst Nordland fylkeskommune   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Inngående brev Godkjent Avløpsanlegg Line Merete Buschmann   her
2019/4 20190410 10.04.2019 Inngående brev Driftsstøtte NLR NLR v/Gustav A.Karlsen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Kitty Elisabeth Hansen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Line Charlotte Solvang   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Harald Rånes   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Bjørn Skauge v/Kurt Håvard Skauge   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Ann Berit Rånes   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Åsta Jensen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Terje Støen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Åse-Marit Åberg Jensen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Line M Greger Buschmann   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Nikoline Jakobsen   her
2018/208 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak om tvangsmulkt Magnus Åsly Mathisen   her
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev ledige lærerstillinger på Røst *****   her
2017/116 20190409 09.04.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - Boligtilskudd til tilpasning Husbanken   her
2017/116 20190409 09.04.2019 Inngående brev Utbetaling av lån Husbanken   her
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Oppfølging av personer i alderen 18-. 49 år i institusjon FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/35 20190409 09.04.2019 Utgående brev Utslippstillatelse for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra Røst lufthavn AVINOR AS   her
2017/75 20190409 09.04.2019 Inngående brev Brev til alle kommuner i nordland - EPS planverk m.m. Politiet - Bente Bygdås   her
2017/313 20190408 08.04.2019 Inngående brev Sommerjobb Elise Karlsen   her
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Inngående brev VS: Oppfølging av personer i alderen 18-. 49 år i institusjon FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/90 20190404 04.04.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Frida Kristina Østerdahl   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Kent Fagervik   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Endre Einvoll   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Terje Henriksen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Gøran Greger   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Kari-Anne Nilsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste Michelle Karlsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Endre Einvoll   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Geir Børre Johansen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Rune Kristian Ellingsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Heidi Evjen   her
2019/6 20190403 03.04.2019 Utgående brev Svar på søknad 83,3% helsegagarbeiderstilling. Åsa Jensen   her
2017/89 20190403 03.04.2019 Inngående brev Informasjon og oppfølging av kvalitetsreformen Leve hele livet FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20190403 03.04.2019 Inngående brev søker lærerstilling -Røst *****   her
Ingen tilgang 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler NettNo v/ Solveig Holm   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Elisabeth Mikalsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Harjeet Jassal   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Heidrun Rasmussen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste Arnhild Adolfsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste Torbjørn Eide   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste Herlandas Matuza   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Julie Hansen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Kine Elisabeth Jensen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Åse Ann Karlsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Anne Cecilie Pedersen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Alf Johansen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Jan Arve Åsland   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Mona Rånes Hansen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Ivar Hilmar Karoliussen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Lisbeth Karlsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Trond Karlsen   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Johan Åge Almar Edvardsen   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Gøran Rune Greger   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Endre Einvoll   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Keir Arne Evjen   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon AS GLEA   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Chris Gunnar Evjen   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Hilde Beate Johansen   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon Hjalmar Martiniusen   her
2019/49 20190403 03.04.2019 Utgående brev Avvik på renovasjon PARTREDERIET HAVSULA VEST ANS   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Signe Anita Josdal   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Jens Thorsteinsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Thomas Johnsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Stig Are Jørgensen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Terry Torsteinsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Kent Harald Storåker   her
Ingen tilgang 20190403 03.04.2019 Inngående brev Kontrakt vedrørende utskifting av brannalarm i Røst kirke Hovdan AS   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Elin Vister   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Sverre Adolfsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Merethe Hardy   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Runar Torsteinsen   her
2018/92 20190403 03.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partiliste. Jimmy Karlsen   her
2017/73 20190403 03.04.2019 Inngående brev 19/10106-1 Representantskapsmøte 25.04. 2019 - Saksliste og sakspapirer Nfk - Lisbet Gavin   her
Ingen tilgang 20190403 03.04.2019 Inngående brev Høring av planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion Nordland fylkeskommune   her
2017/232 20190403 03.04.2019 Saksframlegg/innstilling 17.mai-arrangement 2019   her
2017/74 20190403 03.04.2019 Inngående brev Program for tilsyn med Bodø kommune - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20190402 02.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som lærer ved Røst skole *****   her
Versjon:5.2.2.1