eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/10 20200113 13.01.2020 Inngående brev 19/1520-27 Ny havne- og farvannslov - utsendelse av iverksettingsrundskriv postmottak SD   her
2020/11 20200113 13.01.2020 Inngående brev Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring med vedlegg 26805393_1_1.PDF Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/11 20200113 13.01.2020 Inngående brev Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - vedlegg og invitasjon til høringsseminar Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/11 20200113 13.01.2020 Inngående brev tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling med tanke på å nå Regjeringens mål om å eliminere Hepatitt C som folkehelseproblem Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/12 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Dokument 18/05274-6 Melding om bispevisitas på Røst 26.-29. mars 2020 sendt fra en enhet i Den norske kirke Kirken - noreply@kirken.no   her
2020/7 20200109 09.01.2020 Inngående brev Beredskapsinformasjon fra Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200109 09.01.2020 Inngående brev Næringsprisen for kvinner i Nordland 2019 - invitasjon til kommunene til å komme med forslag til kandidater Nordland fylkeskommune   her
2019/186 20200109 09.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/8 20200109 09.01.2020 Inngående brev Vestvågøy ASVO AS - Varig tilrettelagt arbeid - kommunal medfinansiering 2020 Vvasvo - Janne K Hovland   her
2019/79 20200109 09.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3 20200108 08.01.2020 Inngående brev Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant i kommunens arbeid med velferdsteknologi? Pensjonistforbundet   her
2019/109 20200108 08.01.2020 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for mva kompensasjon Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2019/29 20200108 08.01.2020 Inngående brev K-Sekretariatet IKS - selskapsavtale pr. 1.1.2020 K-Sek - Bjørn-Harald Christensen   her
2017/91 20200108 08.01.2020 Inngående brev Transport/drosje på Røst Kirken - Kjersti Ryan   her
2019/72 20200107 07.01.2020 Inngående brev Tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §§ 2 og 11 Fylkesmannen - Hellem, Åsa   her
2020/3 20200106 06.01.2020 Inngående brev Opplæringskonferanse for kommunale eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Inngående brev Forespørsel om dialogmøte barnevern FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/71 20200106 06.01.2020 Inngående brev KIK - midler til kompetansemodeller 2020 Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om omdisponering av tilsagn, RøstLam Kari-Anne Nilsen   her
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Inngående brev Vedr. 19-08388-1 - Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2019/4 20200106 06.01.2020 Utgående brev Finansiering av deltakelse på Start Opp Salten Hilde Grimstad   her
2018/121 20200106 06.01.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd over midlene til UKL Røst 2019 - etablering av offentlig toalett - Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/202 20200106 06.01.2020 Inngående brev Tildeling kompetansemidler Inkluderende barnehage- og skolemiljø FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/74 20200106 06.01.2020 Inngående brev Tildelingsbrev - tilskudd til kommunale læringsnettverk 2019 - barnevern FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/335 20200106 06.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/335 20200106 06.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/188 20200106 06.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/4 20200106 06.01.2020 Inngående brev Mottatt søknad om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner Kystverket   her
2019/4 20200106 06.01.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 976025482 Landbruksdirektoratet   her
2019/165 20200106 06.01.2020 Utgående brev Kommunepins Marianne Rom   her
2017/59 20200106 06.01.2020 Inngående brev Tilgang til sensitiv artsregistreringar FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200103 03.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200103 03.01.2020 Inngående brev ***** ***** Nordlys Forsikring   her
2018/246 20200102 02.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/202 20200102 02.01.2020 Inngående brev Vedr. 18-7693-6 - Opphør av sams vegadministrasjon - viktig informasjon til våre samarbeidspartnere Statens vegvesen   her
2020/24 20200102 02.01.2020 Inngående brev Nå er det på tide å rapportere vannverksdata for året 2019 Mattilsynet   her
2019/210 20200102 02.01.2020 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/21 20191230 30.12.2019 Inngående brev Analyseresultater , Røst vannverk 12.12-16-12.2019 Labora - firmapost@labora.no   her
2017/335 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste vikariat 90 % helsefagarbeiderstilling   her
2017/335 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste vikariat 67% stilling   her
2017/335 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste 14,79% stilling   her
2019/200 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Offentlige søkerlister stillinger på sykehjemmet. Jill Andreassen   her
2017/117 20191220 20.12.2019 Inngående brev 19/61163-4 Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene Landbruksdirektoratet - Per Guldbrand Solli   her
2019/117 20191220 20.12.2019 Inngående brev Informasjonsskriv om katt og kattehold Mattilsynet - Susanne Gjeset   her
2019/188 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier *****   her
2019/186 20191220 20.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/59 20191220 20.12.2019 Inngående brev Miljømillionen 2020 - tilskudd til klima- og miljøtiltak Nordland fylkeskommune   her
2017/335 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ledige stillinger på Sykehjemmet (14,79%) *****   her
2017/335 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad på stilling (90%) *****   her
2017/335 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad Helsefagarbeider - 90% stilling *****   her
2017/51 20191220 20.12.2019 Inngående brev Handlingsplan med aktiviteter 2020 - HMTS Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2017/51 20191220 20.12.2019 Inngående brev Høringsutkast forskrift miljørettet helsevern i barnehager og skoler Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/201 20191220 20.12.2019 Inngående brev Rapportering - luftambulansetjenesten - endring til positiv rapportering Rost Kommune - Kjell-Arne Helgebostad   her
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev Nyhetsbrev fra Aldersvennlig Norge Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/75 20191220 20.12.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 3. tertial 2019 Rost Kommune - ROST Postkasse   her
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev CGM Journal og kommunesammenslåing 01.01.2020 Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/201 20191220 20.12.2019 Inngående brev Rapport fra Røst kommune Rost Kommune - Kjell-Arne Helgebostad   her
2019/201 20191220 20.12.2019 Inngående brev Fwd: Anmodning om daglig rapportering innen kl. 14.00 fra kommunene i Nordland, Troms og Finnmark vedrørende redusert kapasitet i luftambulansetjenesten Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2019/75 20191220 20.12.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukere/pasienter til Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister.pdf (ligger vedlagt) Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/207 20191220 20.12.2019 Inngående brev Publisering av pakkeforløp hjerneslag Rost Kommune - ROST Postkasse   her
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Brev fra Finansdepartementet Dss Dep - Distribusjonsoppdrag   her
2019/4 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rapport gjennomføring saubåt Næringsfondet Steinar Mørch   her
2017/93 20191217 17.12.2019 Inngående brev Utkast referat OSOs møte 5.12.19 Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2019/209 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 Kjell Arne Helgebostad m.fl.   her
2018/81 20191217 17.12.2019 Inngående brev NFTU protokoll 4-19 Vegvesen - Fisktjønmo Silje   her
2018/81 20191217 17.12.2019 Inngående brev NFTU protokoll 4-19 Vegvesen - Fisktjønmo Silje   her
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev ***** *****   her
2017/59 20191216 16.12.2019 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning for trua arter og naturtyper - Nordland - 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/201 20191216 16.12.2019 Inngående brev Anmodning om daglig rapportering innen kl. 14.00 fra kommunene i Nordland, Troms og Finnmark vedrørende redusert kapasitet i luftambulansetjenesten Fylkesmannen - Sundnes, Morten Juul   her
2019/201 20191216 16.12.2019 Utgående brev Rapport fra Røst kommune Fylkesmannen i Nordland   her
2019/53 20191216 16.12.2019 Inngående brev Nett- og samlingsbasert agronomutdanning for voksne Nordland fylkeskommune   her
2019/201 20191216 16.12.2019 Utgående brev Rapport fra Røst kommune - ingen behov. Fylkesmannen i Nordland -helseberedskap   her
2019/201 20191216 16.12.2019 Inngående brev Rapportering - luftambulansetjenesten - endring til positiv rapportering Fylkesmannen - Sundnes, Morten Juul   her
2017/33 20191216 16.12.2019 Inngående brev Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20190640 i Kommunalbanken. Kommunalbanken - Åse Kristensen   her
2017/335 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad på vikariat - 90% helsefagarbeiderstilling ved Røst helsesenter *****   her
2017/335 20191213 13.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på stillinger i Røst kommune *****   her
2019/201 20191213 13.12.2019 Utgående brev Rapport fra Røst kommune - ingen behov siste døgn Fylkesmannen i Nordland   her
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Bfd Dep - Veila Maren   her
2017/144 20191213 13.12.2019 Inngående brev Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten Skatteetaten - Overføring SKO   her
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Til planansvarlig/ planavdeling; Kommunal planstrategi Vestvågøy kommune: Innspill til strategiutkast Vestvagoy Kommune - Heidi Bergsli   her
2017/73 20191213 13.12.2019 Inngående brev Innebygd arkivering - fremtida for offentlig forvaltning? Postmottak   her
2019/205 20191213 13.12.2019 Inngående brev 19/5420-11 Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Postmottak KMD   her
2019/4 20191213 13.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd Jørn Buschmann   her
2019/188 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad, ledig stilling som sykepleier *****   her
2017/247 20191213 13.12.2019 Utgående brev Byggesak - konflikt med høyspent og fiberoptisk kabel LOFOTKRAFT AS m.fl.   her
2017/247 20191213 13.12.2019 Utgående brev Tilbudsinnbydelse - grunnarbeid Røst oppvekstsenter JOHNSEN MASKIN AS m.fl.   her
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Informasjon fra Sykepleierforbundet Norgesbarometeret - Leder i Sykepleierforbundet   her
2017/335 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling (90%) *****   her
2017/335 20191212 12.12.2019 Inngående brev Ledige stillinger på Sykehjemmet (90%) *****   her
2017/335 20191212 12.12.2019 Inngående brev Ledige stillinger på Sykehjemmet (67%) *****   her
2017/335 20191212 12.12.2019 Inngående brev Ledige stillinger på Sykehjemmet (14,79%) *****   her
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Viktig informasjon om behovsmeldingen og søknad om startlånramme for 2020 Husbanken   her
2019/175 20191212 12.12.2019 Inngående brev Bli Læreplassgarantist Nfk - Frode Vikhals Fagermo   her
2019/186 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/186 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/186 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/418 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/186 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/187 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/187 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** *****   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring QUERINI PUB OG RESTAURANT AS   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KF QUERINIHALLEN RØST   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning Andreas Sellæg Pedersen m.fl.   her
2019/165 20191211 11.12.2019 Utgående brev Info om Røst og kommunepins Zanto Eltervåg   her
2017/335 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad Helsefagarbeider - 90% stilling *****   her
2017/335 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad Helsefagarbeider - 67% stilling *****   her
2017/335 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad Helsefagarbeider - 14.79% stilling *****   her
2017/281 20191211 11.12.2019 Utgående brev Vei over moloen - Røst kommune Per Magne Mikaelsen   her
2017/281 20191211 11.12.2019 Utgående brev Vei til Joker/Byggtorget LILLEGLEA AS   her
2019/202 20191211 11.12.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud Sarpsborg kommune   her
2017/59 20191211 11.12.2019 Inngående brev Oversendelse av skjøtselsplan for trua naturtyper - Værøy FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/201 20191211 11.12.2019 Inngående brev Oversikt over disponerte hyllemeter 2. halvår 2019 Nordland fylkeskommune   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst Kirke   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST HELSESENTER AVD SYKEHJEM   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring A.Johansen AS   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Inngående brev Epost fra Røst kommune Johngreger - Gøran Greger   her
2018/92 20191211 11.12.2019 Utgående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 Thomas Johnsen   her
2019/126 20191211 11.12.2019 Inngående brev svar på søknad om prosjektmidler. Rost Kommune - Lisa Mari Jørgensen   her
2019/126 20191211 11.12.2019 Inngående brev svar på søknad om prosjektmidler. Rost Kommune - Lisa Mari Jørgensen   her
2019/174 20191211 11.12.2019 Utgående brev Kaivederlag Rune Kristian Ellingsen   her
2019/174 20191211 11.12.2019 Utgående brev Kaivederlag Per Johan Hansen   her
2019/178 20191211 11.12.2019 Utgående brev Til Kommunestyre- og vararepresentantene 2019-2023 Representanter m.fl.   her
2017/73 20191211 11.12.2019 Inngående brev Avtale mellom Interkommunalt arkiv Nordland og eierkommunene Nordland fylkeskommune   her
2019/15 20191211 11.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding - kapasitet for mottak av avfall FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på forvaltningstilsyn - myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kap 13 MILJØDIREKTORATET   her
2019/4 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt bidrag i 2020 Nlr - Tone Andersen   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Brannvernleder Sofie Arctander   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Tilsynsrapport etter brann og eksplosjonsloven RØST FISKEINDUSTRI AS   her
2019/168 20191211 11.12.2019 Utgående brev Invitasjon til politikeropplæring Harjeet Jassal m.fl.   her
2018/125 20191211 11.12.2019 Inngående brev Frifondsøknad innvilget Ungdom og Fritid   her
2019/69 20191211 11.12.2019 Inngående brev Utlysningstekst psykolog Værøy Røst og Bodø juli 2019 Bodo Kommune - Stian Wik Rasmussen   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE   her
2019/26 20191211 11.12.2019 Utgående brev Rapport fra tilsyn Røst Havfiskecamping AS   her
2017/134 20191211 11.12.2019 Utgående brev SKREI Convention - contribution to the cultural program Ole Martin Hammer   her
2019/44 20191211 11.12.2019 Utgående brev AVVIK - MANGEL PÅ DE-ICERTJENESTER VED RØST LUFTHAVN 8.11.19 WIDERØES FLYVESELSKAP AS AVD ADMINISTASJON OG FLYVERKST BODØ m.fl.   her
2019/113 20191211 11.12.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak 26334881_1_1.pdf Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2018/222 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vaksinasjon av helsepersonell Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2019/23 20191211 11.12.2019 Utgående brev Røst syngende kommune - rapport fra konferanse 07.11.2019 Krafttak for sang Mikael Rönnberg m.fl.   her
2017/273 20191211 11.12.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen (INTERNAL) Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2018/52 20191211 11.12.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring, branntilsyn Teknisk   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Tilbud Ultralyd Røst Legekontor.docx Rost Kommune - Lisa Mari Jørgensen   her
2019/173 20191211 11.12.2019 Utgående brev Regionalforvaltning - Påminnelse om innsendelse av [Aksept av vilkår] Nfk - Rannveig Klæboe Essarti   her
2019/186 20191211 11.12.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/69 20191211 11.12.2019 Inngående brev Utlysningstekst psykolog Værøy Røst og Bodø juli 2019 Bodo Kommune - Stian Wik Rasmussen   her
2019/197 20191211 11.12.2019 Inngående brev Høring - utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2018/92 20191211 11.12.2019 Utgående brev Valg av leder, nestleder og vararepresentanter til kontrollutvalget for perioden 2019-2023 Mette Buschmann m.fl.   her
2017/418 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/418 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/418 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/418 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak Martin Jensen   her
2017/194 20191211 11.12.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten Rost Kommune - ROST Postkasse   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Inn på tunet nyhetsbrev Rost Kommune - ROST Postkasse   her
2018/52 20191211 11.12.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak 26334881_1_1.pdf Rost Kommune - ROST Postkasse   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Test røst Christian Natvig   her
2017/291 20191211 11.12.2019 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse HALLMAKER AS   her
2017/291 20191211 11.12.2019 Utgående brev 5/1 epost byggesak tørrfisklager HALLMAKER AS   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Hensatt bilvrak på offentlig sted Miroslavas Cerniavskis   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SYKEHUSINNKJØP HF LEVANGER   her
2019/167 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttalelse til budsjett og økonomiplan for 2020-2023 Kirken - Hilde-Beate Johansen   her
2019/4 20191210 10.12.2019 Inngående brev tilskudd til bilder næringsfond Rost Kommune - Hilde Grimstad   her
2017/335 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad på vikariat - 90% helsefagarbeiderstilling ved Røst helsesenter *****   her
2017/335 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vikariat helsefagarbeider stilling 90% *****   her
2017/335 20191209 09.12.2019 Inngående brev Svangerskapsvikariat 67% stilling *****   her
2019/4 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad: Querini Røst Venezia - En reise gjennom Europa med kultur, næring og historie Regionalforvaltning - RF13.50   her
2017/202 20191209 09.12.2019 Inngående brev Viktig informasjon til våre leverandører vedrørende fakturering Vegdirektoratet   her
2019/200 20191209 09.12.2019 Inngående brev Offentlig søkerliste Enhetsleder helse og omsorg Røst kommune   her
2019/200 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søkerliste sykepleier, fagansvarlig Røst hjemmetjeneste Røst kommune   her
2017/121 20191209 09.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Helsedirektoratet om bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2017/213 20191209 09.12.2019 Inngående brev DKS-rapportering for 2019 Nfk - Stig Løvseth   her
2017/273 20191206 06.12.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse strømabonnement - Lofotkraft - info fra Arnhild Rost Kommune - Arnhild Adolfsen   her
2017/234 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet   her
2017/234 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift Utdanningsdirektoratet   her
2017/234 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet   her
2017/315 20191206 06.12.2019 Inngående brev Rundskriv - Prosjektskjønnsmidler 2020 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2017/124 20191206 06.12.2019 Inngående brev Stimuleringstilskudd 2019-komm. vet.tjenester m/sum av vekta produksjons og smådyr Fylkesmannen i Nordland   her
2017/302 20191206 06.12.2019 Inngående brev Retningslinjer for Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris "Døråpneren" Fylkesmannen i Nordland   her
2018/216 20191206 06.12.2019 Inngående brev Referat fra møte i styret for Kommunerevisjonen i Lofoten Vestvagoy Kommune - Bente Børresen   her
2017/411 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2019/187 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad på ledig stilling som næringssjef. *****   her
2019/190 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad forprosjekt Il Viaggio Thomas Dubourcq   her
2019/167 20191204 04.12.2019 Inngående brev Tiltak Røst kirkelige fellesråd Kirken - Hilde-Beate Johansen   her
2019/24 20191203 03.12.2019 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2019 Nordland fylkeskommune   her
2018/184 20191203 03.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om mellomlagringsanlegg for villfanget torsk ved Tennholman - Røst kommune - Nordland fylke Kystverket   her
2018/59 20191203 03.12.2019 Inngående brev Høring organisering av sivil rettspleie i Nordland politidistrikt Politiet - Hilde Kristin Pettersen   her
2017/273 20191202 02.12.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse strømabonnement - Lofotkraft Lofotkraft - kundeservice@lofotkraft.no   her
2018/117 20191202 02.12.2019 Inngående brev Att. rådmann – Endring i Forsikringsvilkår fra 2020 KLP:00654020380 Klp - Post Pensjonskunde   her
2017/191 20191202 02.12.2019 Inngående brev INVITASJON TIL LOKALSAMFUNNSKONFERANSEN 2020, Gardermoen 20.-21. januar 2020 Lokalsamfunnsforeningen - Erik Andreas Sørensen   her
2019/187 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad på stillingen som næringssjef *****   her
2019/188 20191129 29.11.2019 Utgående brev Søknad på stilling som sykepleier *****   her
2019/186 20191127 27.11.2019 Inngående brev Enhetsleder for Helse og Omsorg *****   her
2019/193 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat   her
2017/151 20191126 26.11.2019 Inngående brev Status i kommunen for arealplanlegging i sjø - forespørsel nr 2 Nordland fylkeskommune   her
2019/167 20191122 22.11.2019 Inngående brev 19/2898-13 Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Postmottak KMD   her
2017/180 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til bokutgivelse Orkana - Elisabeth Johansen   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Inngående brev 19/5687-1 Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning Postmottak KMD   her
2017/216 20191121 21.11.2019 Inngående brev 16/1760-324 Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen   her
Versjon:5.2.2.1