eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/116 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilgang - Gammel grunnbok - RØST KOMMUNE ARKIVVERKET   her
Ingen tilgang 20200911 11.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet.... Sem og Johnsen eiendomsmegling   her
Ingen tilgang 20200911 11.09.2020 Inngående brev Kommentarer til saksbehandlingen av søknader om miljøtilskudd i jordbruket i Nordland - søknadsomgangen 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/146 20200911 11.09.2020 Inngående brev 17/2334 Invitasjon til møte om utvikling av fiskerihavneprosjekter i Nordland postmottak SD   her
2020/34 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/148 20200910 10.09.2020 Inngående brev Protokoll fra OSOs møte 7.9.20 Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
Ingen tilgang 20200910 10.09.2020 Utgående brev Valg av representant til representantskapet i KomRev NORD IKS Terry Torsteinsen m.fl.   her
2020/4 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til kjøp av digitalt utstyr til egen næring. Regionalforvaltning - RF13.50   her
2017/415 20200910 10.09.2020 Utgående brev Omdanning av Lofotrådet som følge av ny kommunelov Lofotrådet v/ Daglig leder Hanne Ulrichsen   her
2020/51 20200910 10.09.2020 Utgående brev Endring av selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Helse- og miljøtilsyn Salten IKS   her
2020/16 20200910 10.09.2020 Utgående brev Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan - oppstart Querini pub og restaurant m.fl.   her
2020/264 20200910 10.09.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om bruk av voldsforebyggende verktøy FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endring av prisen på neste års Serviceavtale hos Destination Lofoten Visitlofoten - hege@visitlofoten.no   her
Ingen tilgang 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/255 20200908 08.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Sanne Holm   her
2020/255 20200908 08.09.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Røst kommune   her
2020/257 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedr. partnerskapsmøte om NAV i Ytre Salten Nav - NAV Nordland Fylkesleddet   her
2020/16 20200907 07.09.2020 Inngående brev Rapporter vedr. utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Covid-19 relaterte observasjoner . Nordfjeldske kontroll AS   her
2020/252 20200904 04.09.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold nr 11 bnr 5 Røst kommune   her
2020/24 20200904 04.09.2020 Inngående brev Drikkevannsstudien – forespørsel om rutineanalyser for rentvann Fhi - Jordhøy, Fredrik   her
Ingen tilgang 20200903 03.09.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 Røst Bryggehotell   her
Ingen tilgang 20200903 03.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/146 20200903 03.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200903 03.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/127 20200903 03.09.2020 Inngående brev Rapportering på bruk av sommerjobbtilskudd 2020 - grunnlag for refusjon. Nordland fylkeskommune   her
2020/252 20200903 03.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Vera Margaret Oprann   her
2020/4 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad Lofoten mat   her
2020/35 20200903 03.09.2020 Inngående brev Høring- planprogram for regional plan for arealpolitikk i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2020/243 20200902 02.09.2020 Utgående brev Aktivering av Digisos for manuell nedlasting via SvarInn - Røst kommune KS   her
2020/46 20200902 02.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Fylkesmannen i Nordland   her
2020/46 20200902 02.09.2020 Utgående brev Søknad på tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Fylkesmannen i Nordland   her
2020/116 20200902 02.09.2020 Utgående brev Invitasjon til møte - retting av eiendomskart Arnfinn Torbjørn Ellingsen m.fl.   her
2020/116 20200902 02.09.2020 Utgående brev Invitasjon til møte - retting av eiendomskart Grimsøy Toril Jørgensen m.fl.   her
2020/200 20200902 02.09.2020 Utgående brev Utgifter til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet Fylkesmannen i Nordland   her
2020/46 20200902 02.09.2020 Inngående brev Kunngøring holdningsskapende midler høst 2020 Nordland fylkeskommune   her
2020/79 20200901 01.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2019/23 20200901 01.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av øymusikant i kirken Røst kirkelig fellesråd   her
2019/23 20200901 01.09.2020 Inngående brev Søknad om undervisning i sangteknikk Brynjar Åsland   her
2018/223 20200901 01.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lilleglea AS   her
2020/251 20200901 01.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 Kmd Dep - Rashid Naeem   her
2020/95 20200831 31.08.2020 Inngående brev Håndtering av covid-19 Fylkesmannen i Nordland   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Inngående brev 20/47843-1 Informasjon om endringer i Agros for ordningene SMIL, utvalgte kulturlandskap og verdensarv Fylkesmannen - Farup, Arne   her
2020/79 20200831 31.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2020/79 20200831 31.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Inngående brev Landsdekkende tilsynsaksjon - avfallsanlegg Dsb - Anita.Kronlund@dsb.no   her
2020/79 20200831 31.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2020/34 20200828 28.08.2020 Inngående brev Om nasjonale prøver og Corona, og avsluttende fag før 10. trinn FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/79 20200828 28.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2020/79 20200828 28.08.2020 Inngående brev Söknad stilling som kokk *****   her
2020/200 20200828 28.08.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema Fylkesmannen - noreply@fylkesmannen.no   her
2020/16 20200828 28.08.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om behandling av forlenging av salgs- og skjenkebevillinger Querini pub og restaurant m.fl.   her
2020/79 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2020/79 20200827 27.08.2020 Inngående brev Kokk/ institusjon Kokk *****   her
2020/79 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2020/79 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling som kokk *****   her
2020/247 20200827 27.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Sissel Henriksen og Frank Berge   her
2020/172 20200827 27.08.2020 Inngående brev 20/2713-18 Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien Postmottak KMD   her
2020/56 20200826 26.08.2020 Utgående brev Innsending av forslag til skjønnsmedlem Nordland fylkeskommune v/Anita Hansen   her
2020/38 20200825 25.08.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner 1. sept Sarpsborg kommune   her
2020/245 20200825 25.08.2020 Inngående brev Konsesjonsavklaring Thorenfeldt - Anne-Synnøve Kalhovd Thorenfeldt   her
2020/4 20200824 24.08.2020 Inngående brev Søknad - prosjekt - Kartlegging av kommersielle hav- ressurser rundt Røst Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200824 24.08.2020 Inngående brev Søknad - prosjekt - Markeds - og forretningsplan for reiseliv/- næringsutvikling på Røst Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200824 24.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kvotekjøp Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200824 24.08.2020 Inngående brev Søknad om etablering av tur og opplevelsesselskap på Røst Regionalforvaltning - RF13.50   her
Ingen tilgang 20200824 24.08.2020 Utgående brev Purring omsetningsoppgave 2019 Røst bryggehotell   her
2019/194 20200824 24.08.2020 Utgående brev Vedrørende klage på kommunale tjenester Aleksander Stensen   her
2020/12 20200824 24.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/186 20200824 24.08.2020 Utgående brev Vedrørende Kårøya Hildegunn Pettersen   her
Ingen tilgang 20200824 24.08.2020 Utgående brev Avslag på søknad om fravik av prioritet *****   her
2020/11 20200821 21.08.2020 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder - Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2019/204 20200820 20.08.2020 Inngående brev Invitasjon til fagkonferanse for ansatte i kommunalt barnevern i Nordland FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/3 20200820 20.08.2020 Inngående brev Samordning av tanker og ideer for eldredagen 1. oktober Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200820 20.08.2020 Inngående brev Orientering om plikt til å rapportere i fagsystemet Grunnforurensning FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200819 19.08.2020 Inngående brev Haster - brev til kommuneoverlegen Fhi - Aavitsland, Preben   her
2020/240 20200819 19.08.2020 Inngående brev Kopi av festeavtale gnr 4 bnr 1 Åse Iversen   her
2020/35 20200817 17.08.2020 Inngående brev Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging – riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) Direktoratet for mineralforvaltning   her
2020/116 20200817 17.08.2020 Inngående brev Ny- Påminnelse - forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne i samsvar med matrikkellova Nordland fylkeskommune   her
2020/17 20200817 17.08.2020 Inngående brev Leiekontrakt - bolig nr 20 *****   her
2020/12 20200813 13.08.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** *****   her
2018/69 20200813 13.08.2020 Utgående brev Manglende godkjenning av lokaler - 5/147 TOR HALVORSEN THE CREATOR   her
2020/57 20200813 13.08.2020 Utgående brev Vedrørende kommunale avgifter for eiendommen gnr. 2, bnr. 24 Geir Mangen   her
2020/12 20200813 13.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass - ***** ***** *****   her
2020/17 20200813 13.08.2020 Inngående brev Tildeling av bolig Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2017/291 20200813 13.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Røst Sjømat AS   her
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Inngående brev PLIVO - årlige øvelser Dsb - Una.Kleppe@dsb.no   her
2019/194 20200811 11.08.2020 Inngående brev Klage på overprising og feilsortering på avfallstmottak Re: Betaling til Røst kommune kr 2 626,40 Stensen - aleksander@stensen.com   her
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Inngående brev 19/02334-4 - Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik – tariffoppgjøret 2020 Ks - Sissel Haugen Daldosso   her
2020/16 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling Querini Pub og Restaurant   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tilsynsrapport Røst bryggehotell 31.07.20 RØST BRYGGEHOTELL AS   her
2017/55 20200805 05.08.2020 Utgående brev Innkalling ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tilsynsrapport covid-19 Querini pub og restaurant QUERINI PUB OG RESTAURANT AS   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tilsynsrapport covid-19 TOR HALVORSEN THE CREATOR   her
2020/16 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Querini Pub og Restaurant   her
2020/212 20200804 04.08.2020 Inngående brev Nordland fylkeskommunes kulturpris 2020- invitasjon til å fremme forslag til kandidater Nordland fylkeskommune   her
2020/172 20200803 03.08.2020 Inngående brev 20/215-10 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Postmottak KMD   her
2020/211 20200803 03.08.2020 Inngående brev 20/633-16 Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag Postmottak KMD   her
Ingen tilgang 20200803 03.08.2020 Utgående brev Varsel om uanmeldt tilsyn QUERINI PUB OG RESTAURANT AS m.fl.   her
2020/17 20200730 30.07.2020 Inngående brev Leieavtale - Leilighet ***** ***** Peter Stenvang   her
2020/143 20200729 29.07.2020 Utgående brev Kommunepins Lene Høksaas   her
2020/10 20200729 29.07.2020 Inngående brev Prisliste - Røst Havn 2020 Gac - GAC Cruise Norway   her
2020/30 20200728 28.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-97498 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/32 20200728 28.07.2020 Inngående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/32 20200728 28.07.2020 Inngående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200727 27.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20200727 27.07.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
2020/130 20200727 27.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune KOMREV NORD IKS AVD LEKNES   her
2020/130 20200727 27.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/130 20200727 27.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune K-sekretæriatet IKS   her
2020/156 20200727 27.07.2020 Utgående brev Særregnskap og årsberetning 2019 KF Querinihallen Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND m.fl.   her
2020/156 20200727 27.07.2020 Utgående brev Søknad om inndekning av merforbruk 2019 KF Querinihallen Røst KomRev NORD IKS m.fl.   her
2020/32 20200724 24.07.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale om praksis, Nord universitet - ***** ***** ***** ***** ***** Nord universitetet   her
2020/34 20200723 23.07.2020 Inngående brev SFO, reduksjon i foreldrebetaling på 1. og 2. trinn Fylkesmannen - Berg, Gisle   her
2020/95 20200722 22.07.2020 Inngående brev Bes videresendt til kommuneoverlegen- informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 Helsedir - Blodboksen   her
2020/235 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 5/80 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/235 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 5/80 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/236 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 5/121 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/237 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 7/82 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/237 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 7/82 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/4 20200722 22.07.2020 Inngående brev Fordeling kommunale næringsfond 2020 - Presiseringer Nordland fylkeskommune   her
2019/157 20200722 22.07.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i strandsonen mm - oppføring av garasje 3/13 Magnus Åsly Mathisen   her
2017/358 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser Ansgar Pedersen   her
2020/95 20200721 21.07.2020 Inngående brev Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar Lottstift - Steinar Hatlestad   her
2020/130 20200720 20.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/4 20200720 20.07.2020 Utgående brev Røst næringsforening - søknad om støtte til markedsføring/internship Røst Næringsforening v/Tore Johansen   her
2019/167 20200720 20.07.2020 Utgående brev Budsjettregulering vår 2020 KomRev NORD IKS   her
2020/10 20200717 17.07.2020 Inngående brev Oppfølging tilsyn - Røst Sjømat AS FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/95 20200717 17.07.2020 Inngående brev Tilskudd til aktivitetstiltak for sårbare eldre Fylkesmannen - Tangen, Julie   her
2020/138 20200716 16.07.2020 Inngående brev Protokoll GF Frem Bodø AS Frembodo - Børge Bøyum   her
Ingen tilgang 20200715 15.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og martrikkelføring Oddleif Torsteinsen   her
2020/34 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bovdehus giellavahkku oasálastimii 19.-25.10.2020 Samediggi/Sametinget   her
2020/61 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-29096-19 - Oppdatering/revisjon av veglister i Nordland - Kommunale veger Statens vegvesen   her
2020/201 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2017/231 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2020/204 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2020/204 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2020/180 20200713 13.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet .... Sanne Kristin Holm   her
2020/180 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2018/184 20200713 13.07.2020 Inngående brev Omgjøringsbegjæring - Levendelagringsanlegg Tennholman, Røst kommune - Orientering fra Kystverkets hovedkontor Kystverket   her
2020/95 20200710 10.07.2020 Inngående brev Skoleåret 2020-2021 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/204 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kommunenes forberedelser til barnevernreformen FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/193 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening   her
2020/204 20200709 09.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold for eiendommer på Røst Ipas - Jon Egil Hurum   her
2020/204 20200709 09.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold for eiendommer på Røst Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/184 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak - klage over avslag på søknad om levendelagringsanlegg ved Tennholman - Røst kommune Kystverket   her
2020/95 20200708 08.07.2020 Inngående brev Regler på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte Fylkesmannen - Totland, Magne   her
2020/30 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-96700 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/12 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** *****   her
2019/204 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat   her
2019/175 20200706 06.07.2020 Inngående brev Mangler ved søknad om godkjenning som lærebedrift Nordland fylkeskommune   her
2017/111 20200706 06.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Inge Johan Albriktsen   her
2020/95 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Røst kommune UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/4 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Røst kommune Kystverket   her
2018/184 20200703 03.07.2020 Inngående brev Røstøyan landskapsvernområde - levendelagringsanlegg ved Tennholmen FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Røst kommune 2020/2021 Nordland fylkeskommune   her
2020/205 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forespørsel - Drone flyvning på Røst Avinor - Vestbø, Evelyn   her
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon om Altinn-løsningen for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner Fylkesmannen - Løkken, Eli   her
2020/10 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv   her
2020/95 20200703 03.07.2020 Inngående brev HASTESAK - Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene Fylkesmannen i Nordland   her
2020/95 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Helsetilsynet - Mathilde Rimestad   her
2020/32 20200703 03.07.2020 Utgående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/206 20200703 03.07.2020 Utgående brev Midlertidig avtale fysioterapi *****   her
2018/206 20200703 03.07.2020 Utgående brev Midlertidig avtale fysioterapi *****   her
2018/206 20200703 03.07.2020 Utgående brev Midlertidig avtale fysioterapi *****   her
2019/146 20200702 02.07.2020 Inngående brev 19/2618-10 Oversendelse av henvendelse - Utviklingsprosjekt fiskerihavner i Nordland Kmd Dep - Aanderaa Helga   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Mulig avlingssvikt i år - viktig at kommunene får melding om mulig avlingssvikt Fylkesmannen - Hellem, Åsa   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Kd Dep - Jensen Helle Kristin   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svensk helsepersonell må testes før arbeid i Norge Fylkesmannen - Løkken, Eli   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Dokument 20/9713-194 Røst kommune - Godkjenning av sykehjem for gjennomføring av isolasjon etter smittevernloven sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet - no-reply@helsedirektoratet.no   her
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Statsbudsjettet 2020 - programkategori 13.50 - distrikts- og regionalpolitikk Nordland fylkeskommune   her
2020/57 20200701 01.07.2020 Inngående brev Grimsøyveien 7 - Kommunale tjenester Avinor - Mangen, Geir   her
2019/146 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utviklingsprosjekt fiskerihavner i Nordland - henvendelse til Kommunal- og moderniseringsministeren Andoy Kommune - Kirsten Pedersen   her
2020/204 20200701 01.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense *****   her
2017/231 20200701 01.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
2018/206 20200701 01.07.2020 Inngående brev Midlertidig driftsavtale om fysikalske tjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/206 20200701 01.07.2020 Inngående brev Midlertidig driftsavtale om fysikalske tjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/95 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/67 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat   her
2020/163 20200701 01.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/12 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring AVINOR AS AVD RØST LUFTHAVN   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring QUERINI PUB OG RESTAURANT AS   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KF QUERINIHALLEN RØST   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Einar Stamnes   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Oddfrid Mikalsen   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Querinioperaens venneforening v/Frøydis Jensen Sæther   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE   her
2020/75 20200629 29.06.2020 Inngående brev Leve hele livet - vi minner om FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/204 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat   her
2020/34 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring Røst kommune   her
2020/200 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rundskriv - Skjønnsmidler 2021 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/200 20200629 29.06.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/4 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad etablerertilskudd - This is Lofoten - Lofoten Film Collective AS Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte - Rådgiving/driftsstøtte landbruk på Røst Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200625 25.06.2020 Inngående brev opplevrost.no - reiselivsportal, aktivitetskalender og turkart Anne Cecilie Pedersen   her
2020/95 20200625 25.06.2020 Inngående brev 20/1476-6 Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Postmottak KMD   her
2020/43 20200625 25.06.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) post@miljodir.no   her
2020/34 20200625 25.06.2020 Inngående brev skolerute 2020-2021 Rost Kommune - Tove Andreassen   her
2020/95 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
Versjon:5.2.2.1