eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Utvidet TT-ordning Nordland fylkeskommune   her
2017/229 20190715 15.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling, Querinidagene. Politiet - Ole-Anders Schartau Nystrøm   her
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad pianoundervisning - purring på svar Rost Kommune - Tove Marlen Bortheim   her
2019/21 20190712 12.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB19-83900 Labora - firmapost@labora.no   her
2017/358 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje , Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/71 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - Den kulturelle spaserstokken 2019 Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Inngående brev Endring i rutine for TT-ordningen Nordland fylkeskommune   her
2019/4 20190710 10.07.2019 Inngående brev Vedtak – avvisning av søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Røst kommune Kystverket   her
2017/234 20190710 10.07.2019 Inngående brev Utbetaling av midler til kompetanseutvikling i grunnskolen 2019 - Lofoten FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/26 20190709 09.07.2019 Inngående brev Tilsyn med særskilte brannobjekter, Avinor Røst lufthavn, Saksnr: 2019/26 arkivkode V50 Avinor - Bortheim, Harald   her
2017/229 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Tørrfisksentralen - Querini AS   her
2018/158 20190708 08.07.2019 Inngående brev Informasjon om Fotefar mot nord-prosjektet Nordland fylkeskommune   her
2018/92 20190708 08.07.2019 Inngående brev 19/3547-2 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort Postmottak KMD   her
2019/4 20190708 08.07.2019 Inngående brev Ref. forsikring Bud og Hustad forsikring   her
2018/92 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kopi - Informasjon om klageorgan - klage vedrørende valgliste til kommunestyrevalget FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/281 20190708 08.07.2019 Inngående brev Etterlyser svar vedr. brev 23.01 og brev 26.04 -2019 Tor Jensen   her
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/21 20190705 05.07.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB19-83669 Labora - firmapost@labora.no   her
2019/96 20190705 05.07.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter - Røst kommune Nordland fylkeskommune   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring John Greger AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring A.Johansen AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Hj.Ekrem fiskeindustri AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring AVINOR AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst Rådhus   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst havfiskecamping   her
2018/219 20190704 04.07.2019 Utgående brev Brev fra Avinor med referansenummer: 18/08367-9 AVINOR AS AVD RØST LUFTHAVN   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Pålegg om godkjent avløpsanlegg-Gnr. 11, bnr. 4, fnr. 3 JOHN GREGER AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om registrering som særskilt brannobjekt JANGAARD EXPORT AS   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KÅRØY RORBUCAMPING   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst helsesenter   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Querini pub og resturant   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst kirke   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst samfunnsal   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst skole   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst barnehage   her
2019/26 20190704 04.07.2019 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KF Querinihallen Røst   her
2017/33 20190704 04.07.2019 Internt notat Delegasjon av anvisningsmyndighet i forbindelse med ferieavvikling Vigdis Jensen m.fl.   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Med Querini til Venezia   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til gründerseminar   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Avløpsanlegg-Gnr. 9, bnr. 33 Harald Rånes   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om investeringstilskudd til etablering av reiselivsprodukt   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Godkjent avløpsanlegg-Gnr. 9, bnr. 29 Unni Helen Rånes Åsland   her
2018/208 20190704 04.07.2019 Utgående brev Godkjent avløpsanlegg-Gnr. 4, bnr. 1, fnr. 1 Åsta Jensen   her
2017/180 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til KF Querinihallen   her
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomi- og finansrapport 1.tertial 2019   her
2018/214 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering vår 2019   her
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om ekstra ressurs, skoleåret 2019 - 2020   her
2018/92 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage på Valgstyrets sak 6/19- 1. kandidats valgbarhet.   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Utgående brev Søknad om omdisponering, samt utvidelse av innvilget lån Håvard Vikedal Pedersen   her
2017/413 20190704 04.07.2019 Inngående brev Ordførere i Lofoten Lofoten House of Veterans   her
2019/4 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Etablereropplæring og bruk av kommunalt Gründerfond   her
2017/415 20190704 04.07.2019 Saksframlegg/innstilling Veteranplan for Lofoten 2019 - 2023   her
2017/106 20190704 04.07.2019 Utgående brev Refusjon pasientreise Nordlandssykehuset, oppgjørsenheten pasientreiser   her
2017/343 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst kommune v/teknisk enhet   her
2019/6 20190703 03.07.2019 Utgående brev Søkerliste 12% stilling som kokke på Røst Sykehjem Fagforbundet v/htv   her
2018/48 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass - Kaspian Evjen Heidrun Hermann Rasmussen   her
2019/125 20190703 03.07.2019 Utgående brev Prosjektbeskrivelse velferdsteknologiske løsninger FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/6 20190703 03.07.2019 Utgående brev Sommerjobb på Røst Sykehjem Aurora Sofhie Karlsen   her
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Salgsmelding Scania BP 89036 Statens Vegvesen, Bodø trafikkstasjon   her
2018/92 20190702 02.07.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret post@valg.no   her
2019/6 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom på Røst helsesenter Sofie-Alexandra Arntsen   her
2017/88 20190702 02.07.2019 Inngående brev Dispensasjon til å gjøre lydopptak i fuglefjell i Nykan naturreservat, Røst kommune Mailbox - Elin Már Øyen Vister   her
2017/328 20190702 02.07.2019 Inngående brev Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om temperaturstyring og skadedyrsikring Mattilsynet -region Nord   her
2019/117 20190702 02.07.2019 Inngående brev Referat samarbeidsmøte ang forvillede katter på Røst Mattilsynet -region Nord   her
Ingen tilgang 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om reiserett *****   her
2018/48 20190701 01.07.2019 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass Punkt - Frida Österdahl   her
Ingen tilgang 20190701 01.07.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Ny bunn i sauebåt Steinar Jarle Mørch   her
2017/88 20190701 01.07.2019 Inngående brev Skomvær fyr, Røst kommune, ferdig oppryddingsarbeid etter akutt utslipp av diesel. post@kystverket.no   her
2017/22 20190701 01.07.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak kystverket   her
2019/96 20190701 01.07.2019 Inngående brev Vedr. 19-02514-2 - Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter i Røst kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
2017/74 20190701 01.07.2019 Inngående brev Informasjonsskriv til barneverntjenestene om håndtering av saker som gjelder barn av fremmedkrigere Bufetat   her
2018/90 20190628 28.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring og kommunikasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2019/15 20190628 28.06.2019 Inngående brev Ulovlig avfallshåndtering - pålegg om redegjørelse og varsel om tvangsmulkt - AS Glea - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/333 20190628 28.06.2019 Inngående brev Dispensasjon til å gjøre lydopptak i fuglefjell i Nykan naturreservat, Røst kommune Fylkesmannen - Andersen, Åsmund   her
2019/69 20190628 28.06.2019 Inngående brev Kommunepsykolog Bodo Kommune - Stian Wik Rasmussen   her
2019/69 20190628 28.06.2019 Utgående brev Kommunepsykolog Bodo Kommune - Stian Wik Rasmussen   her
2019/96 20190628 28.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter Mattilsynet   her
2019/124 20190628 28.06.2019 Inngående brev Krav om fast tilsetting Fagforbundet avd 514   her
2019/85 20190628 28.06.2019 Inngående brev Søknad utdanningsstipend sendt 31.5.19 Icloud - Janne Andreassen   her
2017/328 20190628 28.06.2019 Inngående brev Røst sykehjem - tilsvar på vedtak - lukking av saken Hmts - Kurt Stien   her
2018/215 20190628 28.06.2019 Inngående brev Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling - brev av 27.6.19. Ks - Ann-Solveig Hansteen   her
2019/1 20190628 28.06.2019 Inngående brev Dokument 19/164693-2 Oppsigelse av oppmålingsavtale med kommunen sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no   her
2019/6 20190627 27.06.2019 Inngående brev Sommerjobb på Røst Sykehjem Aurora Sofhie Karlsen   her
2019/26 20190627 27.06.2019 Inngående brev Svar på tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst barnehage   her
2019/96 20190626 26.06.2019 Inngående brev Brev fra Avinor med referansenummer: 19/04216-2 Avinor - noreply@avinor.no   her
2019/37 20190625 25.06.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev App `er må være universelt utformet Norges Blindeforbund Nordland   her
2017/301 20190625 25.06.2019 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Skatteetaten   her
2017/188 20190625 25.06.2019 Inngående brev Åpent brev til Røst kommune Ida Alexandra Hansen   her
2017/201 20190625 25.06.2019 Inngående brev Til orientering - Arkivverkets brev til leverandører med infomasjon om nedlegging av arkivbaser (sak/arkiv og fagsystem) ved kommunesammenslåingen Nfk - Solfrid Marianne Kjærran   her
2018/92 20190625 25.06.2019 Inngående brev Ang. klagesak partiliste Røst.... Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2017/415 20190621 21.06.2019 Inngående brev 19/176-12 Overføring av oppgaver til fylkeskommunen og muligheter i Lofoten Vestvagoy Kommune - Randi Lervik   her
2018/48 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass - Kaspian Evjen Rost Kommune - Heidrun Hermann Rasmussen   her
2019/4 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om omdisponering /økning av nærings lån Håvard V. Pedersen   her
2018/92 20190620 20.06.2019 Inngående brev Klage valgbarhet.... Rost Kommune - Tor Arne Andreassen   her
2019/117 20190620 20.06.2019 Inngående brev Håndtering av døde/skadede kjæledyr Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen   her
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad lærerstilling *****   her
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev søknad på stilling som lærer Røst skole *****   her
2019/4 20190619 19.06.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2017/66 20190619 19.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til planprogram - regional kulturminneplan for Nordland Nordland fylkeskommune   her
2017/229 20190619 19.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om ambulerende skjenkebevilling under Lundefestivalen Værøy og Røst lensmannskontor   her
2019/26 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ref brev av 23.05.2019 Røst Fiskeindustri AS   her
2019/26 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ref brev av 23.05.2019 Kaikanten Eiendom AS   her
2018/208 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedr.tvangsmulkt Åse-Marit Åberg Jensen   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon sommer 2019 Silja Kristianne Uteng   her
2018/205 20190618 18.06.2019 Utgående brev Feiing av fritidsboliger Heidi H Lekang Vollen   her
2018/48 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass Gunn Anita og Einar Stamnes   her
2019/69 20190618 18.06.2019 Utgående brev Kommunepsykolog Stian Wik Rasmussen   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Innmelding av lån Lindorff Låneadministrasjon   her
2017/289 20190618 18.06.2019 Utgående brev Sommerjobb tursitvært 2019 Elise Karlsen   her
2017/55 20190618 18.06.2019 Utgående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i sangutvalget 2. mai 2019   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst samfunnsal   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst skole   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Barnehage   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på naturskade RØST BEITELAG   her
2019/80 20190618 18.06.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedr. skattemelding for mva kompensasjon Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2018/92 20190618 18.06.2019 Inngående brev Klage ang. valgloven kari-anne Nilsen   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innvilget tilskudd til kompetanseheving legevakttjenesten over statsbudsjettet 2019 kap 762 , post 63. Helsedirektoratet   her
2017/320 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dokument 2019/0382-2 Oversendelse av klage på ulovlig direkte anskaffelse sendt fra Klagenemndssekretariatet Knse - noreply@knse.no   her
2018/92 20190618 18.06.2019 Inngående brev 19/3112-2 Kommunestyrevalget 2019 - oversendelse av klage Postmottak KMD   her
2019/4 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd 2019 Torill Monsen-Abelseth Norsk Landbruksrådgiving   her
2019/4 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Norsk Landbruksrådgivning - invitasjon til samarbeid   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Årsmøtet Salten IUA Saltenbrann v/Bent F Sollund   her
2018/208 20190618 18.06.2019 Inngående brev Pålegg om godkjent avløpsanlegg - Gnr. 9, bnr. 33 Harald Rånes   her
2019/62 20190618 18.06.2019 Inngående brev Referat fra Generalforsamling i Lofoten Matpark Lofotenmatpark - Gillian Hockly   her
2019/80 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Særregnskap og årsberetning 2018 - KF Querinihallen Røst   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven KF Querinihallen Røst   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Kaikanten Eiendom AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Sjømat AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Brødrene Greger AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjosloven Røst Fiskeindustri AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven A.Johansen AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven AS Glea   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Hj.Ekrem fiskeindustri AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven AVINOR AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Rådhus   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Kårøy rorbucamping   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Den indre sjømannsmisjon   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Havfiskecamping AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst bryggehotell AS   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst helsesenter   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Querini Pub og resturant   her
2019/26 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst kirke   her
2019/6 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Utlyste sommerjobber   her
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Anskaffelse av ny renovasjonsbil   her
2018/92 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ny godkjenning av listenavn   her
2018/92 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ny godkjenning av valglister i Røst kommune   her
2019/96 20190618 18.06.2019 Utgående brev Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter FYLKESMANNEN I NORDLAND m.fl.   her
2019/80 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018 - Røst kommune   her
2019/29 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunens bevilgning til kirkelig fellesråd - kontrollutvalgets rolle.   her
2019/29 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Fremtidig organisering av kommunerevisjonen i Lofotkommunene   her
2019/29 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Framtidig organisering av kontrollutvalgsekretariatet i Lofoten   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrollskjema renovasjon   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll renovasjon Irene L Johansen   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll renovasjon Valter Nilsen   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrollskjema renovasjon   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll renovasjon Inger Johanne Karlsen   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrollskjema renovasjon   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll renovasjon John Harald Jakobsen   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrollskjema renovasjon   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll renovasjon Arnold Magnar Wilhelmsen   her
2019/49 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrollskjema renovasjon   her
2019/26 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Bryggehotell AS   her
2019/26 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven Røst Sjømat   her
2019/4 20190617 17.06.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Mette Buschmann   her
2019/4 20190617 17.06.2019 Inngående brev Investeringstilskudd - utbetalingsanmodning Maskinentrepenør Knut Rolandsen AS   her
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev jobbsøknad *****   her
2018/208 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sjekkliste for nedsetting av septiktank Åsta Jensen   her
2018/208 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sjekkliste for nedsetting av septiktanker Frode Hansen   her
2018/208 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sjekking for nedsetting av septiktanker Magnus Marthisen   her
2018/208 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sjekkliste for nedsetting av septiktank Erik Ulven   her
2018/208 20190617 17.06.2019 Inngående brev Sjekkliste for nedsetting av septiktank Line Buschmann   her
2018/208 20190614 14.06.2019 Inngående brev Pålegg om godkjent avløpsanlegg - Gnr. 9, bnr. 33 Hoistgroup - Harald Ranes - Hoist Group - Norway   her
2019/26 20190614 14.06.2019 Inngående brev Kontrollrapport Brannalarm Den indre sjømannsmisjon, Havly Røst   her
2019/4 20190614 14.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kystverket   her
2018/92 20190613 13.06.2019 Inngående brev Gode valgopplevelser for alle Nordland fylkeskommune   her
2017/302 20190613 13.06.2019 Inngående brev GODE VALGOPPLEVELSER FOR ALLE Nordland fylkeskommune   her
2017/281 20190613 13.06.2019 Inngående brev Fwd: Rehabiliteringen av moloen til Skjæret. Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
Ingen tilgang 20190613 13.06.2019 Inngående brev Tilskudd til Salten Regionråd for 2020 Salten - Kjersti Bye Pedersen   her
2017/289 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb som Turistvert i Røst kommune *****   her
2019/26 20190613 13.06.2019 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - AS Glea Glea - Kontor Glea   her
2018/92 20190612 12.06.2019 Inngående brev Klage ang. valgloven... Rune-Ellingsen - Rune Kr. Ellingsen   her
2019/109 20190612 12.06.2019 Inngående brev Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2019/26 20190612 12.06.2019 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsvern Den indre sjømannsmisjon   her
2019/85 20190611 11.06.2019 Inngående brev Utdanningsstipend Aurora Sofhie Karlsen   her
2019/85 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om utdanningsstipend Karina Hansen   her
2019/96 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Høring - oppføring av nytt oppvekstsenter, Røst kommune Samediggi/Sametinget   her
2019/96 20190607 07.06.2019 Inngående brev Svar fra Kystverket Nordland - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter Kystverket Nordland   her
2019/85 20190606 06.06.2019 Inngående brev Spøknad om utdanningsstipend 2018/2019 Kim Jørgen Andreassen   her
2019/96 20190606 06.06.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel - Nytt oppvekstsenter Røst kommune Bodø kommune   her
2018/56 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kontrakt mellom Røst Kommune og Musikk i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2017/289 20190605 05.06.2019 Inngående brev søknad *****   her
2019/85 20190605 05.06.2019 Inngående brev Utdanningsstipend 2018/2019 Hotmail - Hedda Karlsen   her
2017/302 20190605 05.06.2019 Inngående brev Protokoll Nordland fylkes eldreråd møte 3. juni - ny versjon Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Trekkliste mai 19 NAV Røst   her
2018/166 20190604 04.06.2019 Inngående brev Innsynskrav - vertskommunesamarbeid på IKT-drift: Røst kommune - Bodø kommune Angelladvokatfirma - Børge Helstrøm   her
2018/166 20190604 04.06.2019 Inngående brev Innsynskrav - vertskommunesamarbeid på IKT-drift: Røst kommune - Bodø kommune Angelladvokatfirma - Børge Helstrøm   her
2017/201 20190604 04.06.2019 Inngående brev Oversikt over disponerte hyllemeter Nordland fylkeskommune   her
2019/96 20190604 04.06.2019 Inngående brev Dokument 19/118401-2 Svar på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt oppvekstsenter - Røst kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no   her
Versjon:5.2.2.1