eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/322 20190116 16.01.2019 Utgående brev Til Røst boligstiftelse - Melding om søppel og rotter Klakkveien 12-14 Hmts - Kurt Stien   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 818082452 Steinar Jarle Mørch   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999555349 Kari Anne Nilsen   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring Helsenor - Truls Andresen   her
2017/302 20190116 16.01.2019 Inngående brev Høring ny forskrift om råd for eldre. for personer med funksjonsnedsettelser og for ungdom Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad *****   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Utgående brev Uttalese vedrørende utlyst helsefagarbeiderstilling 76% vikariat. Fagforbundet avd Røst   her
2017/181 20190116 16.01.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring Røst havn. Nordland fylkeskommune   her
2017/322 20190116 16.01.2019 Inngående brev UKL Røst - rapportering 2018 og budsjettinnspill 2019 Fylkesmannen - Farup, Arne   her
2017/74 20190116 16.01.2019 Inngående brev PÅMINNELSE FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR LEVERT SVAR TIL POLITIET - VAKTTELEFON BARNEVERN Politiet - Bente Bygdås   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad 40% stilling rus og psykiatri *****   her
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Oversendelse av høringsdokument fra Hurtigruten AS Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vinterruta 2019 Christensen Tormod I <tormod.christensen@vegvesen.no>   her
2017/335 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vedr. uttalelse på ledig helsefagarbeiderstilling *****   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Inngående brev Til Røst boligstiftelse - Melding om søppel og rotter Klakkveien 12-14 Hmts - Kurt Stien   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Inngående brev Invitasjon til offisiell avslutning av miljøsamarbeid Rost Kommune - ROS Postkasse   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Utgående brev Invitasjon til offisiell avslutning av miljøsamarbeid Per Kaare Holdal   her
2018/5 20190115 15.01.2019 Utgående brev Tillatelse til avfyring av fyrverkeri christel@vvasvo.no m.fl.   her
2017/326 20190115 15.01.2019 Utgående brev Ferdigattest plasthall Kaikanten Eiendom AS m.fl.   her
2018/84 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Norsk Landbruksrådgivning - søknad om driftsstøtte   her
2018/84 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Steinar J. Mørch - tilskudd til føringsbåt for sau   her
2018/84 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Håvard V. Pedersen - tilskudd til lærebedrift   her
2018/52 20190115 15.01.2019 Internt notat Innspill til helsebygg for fremtiden i Røst kommune Rådmann   her
2019/7 20190115 15.01.2019 Utgående brev Forespørsel om pristilbud - rammeavtale MASKINENTREPRENØR KNUT ROLANDSEN AS m.fl.   her
2018/5 20190115 15.01.2019 Utgående brev Tillatelse til avfyring av fyrverkeri Thom Magne Jensen   her
2019/15 20190115 15.01.2019 Utgående brev Forespørsel Kanstad Mek AS   her
2019/15 20190115 15.01.2019 Utgående brev Forespørsel BNS AS   her
2018/205 20190115 15.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Ellinor Pettersen   her
2019/15 20190115 15.01.2019 Inngående brev Forespørsel Kanstad-Mek - Elin Kristine Kanstad   her
2019/15 20190115 15.01.2019 Inngående brev Tilbud 10' containere Bns - Henning M. Johannessen   her
2019/15 20190115 15.01.2019 Utgående brev Tilbud 10' containere Henning M. Johannessen   her
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Pålegg om tilsvar i arbeidsrettssak Salten Tingrett   her
2017/322 20190115 15.01.2019 Inngående brev Til Røst boligstiftelse - Melding om søppel og rotter Klakkveien 12-14 Hmts - Kurt Stien   her
2018/5 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om avfyring av fyrverkeri Thom Jensen   her
2018/214 20190114 14.01.2019 Inngående brev 18/2648-5 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kmd Dep - Rønning Hege   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Fergebytte Torghatten-Nord - Reidar Waage   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Vinterrute 2019 'Christensen Tormod I' <tormod.christensen@vegvesen.no>; Hauge Rolf Einar <rolf.einar.hauge@vegvesen.no>; Reidar Waage <Reidar.Waage@torghatten-nord.no>   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev vinterruta 2019 Moskenes Kommune - Lillian Rasmussen   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev vinterruta 2019 Varoy Kommune - Dagfinn Arntsen   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev vinterruta 2019 Vegvesen - Christensen Tormod I   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Helsenor - Truls Andresen   her
2017/328 20190114 14.01.2019 Inngående brev Røst sykehjem - tilsynsvarsel miljørettet helsevern Hmts - Kurt Stien   her
2017/181 20190114 14.01.2019 Inngående brev Høringsuttalelse reguleringsendring for Røst havn håvard vikedal pedersen   her
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Liste 2019 pantsatte fartøyer Nordlysforsikring - Siw-Merethe Berg   her
2017/180 20190114 14.01.2019 Inngående brev kommunesøknad 2019 Amathea - Tove Merethe Lorentzen   her
2017/181 20190114 14.01.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn - reguleringsendring Røst havn Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/38 20190111 11.01.2019 Inngående brev Uttalelse vedr tilsetting av lærer 01.01.2019 - 30.06.2019 Utdanningsforbundet avd Røst   her
2018/38 20190111 11.01.2019 Inngående brev Protokoll - tilsetting av lærer fra 01 januar - 30 juni 2019 Tove Andreassen   her
2017/335 20190111 11.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/117 20190111 11.01.2019 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema - Kommunenes rapportering på landbruk i Kostra - 2019 Fylkesmannen - Benson, Margrethe   her
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/137 20190110 10.01.2019 Inngående brev Utlysning av og retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og miljøprogrammet 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/2 20190109 09.01.2019 Inngående brev Dokument 18/276870-2 Svar på nabovarsel - Røst lufthavn - gnr. 12 bnr. 41 - nytt tilbygg sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no   her
2018/205 20190109 09.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Sb1ostlandet - Birgitte Amundsen   her
Ingen tilgang 20190107 07.01.2019 Inngående brev Informasjon for søkergrupper som har rett til individuell behandling eller fortrinn i inntaket skoleåret 2019 -2020, søknadsfrist 1.februar Nordland fylkeskommune   her
2018/38 20190107 07.01.2019 Inngående brev Søknad på lærerstilling. *****   her
2018/5 20190107 07.01.2019 Inngående brev Søknad ang. fyrverkeri christel@vvasvo.no   her
2017/313 20190104 04.01.2019 Inngående brev Spørsmål ang. behov for sommervikarer 2019 Student Uib - Ida Marie Støp Meland   her
2018/84 20190104 04.01.2019 Inngående brev Fiskerifaglig samarbeid - ettersending av rapport Lofoten Matpark AS   her
2017/59 20190104 04.01.2019 Inngående brev Støtte til tiltak mot fremmede skadelige planter FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/121 20190104 04.01.2019 Inngående brev Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller Nordenfjeldske Kontroll As   her
Ingen tilgang 20190104 04.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/2 20190103 03.01.2019 Inngående brev Rammesøknad Gnr/bnr 12/41 Gnistark - Berit Naustvoll   her
2019/2 20190103 03.01.2019 Inngående brev Igangsettingssøknad 1 Gnr/bnr 12/41 Gnistark - Berit Naustvoll   her
2019/3 20190103 03.01.2019 Inngående brev Aktivitetsplan miljørettet helsevern 2019 Hmts - Katalin Nagy   her
2017/393 20190103 03.01.2019 Utgående brev Vannmåleravlesning Jann Arne Walnum   her
2018/220 20190102 02.01.2019 Internt notat Jodtabletter lagres på legekontoret Tom Ragnar Pedersen   her
Ingen tilgang 20190102 02.01.2019 Utgående brev Svar på søknad *****   her
Ingen tilgang 20190102 02.01.2019 Utgående brev Melding til tinglysningen 13/4 - Røst Bodo Kommune - May-Iren Vikholt m.fl.   her
2017/244 20190102 02.01.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse tekniske fag HUURRE NORWAY AS HOVEDKONTOR   her
Ingen tilgang 20190102 02.01.2019 Utgående brev Konstituering som enhetsleder for helse og omsorg. Arnhild Adolfsen   her
Ingen tilgang 20190102 02.01.2019 Utgående brev Bekreftet konsesjonsforhold Ole Bekkedal på vegne av Rune og Ingrid m.fl.   her
2017/93 20190102 02.01.2019 Utgående brev Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset og Røst kommune - signerte avtaler Nordlandssykehuset   her
2017/111 20190102 02.01.2019 Utgående brev Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset og Røst kommune - signerte avtaler Nordlandssykehuset   her
2019/1 20190102 02.01.2019 Inngående brev Dokument 18/00955-1 Avtale om leveranse av kommunikasjonsløsning - indeksregulering av pris - Røst sendt fra Lofotkraft Holding AS Lofotkraft - firmapost@lofotkraft.com   her
2018/38 20181227 27.12.2018 Inngående brev Stilling lærer *****   her
Ingen tilgang 20181227 27.12.2018 Inngående brev Utlysningstekst på ledig 76% svangerskaps vikariat fra d.d - søknadsfrist 15 januar.2019 Røst kommune   her
Ingen tilgang 20181227 27.12.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/74 20181221 21.12.2018 Utgående brev Ang. rusmiddeltesting på oppdrag fra barnevernstjenesten Barneverntjenesten Bodø kommune   her
2017/184 20181221 21.12.2018 Inngående brev 18/2527-4 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - Informasjon om avtaleåret 2019 Nfk - Tove Solvang   her
2017/134 20181221 21.12.2018 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2018-0515 Regionalforvaltning - RF13.50   her
2018/248 20181221 21.12.2018 Utgående brev Bekreftet konsesjonsforhold Veronica Aspenes m.fl.   her
Ingen tilgang 20181221 21.12.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing Røst Bodo Kommune - May-Iren Vikholt   her
2017/134 20181220 20.12.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd på inntil kr 425.000 til prosjektet Opplevelsesbasert næringsutvikling på Røst - år 3 Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20181220 20.12.2018 Inngående brev BREV - Oppfordring om å satse på ungdom Elev - Kristin Schultz   her
2017/181 20181220 20.12.2018 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring - Reguleringsplan Røst havn - Røst kommune - Nordland fylke post@kystverket.no   her
2017/73 20181220 20.12.2018 Inngående brev Digitalisering av eiendomsarkiver ved Arkiv i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2018/5 20181220 20.12.2018 Inngående brev Tiltak fyrverkerisesongen 2018/2019 Dsb - Helle.Nielsen@dsb.no   her
2018/248 20181219 19.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Veronica Aspenes   her
Ingen tilgang 20181219 19.12.2018 Inngående brev Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen Nordland fylkeskommune   her
2017/244 20181219 19.12.2018 Inngående brev Saksnr 2017/244 - gnr. 2 bnr. 76/84 - Søknad om IG3 Huurre - Hilde Arnesen   her
2018/39 20181219 19.12.2018 Inngående brev Analyseresultater for perioden 13.12.18 - 17.12.18 Labora - Amund Johnsen   her
2017/313 20181219 19.12.2018 Inngående brev Åpen søknad til Røst kommune ester hovde   her
2018/39 20181219 19.12.2018 Inngående brev Analyseresultater for perioden 15.11.18 - 19.11.18 Labora - Amund Johnsen   her
2018/157 20181219 19.12.2018 Inngående brev Flytebrygge - John Greger AS - Objekt 3 Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/251 20181219 19.12.2018 Inngående brev Kompetansesenter for økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/244 20181219 19.12.2018 Utgående brev Søknad om bruksendring, 2/76,84 Sakas - Geir Morten Holltrø   her
2018/184 20181218 18.12.2018 Utgående brev Etablering av anlegg for levendelagring av torsk - Røst sjømat Røst sjømat - Daniel Sowe   her
Ingen tilgang 20181218 18.12.2018 Inngående brev Vannmåler Live - Ernst Hansen   her
2017/120 20181218 18.12.2018 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20181218 18.12.2018 Utgående brev Videre prosesss med ansettelse av vikar for helse og omsorgsleder. Aktuelle søkere   her
Ingen tilgang 20181218 18.12.2018 Inngående brev Rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Det kongelige helse- og omsorgsdepartement   her
2018/52 20181218 18.12.2018 Inngående brev Rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Det kongelige helse- og omsorgsdepartement   her
2018/214 20181218 18.12.2018 Inngående brev Hvordan Røst kommune kan spare over 20% på Helse- og omsorgsbudsjettet 2019 StarCruiter Rekruttering Norge AS v/Jussi Jarvi   her
Ingen tilgang 20181218 18.12.2018 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet vedr. 7/13/1856 Røst kommune Ole Bekkedal på vegne av Rune og Ingrid   her
2017/335 20181218 18.12.2018 Inngående brev Søknad om økning av stilling *****   her
2017/93 20181218 18.12.2018 Inngående brev Samarbeidsavtaler med Nordlandssykehuset - etterlysning kommunal behandling Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2017/335 20181218 18.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider *****   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering 3/2018   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Inngående brev Rundskriv økonomisk stønad for 2019 Dss Dep - Fosby Geir   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Inngående brev Informasjonsbrev om startlån og tilskudd 2019 Husbanken - Iris Linchausen   her
2017/151 20181217 17.12.2018 Inngående brev Plannettverk i Nordland - Møteplan 2019 Nordland fylkeskommune   her
2018/244 20181217 17.12.2018 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Hilde-Beate johansen   her
2018/244 20181217 17.12.2018 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Hilde-Beate Johansen   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Utgående brev Varsel om husleie økning Nordland Politidistrikt   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Utgående brev Annullering av avtale RØST SJØMAT AS   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til lærebedrift Regionalforvaltning - RF13.50   her
2017/74 20181217 17.12.2018 Inngående brev Tildelingsbrev - Stimuleringsmidler til kommunale læringsnettverk 2018 - barnevern FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning på Fiskerifaglig samarbeid (Ref 2018/84) Rost Kommune - Hilde Grimstad   her
2018/239 20181217 17.12.2018 Utgående brev Prisforespørsel veglys HOVDAN AS AVD RØST m.fl.   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Utgående brev Nytt brannalarmanlegg i Røst kirke - finansiering Røst kirkelig fellesråd   her
2018/38 20181217 17.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling som lærer ved Røst barne- og ungdomsskole *****   her
2017/335 20181217 17.12.2018 Inngående brev Søknad på ekstern utlyst stilling stilling 83,3 % *****   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sunniva Greger   her
2018/62 20181217 17.12.2018 Inngående brev Revisors beretning vedr. kompensasjonsoppgave for mva Kommunerevisjonen i Lofoten   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Inngående brev Vedr. vikariat for stilling som enhetsleder helse- og omsorg *****   her
2018/81 20181217 17.12.2018 Inngående brev Protokoll 4-18 Vegvesen - Fisktjønmo Silje   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rost Kommune - Åse Munkvold   her
2017/74 20181217 17.12.2018 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019 *****   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Utgående brev Bekreftelse konsesjonsfrihet 7/19 Sunniva Greger m.fl.   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Utgående brev Vedr anmodning om forhåndskonferanse JANGAARD EXPORT AS AVD RØST   her
2018/120 20181217 17.12.2018 Saksframlegg/innstilling Strategisk næringsplan for Røst 2019-28 med handlingsplan 2019   her
2018/52 20181217 17.12.2018 Internt notat Referat møtet i arbeidsgruppen utredning arealbehov ved Røst helsesenter Tor-Arne Andreassen   her
2017/410 20181217 17.12.2018 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av rådmannens lønn.   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til fiskerifaglig samarbeid Lofoten Matpark   her
2017/124 20181217 17.12.2018 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til drift av veterinærtjeneste i kommunal regi året 2019 Fylkesmannen i Nordland v/Jostein Øvervatn   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Utgående brev Tilskudd til fullføring av kystskipperutdanning Haavard Pedersen   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Utgående brev Querini AS - søknad om lån til underskuddsdekning Querini AS   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til forundersøkelser Finn Martin Otterbeck   her
2018/214 20181217 17.12.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Røst Kommune   her
2018/214 20181217 17.12.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Røst Kommune   her
2018/214 20181217 17.12.2018 Internt notat Ang. behov for oppfølgingstjeneste rus og psykiatri Inge Johan Albriktsen m.fl.   her
2018/48 20181217 17.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass Hege Grønberg Tvenning m.fl.   her
2017/181 20181217 17.12.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Reguleringsendring Røst havn Teknisk   her
2017/181 20181217 17.12.2018 Utgående brev Offentlig ettersyn - Reguleringsendring Røst havn KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR KABELVÅG m.fl.   her
2018/84 20181217 17.12.2018 Utgående brev Querini AS - søknad om lån til underskuddsdekning Querini AS m.fl.   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Saksframlegg/innstilling Revidert arbeidsreglement for Røst kommune   her
Ingen tilgang 20181217 17.12.2018 Saksframlegg/innstilling Revisjon av permisjonsreglement for ansatte i Røst kommune.   her
2017/117 20181215 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 818082452 Landbruksdirektoratet   her
2017/117 20181215 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999555349 Landbruksdirektoratet   her
2017/117 20181215 15.12.2018 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985903565 Landbruksdirektoratet   her
2018/84 20181214 14.12.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning på Fiskerifaglig samarbeid (Ref 2018/84) Lofotenmatpark - Ørjan Arntzen   her
2017/55 20181214 14.12.2018 Inngående brev Retningslinjer for gjennomføring av lokale PLIVO-øvelser Dsb - Postmottak@dsb.no   her
2017/124 20181214 14.12.2018 Inngående brev 18/77874-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 Landbruksdirektoratet - Ringereide, Inger-Anne   her
2017/74 20181214 14.12.2018 Inngående brev Kommunens plikt til forsvarlig akuttberedskap for Barnevernet Politiet - Bente Bygdås   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev Utvidet søkerliste. *****   her
2018/84 20181213 13.12.2018 Inngående brev Pantedokument skip - Herlandas Matuza Hilde Grimstad   her
2017/181 20181213 13.12.2018 Inngående brev Dokument 15/254585-11 Uttale til offentlig ettersyn - reguleringsendring - Røst havn, Røst kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no   her
2017/99 20181213 13.12.2018 Inngående brev Ny ordning for leger i spesialisering i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin Helsedir - Ulla Marie Vidvei   her
2018/205 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Hilde-Beate Johansen   her
2018/205 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Yngvild Holm og Harald Krøvel   her
2018/238 20181212 12.12.2018 Inngående brev Statlige planretningslinjer om klima- og energiplanlegging og klimatilpasning - forventning om kommunal oppfølging FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad på vikariat enhetsleder *****   her
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tannhelsetjenesten i Nordland - ny innmeldingsskjema gruppe C Nordland fylkeskommune   her
2018/137 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilskudd UKL - Utstyr til produksjonskjøkken - Røstlam Kari-Anne Nilsen FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Ferdigattest - hytte Trond B Karlsen   her
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd UKL - Etablering av flytebrygge ved Vedøya - Røst Jeger- og Fiskerforening FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/66 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilskudd UKL - Prosjekt tak Petra Henriksen huset - Røst Historielag FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/84 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad tilskudd UKL - Reparasjon av føringsbåt for sau - Steinar Mørch FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/67 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tillatelse til utvidelse av flytebrygge og flytting av eksisterende flytebrygge - Havne- og farvannsloven § 28 - Røst havn - Røst kommune - Nordland fylke post@kystverket.no   her
2018/214 20181210 10.12.2018 Inngående brev Røst kommunestyre/rådmann Aina Mørch   her
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling enhetsleder helse og omsorg *****   her
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Vikariat enhetsleder Helse og Omsorg *****   her
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Vikariat som enhetsleder for helse og omsorg *****   her
2017/302 20181210 10.12.2018 Inngående brev Protokoll fra møte i Nordland fylkes eldreråd 19.11.2018 Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling 1 års vikariat som enhetsleder for helse og omsorg *****   her
2017/315 20181207 07.12.2018 Inngående brev Prosjektskjønnsmidler 2019 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/181 20181207 07.12.2018 Inngående brev Røst lufthavn - Offentlig ettersyn - Reguleringsendring Røst havn - Røst kommune - Uttalelse fra Avinor Avinor - Merli, Einar   her
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev ***** *****   her
2018/115 20181206 06.12.2018 Inngående brev ***** *****   her
2017/162 20181206 06.12.2018 Inngående brev Oversendelse høring - Kystruten Bergen - Kirkenes Nordland fylkeskommune   her
2017/134 20181206 06.12.2018 Inngående brev Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap Kommunerevisjonen i Lofoten   her
2017/181 20181206 06.12.2018 Inngående brev Reguleringsendring i Røst Havn håvard vikedal pedersen   her
2017/22 20181206 06.12.2018 Inngående brev Svar - Vedrørende tilskudd til kommunalt fiskerihavntiltak - Røst fiskerihavn - Røst kommune - Nordland fylke post@kystverket.no   her
2018/53 20181205 05.12.2018 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets behandling - forvaltningsrevisjon byggesak Røst kommune   her
2018/205 20181205 05.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding til feieavdeling Reidun Karlsen   her
2019/3 20181205 05.12.2018 Inngående brev Klage på rotteplager Runar Andre Karlsen   her
2018/84 20181205 05.12.2018 Inngående brev Fwd: Forespørsel om prioritert saksbehandling, Saksnr. 18/18204 og 18/18205 Rost Kommune - Hilde Grimstad   her
2017/302 20181205 05.12.2018 Inngående brev Utlysning av Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris Døråpneren 2019 Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019- informasjon og søknadsfrist FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2017/115 20181205 05.12.2018 Inngående brev Utsatt frist - Høring av planforslag: Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2018/158 20181205 05.12.2018 Inngående brev Informasjon om statlig sikrede friluftslivsområder Nordland fylkeskommune   her
2018/120 20181204 04.12.2018 Inngående brev Røst kommune Nordland - Strategisk næringsplan 2019-2028. Fiskeridirektoratets uttalelse Fiskeridirektoratet   her
2018/184 20181204 04.12.2018 Inngående brev Redegjørelse for tiltak: etablering av anlegg for levendelagring av torsk, av Røst sjømat Røst sjømat - Daniel Sowe   her
2018/56 20181204 04.12.2018 Inngående brev Lån av izettle utstyr første søndag i advent - 2.desember 2018 NettNo v/Solveig Holm   her
2018/158 20181204 04.12.2018 Inngående brev FYSAK midler til turbøker NettNo v/Solveig Holm   her
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling *****   her
2018/84 20181204 04.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling Querini AS v/Olaf Johan Pedersen dy   her
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Refusjon for opplæring for unge (16 - 18 år) som søker opphold i Norge, høsten 2018 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2018/120 20181204 04.12.2018 Inngående brev Innspill til strategisk næringsplan Kommuneoverlege Kjell-Arne Helgebostad   her
Versjon:5.2.2.1