eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/30 20200728 28.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-97498 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/32 20200728 28.07.2020 Inngående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/32 20200728 28.07.2020 Inngående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester mellom Røst kommune ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200727 27.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20200727 27.07.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
2020/130 20200727 27.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune KOMREV NORD IKS AVD LEKNES   her
2020/130 20200727 27.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/130 20200727 27.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune K-sekretæriatet IKS   her
2020/156 20200727 27.07.2020 Utgående brev Særregnskap og årsberetning 2019 KF Querinihallen Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND m.fl.   her
2020/156 20200727 27.07.2020 Utgående brev Søknad om inndekning av merforbruk 2019 KF Querinihallen Røst KomRev NORD IKS m.fl.   her
2020/32 20200724 24.07.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale om praksis, Nord universitet - ***** ***** ***** ***** ***** Nord universitetet   her
2020/34 20200723 23.07.2020 Inngående brev SFO, reduksjon i foreldrebetaling på 1. og 2. trinn Fylkesmannen - Berg, Gisle   her
2020/95 20200722 22.07.2020 Inngående brev Bes videresendt til kommuneoverlegen- informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 Helsedir - Blodboksen   her
2020/116 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 5/80 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/116 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 5/80 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/116 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 5/121 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/116 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 7/82 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/116 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - 7/82 i Røst kommune Bodø kommune   her
2020/4 20200722 22.07.2020 Inngående brev Fordeling kommunale næringsfond 2020 - Presiseringer Nordland fylkeskommune   her
2019/157 20200722 22.07.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i strandsonen mm - oppføring av garasje 3/13 Magnus Åsly Mathisen   her
2017/358 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser Ansgar Pedersen   her
2020/95 20200721 21.07.2020 Inngående brev Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar Lottstift - Steinar Hatlestad   her
2020/4 20200720 20.07.2020 Utgående brev Røst næringsforening - søknad om støtte til markedsføring/internship Røst Næringsforening v/Tore Johansen   her
2019/167 20200720 20.07.2020 Utgående brev Budsjettregulering vår 2020 KomRev NORD IKS   her
2020/130 20200720 20.07.2020 Utgående brev Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Røst kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/10 20200717 17.07.2020 Inngående brev Oppfølging tilsyn - Røst Sjømat AS FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/95 20200717 17.07.2020 Inngående brev Tilskudd til aktivitetstiltak for sårbare eldre Fylkesmannen - Tangen, Julie   her
2020/138 20200716 16.07.2020 Inngående brev Protokoll GF Frem Bodø AS Frembodo - Børge Bøyum   her
Ingen tilgang 20200715 15.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og martrikkelføring Oddleif Torsteinsen   her
2020/34 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bovdehus giellavahkku oasálastimii 19.-25.10.2020 Samediggi/Sametinget   her
2020/61 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-29096-19 - Oppdatering/revisjon av veglister i Nordland - Kommunale veger Statens vegvesen   her
2020/201 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2017/231 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2020/204 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2020/204 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2020/180 20200713 13.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet .... Sanne Kristin Holm   her
2020/180 20200713 13.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Tom Ragnar Pedersen   her
2018/184 20200713 13.07.2020 Inngående brev Omgjøringsbegjæring - Levendelagringsanlegg Tennholman, Røst kommune - Orientering fra Kystverkets hovedkontor Kystverket   her
2020/95 20200710 10.07.2020 Inngående brev Skoleåret 2020-2021 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/204 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kommunenes forberedelser til barnevernreformen FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2019/193 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening   her
2020/204 20200709 09.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold for eiendommer på Røst Ipas - Jon Egil Hurum   her
2020/204 20200709 09.07.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold for eiendommer på Røst Rost Kommune - Tom Ragnar Pedersen   her
2018/184 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak - klage over avslag på søknad om levendelagringsanlegg ved Tennholman - Røst kommune Kystverket   her
2020/95 20200708 08.07.2020 Inngående brev Regler på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte Fylkesmannen - Totland, Magne   her
2020/30 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder Røst kommune, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-96700 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/12 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** *****   her
2019/204 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat   her
2019/175 20200706 06.07.2020 Inngående brev Mangler ved søknad om godkjenning som lærebedrift Nordland fylkeskommune   her
2017/111 20200706 06.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Inge Johan Albriktsen   her
2020/95 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Røst kommune UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/205 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forespørsel - Drone flyvning på Røst Avinor - Vestbø, Evelyn   her
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon om Altinn-løsningen for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner Fylkesmannen - Løkken, Eli   her
2020/10 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv   her
2020/95 20200703 03.07.2020 Inngående brev HASTESAK - Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene Fylkesmannen i Nordland   her
2020/95 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Helsetilsynet - Mathilde Rimestad   her
2019/4 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Røst kommune Kystverket   her
2018/184 20200703 03.07.2020 Inngående brev Røstøyan landskapsvernområde - levendelagringsanlegg ved Tennholmen FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Røst kommune 2020/2021 Nordland fylkeskommune   her
2020/32 20200703 03.07.2020 Utgående brev Driftsavtale om fysikalske tjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/206 20200703 03.07.2020 Utgående brev Midlertidig avtale fysioterapi *****   her
2018/206 20200703 03.07.2020 Utgående brev Midlertidig avtale fysioterapi *****   her
2018/206 20200703 03.07.2020 Utgående brev Midlertidig avtale fysioterapi *****   her
2019/146 20200702 02.07.2020 Inngående brev 19/2618-10 Oversendelse av henvendelse - Utviklingsprosjekt fiskerihavner i Nordland Kmd Dep - Aanderaa Helga   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Mulig avlingssvikt i år - viktig at kommunene får melding om mulig avlingssvikt Fylkesmannen - Hellem, Åsa   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Kd Dep - Jensen Helle Kristin   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svensk helsepersonell må testes før arbeid i Norge Fylkesmannen - Løkken, Eli   her
2020/95 20200702 02.07.2020 Inngående brev Dokument 20/9713-194 Røst kommune - Godkjenning av sykehjem for gjennomføring av isolasjon etter smittevernloven sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet - no-reply@helsedirektoratet.no   her
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Statsbudsjettet 2020 - programkategori 13.50 - distrikts- og regionalpolitikk Nordland fylkeskommune   her
2020/57 20200701 01.07.2020 Inngående brev Grimsøyveien 7 - Kommunale tjenester Avinor - Mangen, Geir   her
2019/146 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utviklingsprosjekt fiskerihavner i Nordland - henvendelse til Kommunal- og moderniseringsministeren Andoy Kommune - Kirsten Pedersen   her
2017/231 20200701 01.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
2020/95 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/67 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat   her
2020/163 20200701 01.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/12 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring AVINOR AS AVD RØST LUFTHAVN   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring QUERINI PUB OG RESTAURANT AS   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring KF QUERINIHALLEN RØST   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Einar Stamnes   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Oddfrid Mikalsen   her
2020/84 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler for 2020 Querinioperaens venneforening v/Frøydis Jensen Sæther   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK   her
2020/155 20200701 01.07.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding-purring RØST KOMMUNE   her
2020/34 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring Røst kommune   her
2020/200 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rundskriv - Skjønnsmidler 2021 Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/200 20200629 29.06.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet Fylkesmannen - Tjønndal, Walter   her
2020/4 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad etablerertilskudd - This is Lofoten - Lofoten Film Collective AS Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte - Rådgiving/driftsstøtte landbruk på Røst Regionalforvaltning - RF13.50   her
2020/4 20200625 25.06.2020 Inngående brev opplevrost.no - reiselivsportal, aktivitetskalender og turkart Anne Cecilie Pedersen   her
2020/95 20200625 25.06.2020 Inngående brev 20/1476-6 Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Postmottak KMD   her
2020/43 20200625 25.06.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) post@miljodir.no   her
2020/34 20200625 25.06.2020 Inngående brev skolerute 2020-2021 Rost Kommune - Tove Andreassen   her
2020/95 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/12 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2018/71 20200624 24.06.2020 Inngående brev Manglende rapportering - Den Kulturelle Spaserstokken Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200623 23.06.2020 Inngående brev Planlagt manglende beredskap for pasienttransport på Røst NORDLANDSSYKEHUSET HF   her
2020/95 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester   her
2020/191 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brukerundersøkelse blant arbeidsgivere 2020 Nav - Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
2020/191 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brukerundersøkelse 2020 - besvart spørreskjema NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
2020/159 20200622 22.06.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding-purring Røst kommune   her
2020/34 20200622 22.06.2020 Inngående brev Dokument 20/05414-1 Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet sendt fra NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN ( NOKUT ) Nokut - Postmottak@nokut.no   her
2020/40 20200622 22.06.2020 Inngående brev Oppdateringer av kundeopplysninger Husbanken   her
2019/204 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid Postmottak KD   her
2020/12 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/156 20200619 19.06.2020 Utgående brev Valg av styre i KF Querinihallen Røst KF QUERINIHALLEN RØST   her
2020/12 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
Ingen tilgang 20200619 19.06.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
2019/168 20200619 19.06.2020 Utgående brev Etterspurte dokumenter Torbjørn Arthur Eide   her
2020/126 20200618 18.06.2020 Inngående brev Utvidet hjemmel til kommunene som åpner for å kunne nedlegge forbud mot å gjøre opp ild Dsb - Reidun.Mo@dsb.no   her
2019/204 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat   her
2020/32 20200617 17.06.2020 Inngående brev Til øverste leder for helse og omsorg i kommunen Ntnu - Hanne Marie Rostad   her
2020/188 20200617 17.06.2020 Inngående brev Forslag kulturminnetiltak sommer 2020 Rost Kommune - Inge Albriktsen   her
2020/143 20200617 17.06.2020 Inngående brev Kommunepins Anette Buer Lia   her
2020/143 20200617 17.06.2020 Utgående brev Kommunepins Anette Buer Lia   her
2020/95 20200617 17.06.2020 Inngående brev Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/34 20200617 17.06.2020 Inngående brev Utkast til rammeplan for SFO – les og gi innspill Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/12 20200617 17.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/36 20200616 16.06.2020 Inngående brev Godkjent protokoll fra Kontrollutvalgets møte den 11.6.20 K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2019/57 20200616 16.06.2020 Inngående brev Kommunenes arbeid med jordbruk i forbindelse med revurdering og oppdatering av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/130 20200615 15.06.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse om Røst kommunes årsregnskap for 2019 K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2020/156 20200615 15.06.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse om Querinihallen KF årsregnskap for 2019 K-Sek - Knut Roar Johansen   her
2020/95 20200615 15.06.2020 Inngående brev 20_19991-1Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF Helsedir - smittevern   her
2020/95 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF Helsedir - Beredskap Hdir   her
Ingen tilgang 20200612 12.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/95 20200612 12.06.2020 Inngående brev Beredskapsbrev fra KD og BFD Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
2018/115 20200612 12.06.2020 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20200612 12.06.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/155 20200611 11.06.2020 Inngående brev Svar - Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst Fiskeindustri AS   her
2020/43 20200611 11.06.2020 Inngående brev Varsel om planoppstart - kommunedelplan for klima, miljø og energi - Vågan kommune Vågan kommune   her
2020/95 20200611 11.06.2020 Inngående brev Kartlegging av skolehverdagen som følge av koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/166 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst kommune   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. utdanningsstipend 2019/2020 Ronja Bortheim   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr.utdanningsstipend 2019/2020 Live - Karen Sofie Johansen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Karianne Jorgensen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr.søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Jangaard - Christel Eide   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Hotmail - Hedda Karlsen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr.søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Student Nord - Prabhjot Jassal   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Jangaard - Christel Eide m.fl.   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad utdanningsstipend 2019/2020. Tldata - Mariann Rånes   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend år 2019/2020 Mvh Lovepreet Jassal   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr . søknad om utdanningstipend 2019/2020 Kim Andreassen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Harinder Jassal   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Anette Sagmo   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr. søknad om utdanningsstipend 2019/2020 Aurora Sofhie Karlsen   her
2020/151 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar vedr søknad om utdanningstipend for skoleåret 2019/2020 Sofie   her
2020/34 20200610 10.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/34 20200610 10.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2019/204 20200610 10.06.2020 Inngående brev 20/2311 Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker - nye avgjørelser fra Høyesterett Postmottak   her
2020/155 20200610 10.06.2020 Inngående brev Epost fra Røst kommune Rost Kommune - postkasse@rost.kommune.no   her
2020/143 20200609 09.06.2020 Utgående brev Pins Frank Visser   her
2020/166 20200609 09.06.2020 Inngående brev Nytt til barnehagestart Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/167 20200609 09.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/327 20200609 09.06.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utdypning av mindre område i fjære. Tom Ragnar Pedersen   her
2020/163 20200609 09.06.2020 Utgående brev Söker som sykepleier *****   her
2020/163 20200609 09.06.2020 Utgående brev Søknad på 100% sykepleierstilling med fagansvar i hjemmetjenesten *****   her
Ingen tilgang 20200609 09.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/12 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/12 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/4 20200609 09.06.2020 Inngående brev Orientering om styrking av kommunale næringsfond Nordland fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200609 09.06.2020 Utgående brev Sletting av adresse Røst kommune   her
2020/11 20200609 09.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/30 20200609 09.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder 04.06-08.06.2020-råvann, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-95584 Labora - firmapost@labora.no   her
Ingen tilgang 20200609 09.06.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/127 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad til sykehjemmet som assistent *****   her
2020/56 20200608 08.06.2020 Inngående brev Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett for perioden 2021-2024 Hilde-Beate Johansen   her
2020/14 20200608 08.06.2020 Inngående brev Svar på søknad - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Røst FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/155 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven-dokumenttilsyn Rost Kommune - Arnhild Adolfsen   her
2020/166 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilsyn etter brann og eksplosjonsloven - dokumenttilsyn Røst kommune   her
2020/34 20200605 05.06.2020 Inngående brev Informasjon og skoleskyss og kollektivtrafikk i Nordland Nordland fylkeskommune   her
2020/95 20200605 05.06.2020 Inngående brev COVID-19 - referat fra møte med K-overlegene 4.5.20 Nordlandssykehuset - Pedersen Steinar Pleym   her
2020/95 20200605 05.06.2020 Inngående brev Koronadugnaden - Ansatte skal tilbake på jobb - skap avstand til besøkende Procondigital - Tor-Arne L. Jensen   her
2020/174 20200605 05.06.2020 Inngående brev Røst kommune - utlysningstekst Fagforbundet, kompetansesenteret i Nord-Norge   her
2020/175 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling Dyrsrettigheter - Malin Prytz   her
2020/3 20200605 05.06.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 3. juni Nordland fylkeskommune   her
2020/155 20200604 04.06.2020 Inngående brev TILBAKEMELDING SAKSNR 2020/155. LØPNR 773/2020 776/2020 Johngreger - Gøran Greger   her
2020/56 20200604 04.06.2020 Inngående brev Forslag til lagrettemedlemmer og meddommer Jangaard - Christel Eide   her
2020/45 20200604 04.06.2020 Inngående brev Tilskudd - aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/172 20200604 04.06.2020 Inngående brev 20/3092-1 Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov Kmd Dep - Lian Sissel   her
2020/172 20200604 04.06.2020 Inngående brev 19/1204-6 Invitasjon til webinar om ny valglov Kmd Dep - Lian Sissel   her
Ingen tilgang 20200604 04.06.2020 Inngående brev Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd, søknadsomgangen 2020 FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/34 20200604 04.06.2020 Inngående brev Utbetaling av midler til desentralisert kompetanseutvikling i skolen 2020 - Lofoten FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/12 20200603 03.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass *****   her
2020/12 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2020/30 20200603 03.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Labora. Gjelder 28.05-02.06.2020 - råvann, Teknisk etat , Røst vannverk, prøve: LAB20-95390 Labora - firmapost@labora.no   her
2020/151 20200603 03.06.2020 Inngående brev engangssum Anette Sagmo   her
2020/151 20200603 03.06.2020 Inngående brev Utdanningsstipend 2019/2020 Aurora Sofhie Karlsen   her
2020/151 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om stipend for skoleåret 2019/2020 Sofie   her
2020/74 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte for personvernombud Sarpsborg kommune   her
2020/143 20200602 02.06.2020 Inngående brev Pins fisser17@hotmail.com   her
2020/151 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stipend Søknad Kim Andreassen   her
2020/151 20200602 02.06.2020 Inngående brev søknad till utdanningsstipend Harinder Jassal   her
2020/84 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler fra Røst andelslandbruk SA Orkana - Elisabeth Johansen   her
2020/95 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/95 20200602 02.06.2020 Inngående brev Ny krisepakke covid-19 Ks - Sigmund Engdal   her
2020/151 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om stipend 2019/2020 Line Buschmann   her
2020/11 20200529 29.05.2020 Inngående brev Dokument 2018/01164-152 Forvaltningsrevisjon om psykisk helse - spørreundersøkelse i kommunene sendt fra Riksrevisjonen Rost Kommune - Hanne Skjefstad   her
2020/120 20200529 29.05.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Elisabeth Kristin Mikalsen   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Utgående brev Godkjenning av samarbeidsavtale med Bodø kommune for landbruksområdet Finn Skagen   her
Versjon:5.2.2.1